SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

AĞUSTOS 2017 1.BİRLEŞİM

2017/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 09.08.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi 2017/1 olağanüstü meclis toplantısı 09.08.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Şerafettin FURUNCU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Araç Satın Alımı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 04.08.2017 tarihli ve 57358021-72 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün arazi ve bina kontrollerinde kullanmak üzere, arazi şartlarına uygun bir adet Pick-up araç satın alınması hususundaki yazı okundu.

237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi 2. bendi “… kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” gereği, ihtiyaç duyulan aracın alımı için meclis kararı gerekmektedir.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereği, arazi şartlarına uygun bir adet Pick-up araç satın alınmasına, İş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine meclisimizce oybirliğiyle kabulüne, gereği için Kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Araç Satın Alınması. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 11.07.2017 tarihli ve 57358021-67 sayılı, belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 34 YB 1091 plakalı 2001 model Fiat-Ducato marka kamyonetin 1500.TL karşılığında satın alınması hususundaki yazı okundu.

237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi 2. bendi “… kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” gereği, ihtiyaç duyulan 34 YB 1091 plakalı 2001 model Fiat-Ducato marka kamyonetin, 1500.TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden satın alınması için meclis kararı gerekmektedir.

Belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi gereği 34 YB 1091 plakalı 2001 model Fiat-Ducato marka kamyonetin, 1500.TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden satın alınmasına, İş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine meclisimizce oybirliğiyle kabulüne, gereği için Kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Söz talep eden olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok. Olağanüstü toplantıya son verildi. 09.08.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi