Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2018 1.BİRLEŞİM

NİSAN 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.04.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2018 Meclis toplantısı birinci birleşimi 04.04.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ’un izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi, Encümene Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2018 tarihli ve 105.06-639 sayılı yazı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18/k ve 33. maddeleri gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 20. Maddesine göre, encümene üye seçimi konusunda olduğu anlaşıldı. AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Fatih SİVRİ Encümen Üyeliği için aday gösterildiler. Yapılan “gizli oylama” neticesinde 15 oy kullanıldığı ve tümünün geçerli olduğu görüldü. Meclis üyeleri Eyüp YAVUZ (15) oy ve Fatih SİVRİ (14) oy alarak encümen üyeliğine seçildiler. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi, İmar Komisyonu Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2018 tarihli ve 105.06-640 sayılı yazı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun. 24. Maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesine göre, İmar Komisyonu Üye seçimi hususunda olduğu anlaşıldı. AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, Meclis Üyeleri Soner BEKTAŞ, Ali Bayram TANRIVERDİ, Halil İbrahim GARBETOĞLU, Şerafettin FURUNCU İmar Komisyonu için aday gösterildiler. Milliyetçi Hareket Parti meclis üyelerinden Alaattin ŞANLITÜRK aday oldu. Ad okumak suretiyle yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Soner BEKTAŞ, Ali Bayram TANRIVERDİ, Halil İbrahim GARBETOĞLU, Şerafettin FURUNCU ve Alaattin ŞANLITÜRK İmar Komisyonu Üyeliğine seçildiler. Beş kişiden oluşturulan komisyonun görev süresi bir yıl olması oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi, Plan Bütçe Komisyonu Üye Seçimi: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2018 tarihli ve 105.06-641 sayılı yazı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun. 24. Maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 21. Maddesine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi hususunda olduğu anlaşıldı. AK Parti grubu adına verilen önerge okundu. Önergede, Meclis Üyeleri Metin Ali KARADENİZ, Erol BAHADIR, Yavuz SAYIN, Davut SAĞLAM Plan ve Bütçe Komisyonu için aday gösterildiler. Milliyetçi Hareket Parti meclis üyelerinden aday olunmadı. Başkan, bu komisyonun da beş kişiden oluşması için Özer AKTAŞ’ın da aday gösterilmesini önerdi. Ad okumak suretiyle yapılan “işaretle oylama” neticesinde, Meclis Üyeleri Metin Ali KARADENİZ, Erol BAHADIR, Yavuz SAYIN, Davut SAĞLAM ve Özer AKTAŞ Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiler. Beş kişiden oluşturulan komisyonun görev süresi bir yıl olması oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:3)

Gündemin 5. Maddesi, 2017 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi: Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarihli toplantısında oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 22.03.2018 tarihli denetim raporu, Meclis Başkanı tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun. 25, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 22. Maddesine göre Denetim Komisyonu Başkanı Özer AKTAŞ tarafından okunarak meclise bilgi verildi. (Karar No:4)

Başkan, 6’ıncı gündem maddemiz ile 7’nci gündem maddemizin görüşme sırasının yer değiştirilmesini telep etti. 6’ıncı ile 7’nci maddelerimizin görüşme sıralarının değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi, Kirazlık Mahallesi Turizm Amaçlı Kamu yararı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.03.2018 tarihli ve 90548586-653 sayılı, turizm amaçlı kamu yararı konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin yoğun olması sebebiyle gündemin diğer maddelerini görüşmek üzere Nisan 2018 Meclis Toplantısı 2. Birleşimi 05.04.2018 tarih ve saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi.04.04.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi