Gezinti Bağlantılarını Atla

 

 

 TİCARET
      
           Vakfıkebir İlçesi ekonomik bakımdan giderek canlılık göstermektedir. İlçenin en önemli ekonomik faaliyetini  tarımsal faaliyetler oluşturmak­tadır. 1871 yılından beri Pazartesi günleri alış-veriş için ilçe merkezinde Pazar   kurulmakta ve mahalli ürünler bu pazarda tüketime sunulmaktadır.
 
             Vakfıkebir İlçesinde ticaret alanları kentin iç kısmında belediyenin bulunduğu kesimde ve bu kesimden kentin iç noktalarına şems veren ana caddenin üzerinde ve sahil karayolu üzerinde yol boyu ticaret niteliğinde gelişmiştir. Bütün işyerleri zemin katta yer tutmuştur. 2.kata sıçrayan işyerleri Vakfıkebir kent merkezinde sıkça görülmektedir. Vakfıkebir İlçesinde verilen ticaret hizmeti yerel tüketime yönelik bir sektörüdür. Bunun tek istisnaları Tonya yolu üzerinde konumlanan süt ve süt ürünleri işletmeleri ve küçük çaplı bir çay işleme tesisidir. Gündelik temel gıda maddeleri vb. mal ve hizmetlerin satışı yapılmaktadır. Vakfıkebir beldesi kırsal hinterlandı çok geniş bir ilçe olduğu için ticaret hayatı çok daha fazla gelişmiş ve çeşitlilik arz etmektedir.
 
Vakfıkebir ilçesinin ekmeği başta olmak üzere süt ürünleriyle (Tereyağ, Beyaz Peynir, Kaşar Peyniri,Yoğurt) dünya çapında üne sahiptir. Bu ürünler tamamen natüreldir.
 
Vakfıkebir Balıkçı Barınağı 10.000 tonluk gemilerin geliş ve gidişlerine uygun bir kapasiteye kavuşturulmasıyla taşımacılığa, marina özellikli hale getirilerek yat turizmine ve balıkçılığa hizmet edebilecek şekilde düzenlenmiştir. İlçemizde küçük sanayinin gelişmesi ve bölgenin ihtiyacı için Vakfıkebir Küçük Sanayi Sitesi yapılarak faaliyete geçmiş ve eksik etaplarının  inşaatı devam etmektedir.
 
SANAYİ
 
         Bölgemizde hayvancılığa dayalı sanayi gelişmiştir. Bu yönde faaliyet gösteren günlük 2 adet 150 ton ve bir adet 20 ton süt işleme kapasitesine sahip 2 adet süt fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca dokumacılık sektöründe faaliyet gösteren yöresel tekstil ürünleri üreten tesis, elektrikli şofben ve ev aletleri üreten ihracat kapasitesi olan bir fabrika, İhracat kapasitesi bulunan bir adet mermer işleme fabrikası, Hurda ve hammadde kullanmak suretiyle üretim yapan bir adet plastik poşet fabrikası , bir adet LPG.Dolum Tesisi mevcuttur. İlçemiz organize sanayi bölgesi kamulaştırılmış ve diğer istimlakleri devam etmektedir.

 

Vakfıkebir İlçesi ekonomik bakımdan giderek canlılık göstermektedir. İlçenin, coğrafi olarak Tonya, Şalpazarı, Beşikdüzü, Eynesil ve Görele İlçelerinin alış-veriş merkezi durumunda bulunuşu bu canlılığın artmasının sebebini oluşturmaktadır.
  
İlçenin en önemli ekonomik faaliyetini tarımsal faaliyetler oluşturmak­tadır. 1871 yılından beri Pazartesi günleri alış-veriş için ilçe merkezinde pazar kurulmakta ve mahalli ürünler bu pazarda tüketime sunulmaktadır. Ayrıca Belediye Meclisinin 1998 yılı Ekim ayı olağan toplantısında aldığı karar gereğince de her hafta Cuma günleri İlçe merkezinde Üretici Pazarı kurulmaktadır.
 
  İlçenin tarım arazileri dağılımı aşağıdaki gibidir :
 
 
TARIM ÜRÜNLERİ
ALANI (DEKAR)
TAHMİNİ ÜRETİM (TON)
Fındık
36.690
?
Mısır
7.000
3.400
Patates
10.000
20.000
Sebzeler
6.120
5.000
Çay
4.980
3.500
Orman
30.000
            -
Çayır-Mera
33.500
           -
Ürün Getirmeyen
12.290
          -
TOPLAM
140.580
 
        
 
Bölgenin en önemli ekonomik faaliyeti fındık üretimidir. Üretim aile işletmeciliği şeklinde ve ilkel aletlerle yapılmaktadır. Fındık harman­lamasında Patoz ismi verilen alet kullanılmaktadır. Ancak ayıklama, gübreleme, ilaçlama gibi konularda gerekli titizlik gösterilmediğinden, dönüm başına verim hayli düşüktür. İlçede bir adet Fındık Tarım Satış Kooperatifi mevcut olup, top­lam 4299 ortaklıdır. İlçemizde afet nedeniyle fındık bahçelerinde alçak kesimde %30-40, orta kesimde %70-80, yüksek kesimlerde %100 zarar tespit edilmiştir.
         İlçede tarımsal üretimde ikinci önemli sırayı çay almaktadır. Çay, Trabzon çevresinde ilk defa 1952 yılında Of İlçesinde denemesi yapılmış ve iyi sonuç verdiği anlaşılınca çevreye yayılmıştır. 1958 yılında da Vakfıkebir ilçesinde üretimine başlanmıştır. Diğer önemli tarımsal ürünlerden mısır ve fasulye ekim alanları zaman içerisinde giderek azalmaktadır. Son yıllarda fındık alanlarının daraltılması projesi kapsamında fındığa alternatif ürün olarak 1,5 dekarlık Kiwi bahçesi tesisi yapılmıştır. 
         Hayvancılık hem Vakfıkebir’de hem de Karadeniz Bölgesinde yaygın, fakat daha çok aile işletmeciliği diyebileceğimiz küçük çapta hayvan yetiştiriciliğinden ileri gitmemektedir. Yine çoğu konularda olduğu gibi bu alanda da toprakların darlığı, mevcut toprakların halkın geçimini sağladığı tarımsal ürünlerin ekimine ayrıldığı ve hayvanlar için yeterli otlakların olmaması nedeniyle büyük yapıda değildir. Yörede hayatın parçası olan yaylacılık ise bu ihtiyacı belirli bir dönem karşılamaktadır. Hayvan yemi olarak da kışın mısır yaprakları, lahana, kuru ot ve kepek ile çeşitli sebze ve meyve artıklarından oluşan sıcak bir yaldır. Yazın bahçe kenarlarında, yaylalarda doğal olarak yetişen otlarla beslenir. İlçedeki büyük baş hayvanlar (inek, boğa, at, katır, merkep vs.) 6.250 adet olup, küçük baş hayvanlar (koyun, keçi) 1.650 adettir. Eskisine oranla inek, koyun, keçi ve özellikle at, katır ve merkep sayısında oldukça yüksek seviyede azalma olmuştur. At, katır, merkep gibi hayvan miktarındaki önemli ölçüdeki azalış ise bu hayvanların taşımacılıkta kullanıldığı ve şimdi teknik imkanlar sayesinde bu gibi hayvanlara gerek kalmadığındandır. Ayrıca ürün elde edilen hayvan sayısının bu varlığını korumasında yöre insanının özellikle hayvan sevgisini de belirtmemiz gerekmektedir.
 
           Vakfıkebir tereyağı ülke çapında şöhret kazanmıştır. İlçedeki süt üretimi Ketaş ve Kebirsüt adındaki tesislerde işlenmektedir. İlçedeki süt üretimi yıllık 7.200 – 12.600 ton., et üretimi 900 -1000 kg., tereyağı üretimi 200 - 400 kg., peynir üretimi 300 -450 kg ve bal üretimi 150 Kg., yün ve yapağı üretimi ise 9 – 10 ton olarak gerçekleşmektedir.
 
İlçede 5.644 dekar ağaçlandırılmış orman alanı mevcuttur. Bu ormanlarda ladin, kayın, kızılağaç ve az sayıda diğer ağaçlar mevcuttur. İlçemize bağlı köylerin 15 tanesi orman köyü statüsündedir.
 
İlçemizde T.C.Ziraat Bankası, T.İş Bankası, Halkbank ve Akbank olmak üzere dört adet banka şubesi mevcuttur.
İlçede Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığına bağlı esnaf sayısı 729'dur. Ekmeği ile ünlü olan ilçemizde 20 adet fırın vardır. Yine ilçemizde 7 adet lokan­ta mevcuttur.
            İlçedeki ekonomik hayatın gelişimine büyük katkılarda bulunan Ketaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bu şirkete bağlı Kebirsüt adı altındaki fabrikanın yanı sıra Karadeniz Plastik Madencilik San. ve Tic.Ltd.Şti., Mi­langaz LPG Dağıtım Tic.ve San.A.Ş.(dolum tesisi), şofben üretimi yapan Cemsan Ltd.Şti. adlı sanayi ve ticaret kuruluşları mevcuttur.
 
İlçede Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 1967 yılında kurul­muş olup, halen 543 ortağı mevcuttur. Kooperatifin 2004 yılı plasmanı 1 trilyon 224 milyar TL.’dir.
İlçede Birlik-San adı altında 90 kişilik, ilçenin kalkınmasına destek sağlamak amacıyla çok amaçlı bir şirket kurulmuştur. Bu şirkette modern ve örnek bir tesisle dokuma ve örgü işleri yapılmaktadır.  
 
 
Muhammet BALTA
   Özgeçmişi
   Mesajlar
   Fotoğraflar

Evlenenler
Başvuru Şartları
Evlilik Fotoğrafları
Acil Telefonlar
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Belediyemiz
Encümen Kararları
Meclis Kararları
Mal Alımları
Hizmet Alımları
Yapım İşleri
İlan ve Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi
İşgaliye Harcı
Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı
Hayvan Kesimi Muayene Harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
Bina İnşaat Harcı
Çeşitli Harçlar
Su Tarifeleri
İş Makineleri Ücret Tarifesi
Otobüs Ücretleri
Eski Fotoğraflar
Vakfıkebir
Yaylalar
Yerel Gazeteler
TRABZON
trabzon2011


©Vakfıkebir Belediyesi- info@vakfikebir.bel.tr