SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2021 1.BİLEŞİM

ARALIK 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.12.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 01.12.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyesi Ali Bayram Tanrıverdi Toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Okan Bilgin ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Okan Bilgin ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.11.2020 tarihli ve 1703 sayılı “Borçlanma” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Borçlanma. Oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.11.2020 tarihli ve 1703 sayılı “Borçlanma” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2022 Gelir Tarifesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 25.11.2021 tarihli ve 1688 sayılı, “2022 Gelir Tarifesi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Söz almak isteyenler soruldu.

Meclis Üyesi Özer Aktaş: Daha önce çalışmasını yaptığımız şehir içi işgallerini bir an evvel karara bağlayalım.

Meclis Üyesi Şenol Bülbül: Zincir marketler arasında mesafe kriteri var mı?

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 02.12.2021 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 01.12.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi