Harçlar ve Ücretler

MADDE 1. İlan ve Reklam Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12, 13, 14, 15 ve16. Maddelerine göre; Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2016 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2016 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az En Çok 1 2 3 4
(TL) (TL)
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 40,68 34,87 32,55 29,05
Cadde 20 100 34,87 31,38 29,05 27,89
Sokak 20 100 32,55 30,21 27,89 26,73
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 29,05 23,24 17,43 11,62
Diğer 8 40 23,24 17,43 11,62 9,29
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 10,45 8,13 6,96 5,80
Cadde 2 10 8,13 6,96 5,80 4,64
Sokak 2 10 6,96 5,80 4,64 3,48
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 52,30 46,49 40,68 34,87
Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 30 150 46,49 40,68 37,19 34,87
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün yerlerde 0,01 0,25 0,06 0,05 0,04 0,03
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün yerlerde 0,02 0,5 0,07 0,06 0,05 0,04

 

 

 

MADDE 2. Eğlence Vergisi  Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerine göre;

 

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100 23,24 17,43 11,62 6,96
51 m²-150 m² arası 5 100 29,05 23,24 13,94 9,29
151 m²-300 m² arası 5 100 34,87 29,05 17,43 11,62
301 m²’den yukarı 5 100 40,68 34,87 20,91 13,94
4 yıldızlı otelde 5 100 46,49 40,68 29,05 23,24
5 yıldızlı otelde 5 100 58,12 46,49 35,15 29,05
Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m²’ye kadar 5 100 8,13 6,96 5,80 5,80
26 m²-50 m² arası 5 100 9,29 8,13 6,96 6,96
51 m²-100 m² arası 5 100 10,45 9,29 8,13 6,96
101 m²-200 m² arası 5 100 11,62 10,45 9,29 8,13
201 m²’den yukarı 5 100 12,78 11,62 10,45 9,29

 

 

MADDE 3. İşgaliye Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddelerine göre;

 

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 0,81 0,69 0,58 0,58
2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 0,81 0,69 0,58 0,58
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 5,80 3,48 2,32 2,32
3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 0,31 0,29 0,28 0,28
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 0,81 0,69 0,58 0,58

 

 

MADDE 4. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58, 59, 60, 61, ve 62. Maddelerine göre;

İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m²’ye kadar 20 800 81,37 58,12 40,68 29,05
26 m²-100 m² arası 20 800 104,61 69,74 52,30 40,68
101 m²-250 m² arası 20 800 145,31 81,37 64,03 52,30
251 m²-500 m² arası 20 800 232,50 104,61 75,56 63,93
501 m²’den yukarı 20 800 348,76 145,31 104,61 81,37

 

 

 

MADDE 4. Çeşitli Harçlar Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği ile 3. Kalemdeki İşyeri Açma İzin Harcı 1, 2, 4 ve 5 inci kalemler 2005/8730 sayılı kararname ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80 ve 84. Maddelerine göre;

 

1.Kayıt Suret Harcı

 

a) Her sayfa başına 0,60
b) Harita, plan ve krokilerin beher m² sinden 7,00
2.İmar Mevzuatı Gereği Alınacak Harçlar İşyeri Konut
a) İlk parselasyon (beher m² için) 0,11 0,08
b) İfraz ve tevhid harcı (beher m² için) 0,11 0,08
c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için) 0,11 0,08
d) Zemin açma izni ve toprak hafriyet harcı
-Toprak (beher m³ için) 0,31 0,26
-Kanal (Beher m³ için) 1,15 0,95
e) Yapı kullanma izin harcı (Beher İnşaat m² için) 0,10 0,08
  1. İşyeri Açma İzin Harcı
İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
En Az (TL) En Çok (TL) 1 2 3 4
Her tür işyeri için beher m2 sinden 25 m²’ye kadar 0,1 1 0,69 0,63 0,58 0,51
26 m²-100 m²  arası 0,1 1 0,75 0,69 0,63 0,52
101 m²-250 m² arası 0,1 1 0,81 0,75 0,69 0,58
251 m²-500 m² arası 0,1 1 0,86 0,81 0,75 0,63
501 m²’den yukarı 0,1 1 0,92 0,86 0,81 0,68
4.Muayene ruhsat ve rapor harcı 11,00
5.Sağlık belgesi harcı 2,00

 

MADDE 5. İnşaat Harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, ve Ek 6, Maddeleriile 2005/8730 sayılı kararname belirtilen maktu harç tutarlarına göre;

 

İnşaatın Türü İnşaat Alanı Harcın Tutarı(TL)
1. Konut için a)   01 m² -100 m² ye kadar 0,70
b) 101 m² -120 m² ye kadar 1,40
c) 121 m² -150 m² ye kadar 2,00
d) 151 m² -200 m² ye kadar 2,75
e) 200 m² den yukurı 3,50
2. İşyeri için a)   01 m² -25 m² ye kadar 2,75
b)   26 m² -50 m² ye kadar 4,00
c)   51 m² -100 m² ye kadar 5,50
e) 100 m² den yukurı 7,00

 

MADDE 6. Ücrete Tabi İşler  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Maddelerine göre;

 

1. Özel Halkobüsleri Durak Ücreti  (Yıllık) 1500,00
      Açıklama: Mart 2015, Haziran 2015 ve Eylül 2015 ay sonlarına kadar 3 taksitte ödenmesi
2. Hoparlör İlanı Ücretleri
a) Tekrarlı bir defalık ilanın kelimesi     2,00
b) Tekrarlı iki defalık ilanın kelimesi     2,50
c) Şirket Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ihale ilanının kelimesi     2,00
d) Kasetten ilanlardan (5 Dakikaya kadar) 125,00
e) Kasetten ilanlardan (10 Dakikaya kadar) 150,00
3. Taşocağı Ücretleri (m³)
a) Toptan Kum (Ton)   30,00
b) Perakende Kum   35,00
c) Toptan Çakıl (Ton)   11,50
ç) Perakende Çakıl   20,00
d) Kum Çakıl Karışık   25,00
e) Filler (Taban) Malzemesi   35,00
4. İnşaat artığı, bahçe ve İşyerlerne ait çöp nakli (Her Kamyon)
a) Hafriyat dökme 140,00
b) Şahsa ait malzeme dökme   35,00
c) İşyeri, Banka, Resmi Kurumlar, Öğrenci yurtları ve sitelerden kış buyu alınacak cüruf kalorifer atığı toplama ücreti   50,00
5. Fen işleri Tahribat ücretleri
a) Stabilize yolların tahribi (m²)   70,00
b) Tretuvar betonununun tahribi (m²) 330,00
c) Tretuvar üzerindeki beton plaka (parke) tahribi (m²)   30,00
d) Tretuvar kenarındaki bordür taşlarının (Bordür Adedi)   70,00
e) Önceden izin alınması halinde 1 m² asfalt tahribi 140,00
f) İzin alınmadan kaçak olarak yapılan 1 m² asfalt tahribi 288,00
6. İşmakinaları Ücretleri (Yolda Geçen Süre Dahil Saati)
a) Greyder 170,00
b) Kasalı kamyon 115,00
c) Damperli tek dingilli kamyon 115,00
ç) JCP 100,00
d) Damperli çift dingil çift dingil kamyon 140,00
e) Paletli yükleyici 170,00
f) Lastikli yükleyici 250,00
g) Kompresör 140,00
h) Lastikli ekskavatör 130,00
ı) Paletli ekskavatör 150,00
i) Treylerin 200,00
j) Viprasyonlu silindirin (taşıyıcı ücreti hariç ) 150,00
k) Vidanjörün (seferbaşı) 100,00
l) Motopomt (Su tahliyesi talep edenlerden )   75,00
m) Dozer (Taşıyıcı ücreti hariç) 275,00
7.  İmar Ücretleri
a) İmar durumu ücreti  50,00
b) İmar durumu süreti (Her suret için)  10,00
c) Vaziyet planı  30,00
d) İnşaat uyarı tabela ücreti 100,00
8. Aplikasyon Yer Tespiti Ücretleri
a) Bitişik Nizam İki köşe aplikasyon 100,00
b) Bitişik Nizam iki köşe harici her köşe için   30,00
c) Ayrık Nizam Dört köşe aplikasyonu 150,00
d) Ayrık Nizam Dört köşe harici her köşe için   30,00
  9.  Yol ücreti (TL)  

a)

İnşaat Alanı 2000 m²’ ye kadar 2000 m²’ den yukarı
Konutlar 5,00 7,00
İşyerleri 10,00 12,00

b) 6360 sayılı Yasa ile oluşan mahallelerden (bağımsız bölüm başına)

 

 

 

 

 

 

 

 

150,00

 

 

10. Yol,su , kanalizasyondan her biri için yapılan talep ücretleri 200,00
11. Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücretleri
a) Yol geçiş izin belgesi için 250,00
b) Müşterek tesislerde ( Motel, Lokanta ve Akaryakıt  ist.) 750,00
12. Açık alanda depolama ücreti (m³/TL)

a) Odun ve İnşaat Malzemeleri İçin
b) Malzeme Döktürülmesi İçin Yer Gösterme Ücreti
1,00

1,50

 

13. İskele palamar bağlama ve çözme ücreti

 20,00
14. Liman Ücretleri
a) Limandan yükleme yapan araçların giriş ücreti  15,00
b) Yükleme ve Boşarma (ton)    0,75
15.Salon Kiralama Ücretleri (4 Saat için)
a) Otel Zemin Kat Topantı Salosu Kiralama 300,00
16. Kıymetli Evrak ve diğer ücretler
a) Mesul müdür belgesi talebi 60,00
b) esnaf teftiş defteri 15,00
c) Adres talep ücreti 10,00
17.Açık Pazar ve diğer satış reyonu ücretleri
a) Muhtelif satış reyonları (Aylık) 50,00
b) Seyyar elarabasıyla satış yapanlardan(Aylık) 10,00
c) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Günlük) 10,00
d) Mevsimlik/kısmi süreli seyyar satıcılar(Haftalık) 50,00

 

18.Kapı numaralama ve plankote ücretleri: (31.07.2006 tarihli R.G. ile yayınlanan adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.)
a) Muhtelif mahalle krokilerinden   13,00
b) 1/5000 Ölçekli mahalle krokilerinden   60,00
c) Plankote ücreti m² ( inşaatın taban alanıa)     0,70
d) Tespit ücreti (inşaat kontrol sonrası hazırlanan belg.) 130,00
e) 1/5000 bilgisayar çıktılı kroki (Renli)   65,00
f) A4 bilgisayar çıktısı (Renli)   12,00
g) A4 bilgisayar çıktısı (Siyah/Beyaz)     5,00
h) Belediye T.Elemanlarnca yapılan imar adası köşe noktalarını ve koordinatlarının belirleme hinmet bedeli   8,00
ı) İmar Planlarının CD ile verilmesi 70,00
j) 1/5000 krokili renkli çıktı 60,00

 

  1. İmarla İlgili Talep Edilen Hizmet Ücretleri (TL)
a) Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A4 veya A3 boyutunda bir alanı

kapsayacak şekilde imar planının CD si için

  110,00
b) Bir İmar Paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8

olduğundan her sayfa başına

   20,00
c) İnşaat veya binanın sahiplerinin imarla ilgili, konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı alınan ücret.                                      180,00
d) Mükelleflerin talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret.   180,00
e) 2981- 3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücretleri (Belediyenin Yeni Oluşan İmar Parsellerinde)  

 

1) 250 m² ye kadar olan alanlar     85,00
2) 250 m² den yukarı olanlar (her 250 m² ye kadar) dosya ücreti     18,00
f) 3194 sayılı İmar Yasası’ nın 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden  

 

1) 250 m² ye kadar olan alanlar    100,00
2) 250 m² den yukarı olanlar (her 250 m² ye kadar) dosya ücreti      20,00
g) Ev ve işyerlerine iskan izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonunda verilecek iskan raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücretler  

 

1) Konutlardan (m² sinden)       0,50
2) İşyerlerinden (m² sinden)       0,60
3) Meclise sunulacak İmar planı değişiklikleri dosyası     90,00
h) Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m² sinden     0,20
ı) 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu’ na göre kat irtifakı/ mülkiyeti proje önay ücreti (bagımsız bölüm başı)     20,00
i) Asansör tescil belgesi ücreti(asansör adedine göre)   100,00

ANASAYFA        BAŞKAN        KURUMSAL        GÜNCEL        BİLGİ EDİNME        VAKFIKEBİR        E-BELEDİYE

Designed by Vakfıkebir Belediyesi Basın Yayın Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.