SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2017 1.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.02.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2017 Meclis toplantısı birinci birleşimi 01.02.2017 Çarşamba günü saat 14.00’ de belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Meclis Üyesi Ali Bayram TANRIVERDİ Ocak 2017 toplantısında denetim Komisyonu üyelerinin tutanakta hatalı yer aldığı ve düzeltilmesini talep etti. Sehven yazılan Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun yerine, Meclis Üyeleri Özer AKTAŞ (13) oy ve Yavuz SAYİN (13) oy şeklinde düzeltilmesi İçin yapılan oylama oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem dışı 1: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.01.2017 tarihli ve 90548586-146 sayılı, Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 680 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmaz da plan değişikliği konulu yazısı okundu.

Plan değişikliği, Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 680 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmaz, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında blok nizam (B-6) altı kat konut alanı olarak tanımlanmış olup, yapılacak olan imar planı değişikliğinde E=2,40 yükseklik en çok (Yençok)=28,00 m. konut alanı olarak planlanması teklif edilmiştir. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı 2: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 01.02.2017 tarihli ve 57356450-18 sayılı, mali müşterek nitelikteki Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların satın alınması konulu yazısı okundu.

Mahalli müşterek nitelikteki Cumhuriyet Mahallesi 510 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi (h) bendi gereği satın alınması talep edilmektedir. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Zabıta Maktu Mesailerinin Görüşülmesi; Zabıta Müdürlüğü ibareli 23.01.2017 tarihli ve 30310930/119 sayılı, Zabıta Memuru 2017 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususundaki yazısı okundu. Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ söz almak istedi.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ: Açılış konuşmanızda ifade ettiğiniz ilçemize kazandırdığınız bu büyük kaynak için emeği geçenlere sizin nezdinizde teşekkür ederim. Ancak, ilçemiz halkı bu paranın geçmişten gelen bir kaynak olduğunu, Eski dönemde kurum olarak bizim açtığımız ve bizim aleyhimize sonuçlanmış bir davanın 16.12.2015 tarihinde açılan bir tazminat davası sonucu olduğu bilinmemektedir. Bu konuda elimden geldiğince insanları bilgilendiriyorum ve öğrendiklerinde de ayrıca mutlu oluyorlar. Teşekkür ederim.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Şubat 2017 toplantısı, 2. Birleşimi 02.02.2017 Perşembe günü saat 14.00’ de toplanmak üzere birleşime son verildi. 01.02.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı