SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2018 OLAĞANÜSTÜ 1.BİRLEŞİM

2018/2 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 17.12.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi 2018/2 olağanüstü meclis toplantısı 17.12.2018 Pazartesi günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Açılış konuşmasında, Vakfıkebir Belediyesi Personel Ltd. Şti şirket müdürü görevlendirilmesi gerekliliği hakkında bilgi verildi.

Meclis Üyesi Alaettin ŞANLITÜRK’ün izin dilekçesi olduğu ve İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyeleri Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadı. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Belediye Şirket Müdürü Görevlendirilmesi; Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 11.12.2018 tarihli ve 78788835-105.02-E.2453 sayılı “Şirket Müdürü Görevlendirilmesi” konulu yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışması için birleşime saat 15.30’da devam etmek üzere bir saat ara verildi.

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı

2018/2 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM TUTANAĞI

İkinci oturum, saat 15.30’da Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı. Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek oturum başladı.

Belediye meclisinin 17.12.2018 tarihli birinci oturumunda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 11.12.2018 tarihli ve 78788835-105.02-E.2453 sayılı “Şirket Müdürü Görevlendirilmesi” konulu yazının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 11.12.2018 tarihli ve 78788835-105.02-E.2453 sayılı “Şirket Müdürü Görevlendirilmesi” konulu yazı 17.12.2018 tarihli olağanüstü toplantının birinci birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Makamından havaleli Vakfıkebir Belediyesi Personel Ltd. Şti Şirket Müdürü Muhammet BALTA 29.11.2018 tarihli görevinden ayrıldığına dair dilekçe, 11.12.2018 tarihli dilekçe ekinde gönderilmiş olup, konunun komisyonda müzakere neticesinde;

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126’ıncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20’nci madde ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24’üncü Maddelerinin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslarına 28’inci maddesinde yer verilen hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için 02.04.2018 tarihinde kurulan %100 sermayeli Vakfıkebir Belediyesi Personel Limited Şirketine Belediyemizin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmiş ve bu amaçla Belediye meclisimizin 08.03.2018 tarihli ve 18 sayılı kararı ile Belediye Başkanı Muhammet BALTA şirketi temsil, ilzam ve ahzükabza yetkili olmasına karar verilmiştir. Şirket Müdürü Muhammet BALTA’nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifası meclisimizce uygun görülmüş Vakfıkebir Belediyesi Personel Ltd. şti. personeli 35447222852 TC kimlik Nolu Ali MOLLAAHMETOĞLU’nun Vakfıkebir Belediyesi Personel Limited şirketinde Belediyemizi temsil, ilzam ve ahzükabz etmesi,komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündemin 3. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok. Olağanüstü toplantıya son verildi. 17.12.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi