SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

AĞUSTOS 2019 OLAĞANÜSTÜ 1.BİRLEŞİM

2019/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 09.08.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA:

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi 2019/1 olağanüstü meclis toplantısı 09.08.2019 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyesi Fatih SİVRİ toplantıya katılmadı. Diğer üyelerin katıldığı görüldü.

Olağanüstü toplantı hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Taş Duvar İçin Kredi Talebi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.08.2019 tarihli ve E.1371 sayılı, “Mahalle Yollarına Taş Duvar Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 381.553,05-TL kredi kullanılması” konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Yol Betonu İçin Kredi Talebi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.08.2019 tarihli ve E.1372 sayılı, “Mahalle Yollarının Düzenlenmesi için C25/30 Hazır Beton Kaplaması ile Sanat Yapıları Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 3.114.136,65TL kredi kullanılması” konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışması için birleşime saat 15.30’da devam etmek üzere bir saat ara verildi. 09.08.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

2019/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI

Saat 15.30’da Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek oturum başladı.

Belediye meclisinin birinci oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.08.2019 tarihli ve E.1371 sayılı, “Mahalle Yollarına Taş Duvar Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 381.553,05-TL kredi kullanılması” konusundaki yazının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Mahalle Yollarına Taş Duvar Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 381.553,05-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkilendirilmesine” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Belediye meclisinin birinci oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.08.2019 tarihli ve E.1372 sayılı, “Mahalle Yollarının Düzenlenmesi için C25/30 Hazır Beton Kaplaması ile Sanat Yapıları Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 3.114.136,65-TL kredi kullanılması” konusundaki yazının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

Mahalle Yollarının Düzenlenmesi için C25/30 Hazır Beton Kaplaması ile Sanat Yapıları Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 3.114.136,65-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkilendirilmesine” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:2)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış. Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok. 04.09.2019 Çarşamba günü toplanmak üzere olağanüstü toplantıya son verildi. 09.08.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi