SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2018 1.BİRLEŞİM

MART 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.03.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2018 Meclis toplantısı birinci birleşimi 07.03.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Davut SAĞLAM’ın izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

“Zeytin Dalı Harekatı” icrasında görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerimize Başarı, Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa temennileri ile oturum açıldı. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Özel bankalardan kredi kullanma, oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.03.2018 tarihli ve 57356450-27 sayılı, 7.000.000,00.TL kamu veya özel bankalardan kredi kullanımı konulu yazı yazısı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Kadro İptal İhdas, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 12.01.2018 tarihli ve 413 sayılı, 5’inci derece Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek, 3’üncü derece Zabıta Komiser Yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: 696 KHK kapsamında kurulan şirket adı düzeltme, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 02.03.2018 tarihli ve 466 sayılı, 696 sayılı KHK kapsamında Belediye Meclisimizin 24.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararında düzeltme konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: İnsani yardım derneğine yardım, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 02.03.2018 tarihli ve 15 sayılı, yardım konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Hacıköy Mahallesi, 606 ada 3, parselde imar plan değişikliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.03.2018 tarihli ve 90548586-310.01.04.01-465 sayılı imar planı değişikliği konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 7. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Mart 2018 toplantısı, 2. birleşimi 08.03.2018 Perşembe günü saat 15.30’da toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.03.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı