SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

TEMMUZ 2021 1. BİLEŞİM

TEMMUZ 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.07.2021 – 14.00

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Fatih SİVRİ ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Temmuz 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 07.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

-

Ahmet Baştan

-

Metin Ali Karadeniz

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

-

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

-

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

-

Şerafettin Furuncu

-

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın kurum işleri sebebiyle şehir dışında olması sebebiyle, Meclis Üyeleri Erol Bahadır ve Özer Aktaş toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Havva Kurt, Selim Alp ve Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Havva Kurt, Selim Alp ve Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifinin Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.07.2021 tarihli ve 860 sayılı, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifinin Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.07.2021 tarihli ve 862 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifinin (Yapılaşma Koşulları) Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.07.2021 tarihli ve 863 sayılı, “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Teklifi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, Temmuz 2021 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.07.2021 Perşembe günü saat 11.00’de toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.07.2021

Enver İSKENDEROĞLU Fatih SİVRİ Yusuf SAĞLAM Meclis Birinci Başkan V. Yedek Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi