SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2021 OLAĞANÜSTÜ

2021/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 17.12.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi 2021/1 olağanüstü meclis toplantısı 17.12.2021 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Olağanüstü toplantı ve yapılan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. İsim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Fatih SİVRİ, Okan Bilgin ve Şerafettin Furuncu toplantıya katılmadı. Diğer üyelerin katıldığı görüldü.

Gündemin 3. Maddesi: Hibe Araç Talebi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 13.12.2021 tarihli ve 1777 sayılı, “Hibe Araç Talebi” konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışması için birleşime 10 dakika ara verildi. 17.12.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 17.12.2021

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görülerek oturum başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Hibe Araç Talebi” Raporu. Belediye Meclisi’nin birinci oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 13.12.2021 tarihli ve 1777 sayılı, “Hibe Araç Talebi” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Rapor;

“Belediyemiz iş ve işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunan ihtiyaç fazlası araçlardan 1 (bir) adet arazöz ve 1 (bir) adet arazi aracının hibe edilerek Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere demirbaşına kayıt edilmesinde hiçbir mahsur bulunmamakta hiçbir yük getirmeksizin şartsız ve ivazsız olarak aracın 237 Sayılı Taşıt Kanunun 10. Maddesinin 2. fıkrasına ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin 1. fıkrasının (g) bendine istinaden ilgili Bakanlıktan hibe olarak temin edilmesi. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendine istinaden ilgili Bakanlıktan hibe olarak 1 (bir) adet arazöz ve 1 (bir) adet arazi aracının temin edilmesi, konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkili kılınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemdeki konu görüşülüp kabul edilmiş olup, 2021/1 olağanüstü meclis toplantısına son verildi. 17.12.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi