Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ DE SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR

27 Şubat 2018 Salı

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ DE SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici Madde 25'e dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23 ve Geçici 24.maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'ın "Tespit Komisyonu" başlıklı 33.maddesinin 1.fıkrası gereğince oluşturan “Tespit Komisyonu” olarak KHK kapsamında başvuru yapan işçilerin başvuruları incelenmiştir.

“İncele Kriterleri” başlıklı 34.maddenin 1.fıkrası uyarınca başvurular, ÖN İNCELEME ve ESAS İNCELEME olmak üzere iki ayrı aşamada incelenmiştir. Her iki aşamada yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen tutanaklar, Komisyon Üyeleri tarafından imza edilerek rapora eklenmiştir.

AL-SAĞ Temizlik Yemekhane Servis ve Personel Hiz.İnş.Taşımacılık Tic.Ltd.Şti.İş Ort. firması üzerinden çalışmakta olan 52  kişinin başvurularının incelemesi yapılmış olup;

Ali ŞAFAK, Mehmet YILMAZ, Kadri ÖZKAN ve Muzaffer BAYRAKTAR’ın Emeklilik Aylığı almaları nedeni ile;

UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.

Başvuru yapan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma sonuçları gelen aşağıda listede  adları belirtilen 33 kişi SINAVA GİRMEYE HAK KAZANMIŞLARDIR.