SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2019 2.BİRLEŞİM

MART 2019 MECLİS TOPLANTI İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.03.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2019 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 07.03.2019 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Şerafettin FURUNCU izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyeleri Davut SAĞLAM, Fatih SİVRİ ve Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadı. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin 2. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Katı Atık Bertaraf Tesis Ödemeleri” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü ibareli 25.02.2019 tarihli ve 83040709-105.03- E.561 sayılı “Katı Atık Bertaraf Tesis Ödemelerinin Görüşülmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin (g) bendinde; “Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.” denilmektedir. Bu konuda bütün sorumluluk Belediyelere verilmiş olup söz konusu işin yürütülmesi amacıyla da TRAB-Rİ KAB’a yetki devri verilmiştir. Verilen bu yetkiye istinaden TRAB-Rİ-KAB tarafından 21.01.2019 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup Araklı Taşönü Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi ile enerji üretilmesi işi Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd Şti firması uhdesinde kalmıştır.

Yapılan ihale kapsamında Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi işi ile birlikte Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ambalaj atıkları, evsel katı atıklar ile tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı işlemlerinin entegre tesisin devreye alınmasına müteakip TRAB-Rİ KAB sorumluluğunda olacağı, TRAB-Rİ KAB adına ise söz konusu işi Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şti’nin yürüteceği, yapılan ihale kapsamında belediyemiz sorumluluk alanlarında oluşan evsel katı atıkların, ambalaj atıklarının ve tıbbi atıkların toplanmasında, taşınmasında ve bertaraf edilmesi için kurulacak enerji tesisinin işletilmesinin sağlanması adına katı atık toplama-taşıma-bertaraf ödemelerinin, Belediyemiz ve TRAB-Rİ KAB arasında mutabık kalınacak fiyat üzerinden TRAB-Rİ KAB tarafından İller Bankası A.Ş’ye aylık olarak bildirilerek atık bertaraf ücretlerinin, İller Bankası A.Ş’den Belediyeye gönderilen ‘Belediyeye Ödenen Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan payından’ kesilerek TRAB-Rİ KAB’ın T.C. Ziraat Bankası Gülbaharhatun şubesindeki TR61 0001 1549 0974 3567 5018 Nolu hesabına aktarılmasına” şeklindedir.

Raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 3. Maddesi: Fiber Altyapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Belirlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 06.03.2019 tarihli ve 78788835-105.03- E.620 sayılı “Fiber Altyapı Tesisleri ve Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi Belirlenmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Kamu Zararının Önlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 06.03.2019 tarihli ve 78788835-105.03- E.621 sayılı “Kamu Zararının Önlenmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış. Başkan, gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Ancak komisyon çalışmasını değerlendirmek için Mart 2019 toplantısı üçüncü birleşimi için 08.03.2019 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.03.2019

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi