SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ÇARŞI MAHALLESİ'NDE YIKILACAK YAPI TEBLİGATI

24 Mart 2021 Çarşamba

İlçemiz Çarşı Mahallesi 687 ada 2 parsel üzerinde bulunan iki katlı kargir bina, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre yıkılacak derece de tehlikeli yapıdır.

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmek için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere tebligatlar yapılmıştır.

Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmiştir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır.

10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi;

“Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.)

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış, olup yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı;

Tebliğen ilan olunur.

NO İLÇESİ MAHALLESİ YAPININ CİNSİ ADA / PARSEL MALİKLER
1 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 HANDAN SAĞLAM
2 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 CENGİZ SAĞLAM
3 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 SERTAÇ SAĞLAM
4 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ADNAN SAĞLAM
5 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 FATMA SAĞLAM ÖZGÖREN
6 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MEHMET EMİN SAĞLAM
7 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 FAİK KADİR SAĞLAM
8 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MUSTAFA SAĞLAM
9 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MUSTAFA BARIŞ SAĞLAM
10 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 CANAY ÇOLAKOĞLU
11 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ŞÜKRAN ÖZKAN
12 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 CEREN ÇOLAKOĞLU ERSOY
13 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ŞİFA SAĞLAM
14 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 HARUN SAĞLAM
15 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ZÜLEYHA LEMAN ŞENER
16 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ERGİN SAĞLAM
17 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ŞADUMAN KERİMOĞLU
18 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 DERYA SAĞLAM
19 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 EMİN SAĞLAM
20 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 BURCAK SAĞLAM
21 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MUSTAFA DAVUT SAĞLAM
22 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ZEKERİYA SARP ERDEM
23 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MUAZZEZ SAĞLAM
24 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 DAMLA AKDEMİR
25 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MELEK SAĞLAM
26 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MELİKE BAĞNU YÜCEEGE
27 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 BERADİYE TOSUN
28 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 OĞUZ ALİ ŞENER
29 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 İSA SAĞLAM
30 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 HASAN SAĞLAM
31 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MUSTAFA CEMİL SAĞLAM
32 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ÇOŞKUN SAĞLAM
33 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 TURGAY SAĞLAM
34 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 TÜLAY SAĞLAM
35 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 AYŞEGÜL SAĞLAM TSOUKOS
36 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MUSTAFA SAĞLAM
37 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 AYŞEGÜL SAĞLAM
38 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 AYŞE SAĞLAM
39 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 YASEMİN PERRİN GÜNAYDIN
40 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 UĞUR SAĞLAM
41 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 FATİH CEM SAĞLAM
42 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 SEVİLAY SAĞLAM
43 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MEHMET TURGUT SAĞLAM
44 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 DAMLA SAĞLAM
45 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MEHMET SAMİ SAĞLAM
46 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ASİYE İRFAN DEMİR
47 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 AYŞE SAĞLAM
48 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 MESUT SAĞLAM
49 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 FATMA SAĞLAM
50 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 ZÜLEYHA AYLİN KOLAYLI
51 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 EMİN SAĞLAM
52 VAKFIKEBİR ÇARŞI İKİ KATLI KARGİR
BİNA
687/2 YAVUZ SELİM SAĞLAM