SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2019 1.BİRLEŞİM

MAYIS 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.05.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2019 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.05.2019 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığından birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Erol BAHADIR izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı müzekkerelerin olduğu görüldü.

Gündem dışı gelen, 29.04.2019 tarihli ve 937 sayılı, “Araç Satışı” konulu yazı, gündeme alınması ve Gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı gelen, 30.04.2019 tarihli ve E.951 sayılı, “Meclis Üyesi Huzur Hakkı” konulu yazı, gündeme alınması ve Gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı gelen, 30.04.2019 tarihli ve E.952 sayılı, “2018 Yılı İdare ve Kesin Hesabı” konulu yazı, gündeme alınması ve Gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 1. Madde: Araç Satışı. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.04.2019 tarihli ve 937 sayılı, “Araç Satışı” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2. Madde: Meclis Üyesi Huzur Hakkı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 30.04.2019 tarihli ve E.951 sayılı, “Meclis Üyesi Huzur Hakkı” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 3. Madde: 2018 Yılı İdare ve Kesin Hesabı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 30.04.2019 tarihli ve E.952 sayılı, “2018 Yılı İdare ve Kesin Hesabı” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 25.04.2019 tarihli ve 923 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Yapılan görüşmede, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının dayanağı olan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin, yürütmeyi durdurma kararı verilen davalar sonuçlanıncaya kadar, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin 31.12.2018 tarihli Başkanlık Oluru ile Belediye Meclisimize sunulan itirazların değerlendirilmesi, karara bağlanıp planın kesinleşip uygulamaya koyulması durumunda telafisi güç zararlara neden olabileceğinden itirazların değerlendirilme çalışmalarına ertelenmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi. (Karar 1)

Gündemin 3. Maddesi: Ballı Mahallesi Kadastro Çalışması İçin Bilirkişi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 26.04.2019 tarihli ve 929 sayılı, “Ballı Mahallesi Kadastro Çalışması İçin Bilirkişi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Yapılan görüşmede, Ballı Mahallesi, sınırları içinde 3402 sayılı kadastro kanunun 3'üncü maddesine göre kadastro çalışmalarına başlanacağından mahalle hudutları dâhilindeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını iyi bilen 47272828932 TC nolu, Raif oğlu, 01.07.1949 doğumlu Rıfat EYÜPOĞLU ve 41435023530 TC nolu, Ali oğlu, 25.03.1971 doğumlu Kadem SAĞLAM olmak üzere 2 adet bilirkişi oybirliğiyle kabul edildi. (Karar 2)

Gündemin 4. Maddesi: Satış Komisyon Üyeliği. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 26.04.2019 tarihli ve 932 sayılı, “Satış Komisyon Üyeliği” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Üye olma talebi olan soruldu. Talep olmayınca başkan Meclis Üyesi Yusuf SAĞLAM’ı önerdi. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 90’ıncı maddesi gereğince satış yapılacak gayrimenkullerin satış komisyonunda üye olarak görev almak üzere, Meclis üyesi Yusuf SAĞLAM oybirliğiyle kabul edildi. (Karar 3)

Gündemin 5. Maddesi: Sosyal Denge Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.04.2019 tarihli ve 933 sayılı, “Sosyal Denge Sözleşmesi İçin Belediye Başkanına Yetki” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Meclis Üyeleri Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU ve Enver İSKENDEROĞLU söz istediler.

Meclis Üyesi Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, pazaryeri bahadır ısı yanındaki toprak yol tozlanmaya sebep olduğu için asfaltlanması gerekmektedir.

Anons sisteminde oluşan arızaların giderilmesi için sepetli araç şoförü başka araçları da kullandığından ihtiyaca cevap verememektedir.

Büyükliman - Yıldız mahalle yolunda virajlara ayna ve çelik bariyer gerekmektedir.

Çamlık Yalıköy arası yolcu bekleme noktalarının oluşturulması.

İftar programı olacak mı? Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Enver İSKENDEROĞLU, Parkta bulunan temizlik ve diğer eksiklikler bizin tarafımızdan mı yapılacak?

Gündemin 7. Maddesi: Kapanış. Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok komisyon çalışmalarının takibi için 03.05.2019 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 02.05.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi