SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

İlan

20 Mart 2018 Salı

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince Sürekli İşçi Kadrolarında istihdam edilmek üzere sınava giren adayların, sınav sonuçları ekli listelerde yayınlanmış olup, itiraz süresi ilan tarihinden itibaren 4 (dört) iş günüdür.

Not: İlgili Kanun, KHK'lar, usul ve esaslar kapsamında, sınav listelerinde başarılı bulunan başvuru sahipleri ile ilgili olarak 15 kişinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devam etmekte olup, tespit edilecek durumlar doğrultusunda yasal mevzuatlar çerçevesinde işlem yapma hakkı kurumumuzca saklıdır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.