SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2020 1.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.02.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2020 meclis toplantısı birinci birleşimi 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerelerin olduğu görüldü.

Gündem dışı gelen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 04.02.2020 tarihli ve E.150 sayılı, “Düzeltme” konulu yazı okundu. Gündeme alınması ve gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı gelen, Mali Hizmetler Müdürlüğü İbareli 03.02.2020 tarihli ve E.136 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi” konulu yazı okundu. Gündeme alınması ve gündem öncesi görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 1. Madde: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 04.02.2020 tarihli ve E.150 sayılı, “Düzeltme” konulu yazı.

Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2. Madde: Mali Hizmetler Müdürlüğü İbareli 03.02.2020 tarihli ve E.136 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi” konulu yazı.

İller Bankası AŞ.den Gayri Nakdi Kredi talebi konusundaki yazı okundu. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Mahalle Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 07.01.2020 tarihli ve E.23 sayılı yazı.

Hamzalı ve Mahmutlu mahalleleri sınırlarının yeniden belirlenmesi konulu olduğu anlaşıldı. Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Zabıta Maktu Mesaisinin Belirlenmesi. Zabıta Müdürlüğü ibareli 08.01.2020 tarihli ve E.30 sayılı, “Zabıta Memuru 2020 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi” konulu yazı.

Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 5. Maddesi: Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.01.2020 tarihli ve E.105 sayılı, “2020 Meclis Tatil Ayının belirlenmesi” konulu yazı okundu.

Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkrası gereği Belediye Meclisimizin 2020 yılı tatilinin Ağustos olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. (Karar 1)

Gündemin 6. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı -Plan hükümleri Değişiklik Teklifi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 31.01.2020 tarihli ve E.126 sayılı “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı -Plan hükümleri Değişiklik Teklifi” konulu yazı.

Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi:Yalıköy Mahallesi "Millet Bahçesi" Amaçlı Dolgu İmar Plan Değişikliği Teklifi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 31.01.2020 tarihli ve E.127 sayılı; “Millet Bahçesi olarak düzenlenmesine olanak verecek şekilde ‘Millet Bahçesi’ amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” konulu yazı.

Yazı hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 06.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.02.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi