SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2019 3.BİRLEŞİM

EKİM 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.10.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

-

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2019 meclis toplantısı üçüncü birleşimi 03.10.2019 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündem dışı gelen, 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “gayrimenkul satışı” konulu yazı, gündeme alınması ve gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Erol Bahadır ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri olduğu görüldü.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu, Erol Bahadır ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 1. Madde: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.10.2019 tarihli ve E.1686 sayılı, “Taşınmazların Satışları” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 1. Maddesi: Belediye meclisinin 01.10.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.09.2019 tarihli ve E.1654 sayılı yazı, müdürlüklerin bütçeleri müzakere edildi.

Gündemin 2. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 3. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için, Ekin 2019 meclis toplantısı dördüncü birleşimi için 04.10.2019 Cuma günü saat 13.30’da toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.10.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi