SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2022 1. BİLEŞİM

NİSAN 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.04.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.04.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Erol Bahadır, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Erol Bahadır, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, toplantıyı açıyorum. Nisan ayı toplantımızın ilçemize ve ilimize hayırlar getirmesin Cenabı Allahtan niyaz ediliyorum. Hem sizlerin hem de Vakfıkebir halkının Ramazanı Şeriflerini tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bayrama da inşallah kavuşur hep birlikte kutlarız.

Bölgemizde bazen üzücü olaylarda yaşanıyor. Tonya yolu üzerinde olan kazada dört vatandaşınız rahmetli oldu. Onlara rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Güney köyüne açılması gereken yolu talepler üzerine açma teşebbüsünde bulunduk, heyelan riski taşıdığından çalışmaları durdurduk. Yolu açmak üç-dört saatimizi alır ancak güvenli bir şekilde ileride risk oluşturmayacak şekilde açmak istiyoruz. Gerekli çalışmaları yapıp en kısa sürede halkımızın kullanımına açacağız.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.04.2022 tarihli ve 2390 sayılı, “2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: 2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması. Oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.04.2022 tarihli ve 2390 sayılı “2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Encümen Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2331 sayılı, “Encümen Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, Encümen Üye Seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi ve Enver İskenderoğlu önerildi. Başka adaylık talebi olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesine istinaden Encümen Üyeliği için “Gizli” oylama usulüne göre yapılan seçimde;

Ali Bayram Tanrıverdi : 13 (On Üç) oy,

Enver İskenderoğlu : 13 (On Üç) oy aldılar.

Kullanılan oyların tamamı geçerli sayıldı. Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi 13(On Üç) oy, Enver İskenderoğlu 13(On Üç) oy alarak 1 (bir) yıllığına nisbî çoğunluk ile Encümen Üyeliğine seçildiler. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2329 sayılı, “Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Erol Bahadır ve Yusuf Sağlam Plan ve Bütçe Komisyonuna önerildiler. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Okan Bilgin kendi parti grupları adına aday oldular.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine istinaden “işaretle oylama” ile yapılan seçimde; Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Erol Bahadır, Yusuf Sağlam, Ahmet Baştan ve Okan Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçildiler. (Karar 2)

Gündemin 5. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2330 sayılı “İmar Komisyonuna Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, İmar Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Özer Aktaş ve Fatih Sivri, İmar Komisyonuna önerildiler. Meclis Üyeleri Şenol Bülbül ve Selim Alp kendi parti grupları adına aday oldular.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine istinaden “işaretle oylama” ile yapılan seçimde; Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Özer Aktaş, Fatih Sivri, Selim Alp ve Şenol Bülbül, İmar Komisyonuna 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçildiler. (Karar 3)

Gündemin 6. Maddesi: 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2328 sayılı “2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması” konulu yazı okundu. Yazının, Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli birleşiminde 3 sayılı kararı ile oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 11.03.2022 tarihli denetim raporunun okunmak suretiyle meclise bilgi verilmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliği 22’inci maddesi uyarınca seçilmiş Denetim Komisyonunun, Belediyemiz 2021 yılı gelirleri, giderleri, gelirler ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerini gösteren 11.03.2022 tarihli denetim raporu okunarak Meclise bilgi verildi. (Karar 4)

Gündemin 7. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.04.2022 tarihli ve 2375 sayılı, “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Yazının, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9’uncu maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” ibaresi gereği, başkan, meclise başkanlık yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu’na yerini bıraktı. 06.04.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.04.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Gündemin 13. Maddesi: 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2327 sayılı, “2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

2021 yılı faaliyet raporu sunumu yapıldı. Başkan vekili söz almak isteyenleri sordu.

Meclis Üyesi Özer Aktaş’ın talebi üzerine söz verildi. Cenaze aracımız bir adet ve bu durum hizmet aksamalarına sebebiyet vermekte. Bir diğer husus memur ve işçi çalışanımız rapordaki bilgilere göre 2014 yılına göre daha az. Daha çok iş alanları oldu. İşçi personel 24 kişiden 14 kişi olmuş. Aslında 24’ten 44 olmalıydı.

Başkan söz aldı. Teşekkür ediyorum. Araç talebinde bulunduk. Geçen hafta Van’da baktık, fakat aracı beğenmedik. Hibe araç talebimiz var takip ediyoruz. İş makineleri de dahil olmak üzere 37 aracımız var. İş makinelerinden bir tanesi Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe, yine bir çöp aracımız Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe, silindir aracımız hibe, Otobüs İstanbul Büyükşehir Belediyesinden temin edildi. Personelimiz biz göreve geldiğimizde büyükşehir yasası gereği personel devirleri yapılmamıştı, bu çalışma yapıldı. Memur personelimiz aslında yeterli, bizim sadece yardımcı kadro kısmında sıkıntımız var. Yani bütün işleri kendileri yapmak durumunda kalıyorlar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56’ncı Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 41’inci Maddesine göre hazırlanan faaliyet raporu, 5393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (a) bendine istinaden, 2021 Yılı Faaliyet Raporu için yapılan oylamada, oy birliği ile “yeterli” görülmüştür. Gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Başkan vekili, Belediye Başkanımız ve ekibe teşekkür etti. Başkan vekili, meclise başkanlık yapmak üzere başkana yerini bıraktı. 06.04.2022

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.04.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Başkan, Enver başkanımıza teşekkür ediyorum, Bu çalışmaları bizler yaparken sizlerin, halkımızın desteğiyle ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretiyle birlikte yürütüyoruz. Özer Bey’in de belirttiği gibi, bürokratlarımız da aynı şeyi söylüyor. Personel yok. Birlikte yapıyoruz, üstün gayretlerini görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha güzel çalışmalara imza atarız.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu çalışmaları için Yarın 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 06.04.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

NİSAN 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.04.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 06.04.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

-

Yusuf SAĞLAM

+

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Erol Bahadır, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Erol Bahadır, Fatih Sivri ve Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, toplantıyı açıyorum. Nisan ayı toplantımızın ilçemize ve ilimize hayırlar getirmesin Cenabı Allahtan niyaz ediliyorum. Hem sizlerin hem de Vakfıkebir halkının Ramazanı Şeriflerini tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bayrama da inşallah kavuşur hep birlikte kutlarız.

Bölgemizde bazen üzücü olaylarda yaşanıyor. Tonya yolu üzerinde olan kazada dört vatandaşınız rahmetli oldu. Onlara rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Güney köyüne açılması gereken yolu talepler üzerine açma teşebbüsünde bulunduk, heyelan riski taşıdığından çalışmaları durdurduk. Yolu açmak üç-dört saatimizi alır ancak güvenli bir şekilde ileride risk oluşturmayacak şekilde açmak istiyoruz. Gerekli çalışmaları yapıp en kısa sürede halkımızın kullanımına açacağız.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.04.2022 tarihli ve 2390 sayılı, “2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: 2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması. Oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.04.2022 tarihli ve 2390 sayılı “2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Encümen Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2331 sayılı, “Encümen Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, Encümen Üye Seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi ve Enver İskenderoğlu önerildi. Başka adaylık talebi olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33’üncü maddesine istinaden Encümen Üyeliği için “Gizli” oylama usulüne göre yapılan seçimde;

Ali Bayram Tanrıverdi : 13 (On Üç) oy,

Enver İskenderoğlu : 13 (On Üç) oy aldılar.

Kullanılan oyların tamamı geçerli sayıldı. Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi 13(On Üç) oy, Enver İskenderoğlu 13(On Üç) oy alarak 1 (bir) yıllığına nisbî çoğunluk ile Encümen Üyeliğine seçildiler. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2329 sayılı, “Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Erol Bahadır ve Yusuf Sağlam Plan ve Bütçe Komisyonuna önerildiler. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Okan Bilgin kendi parti grupları adına aday oldular.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine istinaden “işaretle oylama” ile yapılan seçimde; Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, Erol Bahadır, Yusuf Sağlam, Ahmet Baştan ve Okan Bilgin, Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçildiler. (Karar 2)

Gündemin 5. Maddesi: İmar Komisyonuna Üye Seçimi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2330 sayılı “İmar Komisyonuna Üye Seçimi” konulu yazı okundu. Yazının, İmar Komisyonuna üye seçimi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

Meclis başkanlığına hitaben Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Özer Aktaş ve Fatih Sivri, İmar Komisyonuna önerildiler. Meclis Üyeleri Şenol Bülbül ve Selim Alp kendi parti grupları adına aday oldular.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine istinaden “işaretle oylama” ile yapılan seçimde; Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Özer Aktaş, Fatih Sivri, Selim Alp ve Şenol Bülbül, İmar Komisyonuna 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçildiler. (Karar 3)

Gündemin 6. Maddesi: 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2328 sayılı “2021 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Okunması” konulu yazı okundu. Yazının, Belediye Meclisinin 05.01.2022 tarihli birleşiminde 3 sayılı kararı ile oluşturularak göreve başlayan Denetim Komisyonu çalışmasını tamamlayarak hazırladıkları 11.03.2022 tarihli denetim raporunun okunmak suretiyle meclise bilgi verilmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliği 22’inci maddesi uyarınca seçilmiş Denetim Komisyonunun, Belediyemiz 2021 yılı gelirleri, giderleri, gelirler ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerini gösteren 11.03.2022 tarihli denetim raporu okunarak Meclise bilgi verildi. (Karar 4)

Gündemin 7. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.04.2022 tarihli ve 2375 sayılı, “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Yazının, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi ile ilgili olduğu anlaşıldı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9’uncu maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” ibaresi gereği, başkan, meclise başkanlık yapmak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu’na yerini bıraktı. 06.04.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.04.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Gündemin 13. Maddesi: 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 24.03.2022 tarihli ve 2327 sayılı, “2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

2021 yılı faaliyet raporu sunumu yapıldı. Başkan vekili söz almak isteyenleri sordu.

Meclis Üyesi Özer Aktaş’ın talebi üzerine söz verildi. Cenaze aracımız bir adet ve bu durum hizmet aksamalarına sebebiyet vermekte. Bir diğer husus memur ve işçi çalışanımız rapordaki bilgilere göre 2014 yılına göre daha az. Daha çok iş alanları oldu. İşçi personel 24 kişiden 14 kişi olmuş. Aslında 24’ten 44 olmalıydı.

Başkan söz aldı. Teşekkür ediyorum. Araç talebinde bulunduk. Geçen hafta Van’da baktık, fakat aracı beğenmedik. Hibe araç talebimiz var takip ediyoruz. İş makineleri de dahil olmak üzere 37 aracımız var. İş makinelerinden bir tanesi Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe, yine bir çöp aracımız Çevre Şehircilik Bakanlığından hibe, silindir aracımız hibe, Otobüs İstanbul Büyükşehir Belediyesinden temin edildi. Personelimiz biz göreve geldiğimizde büyükşehir yasası gereği personel devirleri yapılmamıştı, bu çalışma yapıldı. Memur personelimiz aslında yeterli, bizim sadece yardımcı kadro kısmında sıkıntımız var. Yani bütün işleri kendileri yapmak durumunda kalıyorlar.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56’ncı Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunun 41’inci Maddesine göre hazırlanan faaliyet raporu, 5393 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin (a) bendine istinaden, 2021 Yılı Faaliyet Raporu için yapılan oylamada, oy birliği ile “yeterli” görülmüştür. Gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Başkan vekili, Belediye Başkanımız ve ekibe teşekkür etti. Başkan vekili, meclise başkanlık yapmak üzere başkana yerini bıraktı. 06.04.2022

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.04.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Başkan, Enver başkanımıza teşekkür ediyorum, Bu çalışmaları bizler yaparken sizlerin, halkımızın desteğiyle ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretiyle birlikte yürütüyoruz. Özer Bey’in de belirttiği gibi, bürokratlarımız da aynı şeyi söylüyor. Personel yok. Birlikte yapıyoruz, üstün gayretlerini görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha güzel çalışmalara imza atarız.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu çalışmaları için Yarın 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 06.04.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi