SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2022 1.BİLEŞİM

EKİM 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.10.2022 – 14.00

BELEDİYE BAŞKAN V. : Ali Bayram TANRIVERDİ

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.10.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkan V. Ali Bayram Tanrıverdi başkanlığında toplandı.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. İlçemiz Esnafı Kadir İslam’ın Vefat nedeniyle Taziye ve yine İlçemiz esnaf Mustafa Uzun’a rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun temennisi paylaşıldı.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın belediyemiz işlerinin takibi için şehir dışında olduğundan toplantıya katılmadı. Meclis Üyesi Okan Bilgin Toplantıya Katılmadı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2022 tarihli ve 3765 sayılı, “2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konulu yazı okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Encümende değerlendirilerek 23.09.2022 tarihli ve 113 sayılı kararı ile başkanlığa sunulan 2023 Yılı Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38’inci maddesi gereğince belediyemiz meclisine havale edildi. Detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Memur Kadro İptal-İhdas. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 30.09.2022 tarihli ve 3768 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 30.09.2022 tarihli ve 3773 sayılı, “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi

Gündemin 6. Maddesi: Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Belirlenmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.09.2022 tarihli ve 3775 sayılı, “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Belirlenmesi” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 06.10.2022 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.10.2022

Ali Bayram TANRIVERDİ Havva KURT Yusuf SAĞLAM Belediye Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi