SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2019 3.BİRLEŞİM

ARALIK 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.12.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2019 meclis toplantısı ikinci birleşimi 06.12.2019 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar” konusundaki Raporu. Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.12.2019 tarihli ve E.2174 sayılı, “1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlar” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporları okundu.

Vakfıkebir ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Vakfıkebir Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli 37 sayılı meclis kararıyla talep edilmiş Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 11.10.2019 tarihli 448 sayılı meclis kararıyla onaylanıp askıya çıkarılmış olup, yasal askı süresi içinde yapılan itirazların 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince işlem yapılmak üzere;

Rapor 4: “İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 105 ada 29 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Süleyman SOYLU 22.11.2019 tarih ve 1080 kayıt nolu dilekçesinde tamamı park alanı ve yol olarak planlandığını ifade ederek en azından %55 inin konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi için itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, söz konusu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 3)

Rapor 5: “İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 105 ada 59 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Nazmi SAYIL 29.11.2019 tarih ve 1152 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazına ilişkin yapılan park alanı-ibadet alanı-yol düzenlemelerini içeren imar planının iptalini veya mağduriyetinin göz önüne alınarak yönetmelik çerçevesinde revize edilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, söz konusu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 4)

Rapor 6; “İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 105 ada 12 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Orhan BÜLBÜL 29.11.2019 tarih ve 1155 kayıt nolu dilekçesinde büyük bir kısmının yol olarak planlandığını ifade ederek parselin imar adası olacak şekilde yeniden planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, söz konusu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 5)

Rapor 7; “İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 105 ada 32 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Hayri ESEN 29.11.2019 tarih ve 1165 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın büyük bir kısmının park alanı olarak planlandığı ifade ederek park alanından çıkarılarak imar adası olacak şekilde düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, söz konusu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Rapor 8; “İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 105 ada 25 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Şenol KOYUNOĞLU 29.11.2019 tarih ve 1166 kayıt nolu dilekçesinde bir kısmının Rekreasyon alanı 15 metrelik yol olarak planlandığını ifade ederek taşınmazının imar adasına çevrilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ana taşıt yollarında değişikliğe yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 7)

Rapor 9; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 479 ada 15 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Muhammet KURT 04.11.2019 tarih ve 913 kayıt nolu dilekçesinde park alanı olarak planlanan mevcutta 5 katlı binası bulunan taşınmazının konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazın Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu talebin imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağındananılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 8)

Rapor 10; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 479 ada 15 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Aynur KURT 11.11.2019 tarih ve 950 kayıt nolu dilekçesinde park alanı olarak planlanan mevcutta 5 katlı binası bulunan taşınmazının konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazın Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu talebin imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 9)

Rapor 11; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 479 ada 15 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Nurdane KURT 11.11.2019 tarih ve 951 kayıt nolu dilekçesinde park alanı olarak planlanan arsa alanı olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazın Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu talebin imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 10)

Rapor 12; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 334 ada 41 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan İbrahim BAŞTAN 07.11.2019 tarih ve 933 kayıt nolu dilekçesinde 7 m’lik yolun kaldırılması konusunda itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazın Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu talebin imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 11)

Rapor 13; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 479 ada 16 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Fatma KURT 11.11.2019 tarih ve 946 kayıt nolu dilekçesinde park alanının planlandığını ifade ederek taşınmazın arsa alanı olacak şekilde düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazın Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu talebin imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 12)

Rapor 14; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 319 ada 2 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Ahmet ELBİR 12.11.2019 tarih ve 961 kayıt nolu dilekçesinde Kütle Etüdü Kentsel Tasarım alanında kaldığından mevcut halinin korunarak bireysel yapılaşabilme yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazın Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu talebin imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 13)

Rapor 15; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 334 ada 16 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan İsmet YAVUZYILMAZ 15.11.2019 tarih ve 982 kayıt nolu dilekçesinde parsel üzerinde planlanan yolların(10m-7m) daha aza indirilmesi, park alanının kaldırılması ve arazinin tarım arazisi olarak planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazın değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolun dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolun konut bölgeleri arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, tarım arazisine dönüştürülmesi talebinin ise bu plan kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 14)

Rapor 16; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 334 ada 16 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Mustafa YAVUZYILMAZ 15.11.2019 tarih ve 996 kayıt nolu dilekçesinde parsel üzerinde planlanan park alanı ve yolların kaldırılması, arazinin tarım arazisi olarak planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazın değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolun dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolun konut bölgeleri arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, tarım arazisine dönüştürülmesi talebinin ise bu plan kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 15)

Rapor 17; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 334 ada 11 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Hayrettin KILIÇ 15.11.2019 tarih ve 984 kayıt nolu dilekçesinde 7 metrelik yolun 10 metreye çıkarıldığı ve taşınmazın yan tarafından başka bir arsaya ek yapıldığı ifade edilerek mevcut haliyle kalması ve yolun kaldırılması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda eski imar planıyla revize edilen plan arasında herhangi bir değişiklik tespit edilmediğinden anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 16)

Rapor 18; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 314 ada 27 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Arslan SAĞLAM 18.11.2019 tarih ve 995 kayıt nolu dilekçesinde 27 ve 33 nolu parseller arasında planlanan 7 m’lik yolun her iki parselden eşit miktarda geçirilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Rapor 19; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 595 ada 1-2-3-4-5-7 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ömer ÖZDEMİR 18.11.2019 tarih ve 998 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazlarının bulunduğu alanın çevresinden yolların geçtiğini ve 5 parsel nolu taşınmazından başka bir şahısa yer verildiğini ifade ederek mağduriyetinin en aza indirilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talebin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının konusu olmadığından anılan itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 17)

Rapor 20; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 334 ada 20 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Fatma YILDIZ 19.11.2019 tarih ve 1014 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazının yol ve park alanı olarak planlandığını ifade ederek mevcut halinin korunması yönünde itirazda bulunmuştur. İtiraza konu 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ulaşım, donatı, konut kurgusu, parsel büyüklükleri, yapı yoğunlukları vb. temel ilkelerin yeniden belirlenerek bu ilkeler doğrultusunda hazırlandığından, mevcut halinin korunamayacağı gerekçesiyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 18)

Rapor 21; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 338 ada 2 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Hayrettin KARACA20.11.2019 tarih ve 1030 kayıt nolu dilekçesinde evine isabet eden yolu kaldırılması yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu taşınmazın doğusunda dere hattının yer aldığı, DSİ tarafından verilen kurum görüşünde dere hatlarının her iki tarafına bakım amaçlı yol bırakılması gerektiğinden kaldırılamayacağı gerekçesiyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 19)

Rapor 22; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 338 ada 13 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Abdurrahman AKYOL 25.11.2019 tarih ve 1077 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın üzerinden geçen yolun mevcut yolun ortalanarak yeniden düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu yolların ulaşım sistemi içerisinde dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği ve konut bölgeleri arasında servis sağlayıcı güzergah olması ve söz konusu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 20)

Rapor 23: İlçemiz Büyükliman Mahallesi 314 ada 28 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Ahmet Nuri KAMİLOĞLU 26.11.2019 tarih ve 1086 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın üzerinde planlanan 7 metrelik yolun kaldırılması, Ticaret+Konut alanının konut alanı ile birleştirilmesi, parsel üzerinde planlanan 12 m’lik yolun ve parkın ötelenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazdan 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı güzergah olması gerekçesi ile kaldırılamayacağı, Ticaret+Konut alanının konut alanı ile birleştirilmesi, parsel üzerinde planlanan 12 m’lik yolun ve parkın ötelenmesi taleplerinin ise 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, söz konusu taleplerin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. ” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 21)

Rapor 24; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 482 ada 3 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Mustafa AYGÜN 27.11.2019 tarih ve 1095 kayıt nolu dilekçesinde parsel büyüklüğünün yapılaşma şartı olan 300 m² altında olduğu ifade edilerek 300 m² altında olan parsellere yapılaşma izni verilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talep 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Hükümlerini ilgilendirmekte olup, plan hükümleri ise plan genelinde yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiş olduğu için bu hükümlerinin değiştirilmesinin plan bütünlüğünü ve genel ilke ile esaslarını bozacak olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 22)

Rapor 25; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 314 ada 34 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Ahmet SAĞLAM 29.11.2019 tarih ve 1148 kayıt nolu dilekçesinde park alanı ve yolun kaldırılması, iki parselden eşit olarak uygulanması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazdan park ve yolun kaldırılması talebinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu ve bütünlüğü göz önüne alınarak şekillendiğinden kaldırılamayacağı, bahse konu taleplerin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 23)

Rapor 26; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 352 ada 17 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Emine KALKAN 29.11.2019 tarih ve 1151 kayıt nolu dilekçesinde meclis kararıyla ev yapılabilmesi için getirilen koşulların mağduriyete yol açtığı ifade edilerek parselin üzerine ev yapılabilmesi için uygun hale getirilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talep 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Hükümlerini ilgilendirmekte olup, plan hükümleri ise plan genelinde yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiş olduğu için bu hükümlerinin değiştirilmesinin plan bütünlüğünü ve genel ilke ile esaslarını bozacak olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 24)

Rapor 27; “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 475 ada 6-7-8 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Rasim SEVİM 29.11.2019 tarih ve 1160 kayıt nolu dilekçesinde 7 metrelik yolun kaldırılmasını tamamının konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu taşınmazların Kütle Etüdü Kentsel Tasarım Alanları içerisinde kaldığı, sokak siluetleri, mevcut doku, yapı kalite ve niteliği açılarından sağlık ve fen koşullarına aykırı yapılar ile kentsel hizmetlerin sunumunu engelleyen nitelikteki düzensiz sokak ve dokunun bütüncül olarak yer aldığı ve Vakfıkebir Belediyesince kütle etüdüne dönük kentsel tasarım projelerinin hazırlanacağı söz konusu taşınmazların imar haklarının kentsel tasarım alanı içerisinde korunacağından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 25)

Rapor 28; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 646 ada 13 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Keleş AKSOY 11.11.2019 tarih ve 945 kayıt nolu dilekçesinde parsel üzerinde bulunan binanın bir kısmından yol geçirildiğini ifade ederek yolun kaydırılması veya daraltılarak evin kurtarılması, imar adasındaki kat yüksekliğinin artırılması yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasında ve plan genelinde belirlenen imar adalarının yoğunlukları Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.07.2019 tarihli ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında belirlenmiş olup askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında maksimum yoğunluklar kullanılmıştır. Kat yüksekliğinin artırılması talebinin dayanak plana aykırı yoğunluk getireceğinden değerlendirmeye alınamayacağı, ada bazında uygulamaya gidilmesi durumunda Yüksek Katlı Yapılaşma Planı Plan hükümleri doğrultusunda yükseklik artırılması talebinin karşılanabileceği, yol ve park alanına ilişkin taleplerin ise imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 26)

Rapor 29; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 646 ada 13 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Adem AKSOY 11.11.2019 tarih ve 946 kayıt nolu dilekçesinde çift yönlü yolun tek yola indirilmesi, park alanının daraltılarak mevcut binanın yoldan kurtarılması ve Emsal:2 Hmax:21.50’ye çıkarılması yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasında ve plan genelinde belirlenen imar adalarının yoğunlukları Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.07.2019 tarihli ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında belirlenmiş olup askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında maksimum yoğunluklar kullanılmıştır. Kat yüksekliğinin artırılması talebinin dayanak plana aykırı yoğunluk getireceğinden değerlendirmeye alınamayacağı, ada bazında uygulamaya gidilmesi durumunda Yüksek Katlı Yapılaşma Planı Plan hükümleri doğrultusunda yükseklik artırılması talebinin karşılanabileceği, yol ve park alanına ilişkin taleplerin ise imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 27)

Rapor 30; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 10 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan İlyas ALP 12.11.2019 tarih ve 968 kayıt nolu dilekçesinde mevcut yapılaşma ve mülkiyet hakkının dikkate alınmadan parsellerin birbirine bağımlı hale getirildiğini ve taşınmazın kuzeyine 10 metrelik yol koyulduğunu ifade ederek mevcut yapılaşma ve mülkiyet hakkının korunarak yeniden planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraz doğrultusunda yapılan incelemede mevcut imar planı ile revize edilen imar planında 10 metrelik yolda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve parsellerin yapılaşma haklarına ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği anlaşıldığından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 28)

Rapor 31; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 9 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Refika ALP 12.11.2019 tarih ve 969 kayıt nolu dilekçesinde mevcut yapılaşma ve mülkiyet hakkının dikkate alınmadan parsellerin birbirine bağımlı hale getirildiğini ve taşınmazın kuzeyine 10 metrelik yol koyulduğunu ifade ederek mevcut yapılaşma ve mülkiyet hakkının korunarak yeniden planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraz doğrultusunda yapılan incelemede mevcut imar planı ile revize edilen imar planında 10 metrelik yolda herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve parsellerin yapılaşma haklarına ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmediği anlaşıldığından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 29)

Rapor 32; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Asiye Tülay GÖZAÇAN, Şenol Ali TOPALOĞLU, Erhan Mustafa TOPLAOĞLU 19.11.2019 tarih ve 1017 kayıt nolu dilekçesinde Resmi Kurum alanının kaldırılarak eski hali olan konut alanına dönüştürülmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu talebin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 30)

Rapor 33; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 106 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Hakan DEDELİ 21.11.2019 tarih ve 1037 kayıt nolu dilekçesinde Altunkaynak Sitesi ile Yalıaltı sitesi arasında planlanan 7 metrelik yolun kaldırılması veya yeşil alan olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraz ile 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, yeşil alan olarak düzenlenmesi talebinin ise 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik olduğundan değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 31)

Rapor 34; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 106 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ahmet YURTERİ 19.11.2019 tarih ve 1040 kayıt nolu dilekçesinde Altunkaynak Sitesi ile Yalıaltı sitesi arasında planlanan 7 metrelik yolun kaldırılması veya yeşil alan olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraz ile 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, yeşil alan olarak düzenlenmesi talebinin ise 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik olduğundan değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 32)

Rapor 35; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 106 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Halime YURTERİ 19.11.2019 tarih ve 1041 kayıt nolu dilekçesinde Altunkaynak Sitesi ile Yalıaltı sitesi arasında planlanan 7 metrelik yolun kaldırılması veya yeşil alan olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraz ile 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, yeşil alan olarak düzenlenmesi talebinin ise 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik olduğundan değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 33)

Rapor 36; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 106 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Altunkaynak Sitesi Yönetimi adına Temel ESEN-Özgür KARACA- Kemal SAĞLAM 25.11.2019 tarih ve 1111 kayıt nolu dilekçesinde Altunkaynak Sitesi ile Yalıaltı sitesi arasında planlanan 7 metrelik yolun kaldırılması veya yeşil alan olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraz ile 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, yeşil alan olarak düzenlenmesi talebinin ise 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik olduğundan değerlendirilemeyeceği gerekçeleri ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 34)

Rapor 37; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 94 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Muhammet AÇİCİ 22.11.2019 tarih ve 1046 kayıt nolu dilekçesinde Belediye Hizmet Alanının kaldırılarak konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda Belediye Hizmet Alanının kaldırılması talebinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, konut ihtiyacı talebinin ise imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 35)

Rapor 38; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 647 ada 3 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ezel GÜNEY 27.11.2019 tarih ve 1107 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazında daha önceden terk yaptığını ve terklerden sonra kalan alanın plan notlarında belirtilen minimum parsel büyüklüğünü sağlamadığını ifade ederek mağduriyetinin giderilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talep 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Hükümlerini ilgilendirmekte olup, plan hükümleri ise plan genelinde yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiş olduğu için bu hükümlerinin değiştirilmesinin plan bütünlüğünü ve genel ilke ile esaslarını bozacak olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 36)

Rapor 39; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 647 ada 3 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Emrah ALP 27.11.2019 tarih ve 1108 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazında daha önceden terk yaptığını ve terklerden sonra kalan alanın plan notlarında belirtilen minimum parsel büyüklüğünü sağlamadığını ifade ederek mağduriyetinin giderilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talep 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Plan Hükümlerini ilgilendirmekte olup, plan hükümleri ise plan genelinde yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiş olduğu için bu hükümlerinin değiştirilmesinin plan bütünlüğünü ve genel ilke ile esaslarını bozacak olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 37)

Rapor 40; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 183 ada 13-45 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan İsmet ALP 27.11.2019 tarih ve 1115 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazın Cami ve yeşil alan olarak planlandığını ifade ederek mağduriyetin giderilecek şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 38)

Rapor 41; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 39 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Kemal AKSOY 28.11.2019 tarih ve 1118 kayıt nolu dilekçesinde taşınmaz üzerinde planlanan 12 metrelik ve 7 metrelik imar yollarının alan dışına çıkarılması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu 12 metrelik yolun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama İmar Planında ana taşıt yollarına yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği; bahse konu yolun konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu ve oluşmuş kentsel doku göz önüne alınarak şekillendiği ve konut bölgeleri ve donatılar arasında bağlantı sağlayıcı güzergah olması ve plan bütünlüğünün bozulacak olması nedeniyle değiştirilmeyeceği; 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği ve konut bölgeleri arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, söz konusu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 39)

Rapor 42; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 30 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Neriman BİLGİN 28.11.2019 tarih ve 1121 kayıt nolu dilekçesinde yol ve park alanının kaldırılıp konut alanına çevrilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda park alanının kaldırılmasına yönelik talebin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında güzergah değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı ve bahse konu talebinin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 40)

Rapor 43; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 26 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Neriman BİLGİN 28.11.2019 tarih ve 1122 kayıt nolu dilekçesinde yol ve park alanının kaldırılıp konut alanına çevrilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda park alanının kaldırılmasına yönelik talebin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında güzergah değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı ve bahse konu talebinin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 41)

Rapor 44; “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 29 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Neriman BİLGİN 28.11.2019 tarih ve 1123 kayıt nolu dilekçesinde yol ve park alanının kaldırılıp konut alanına çevrilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda park alanının kaldırılmasına yönelik talebin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında güzergah değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı ve bahse konu talebinin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 42)

Rapor 45: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 18 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Neriman BİLGİN 28.11.2019 tarih ve 1124 kayıt nolu dilekçesinde kültürel tesis, lise, yol ve park alanının kaldırılıp konut alanına çevrilmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda kültürel tesisi, lise ve park alanının kaldırılmasına yönelik talebin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında güzergah değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve yeşil doku arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı ve bahse konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 43)

Rapor 46: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 20 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Ahmet Faruk AKSOY 29.11.2019 tarih ve 1129 kayıt nolu dilekçesinde 7 m lik yolun arazinin topoğrafyası ve halihazırı dikkate alınarak kadastro sınırına yakın şekilde düzenlenmesi ve 10 metrelik yolun kuzeye kaydırılması yönünde itirazda bulunmuştur.

1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 10 metrelik ve 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı güzergah olması, yolun güzergahının değiştirilmesi durumunda ada geometrilerinin bozulacağı ve plan bütünlüğünün etkilenecek olması ve itiraza konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 44)

Rapor 47: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 9-13-44-45 parsel nolu ve 205 ada 2 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Fikri ALP 29.11.2019 tarih ve 1130 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazları üzerinde bulunan yol, cami ve park alanının tarafına mağduriyet çıkardığını ifade ederek yeniden düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda ifade edilen taleplerin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 45)

Rapor 48: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 9-13-44-45 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Salim ALP 29.11.2019 tarih ve 1131 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazı üzerinde bulunan yol, cami ve park alanının tarafınıza mağduriyet çıkardığını ifade ederek yeniden düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda ifade edilen taleplerin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. ” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 46)

Rapor 49: “İlçemiz Çamlık Sahil Mahallesi 299 ada 6 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali KUKUL 22.11.2019 tarih ve 1048 kayıt nolu dilekçesinde taşınmazının brüt alan üzerinden Emsal:0.30 - 5 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

İtiraz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasında ve plan genelinde belirlenen imar adalarının yoğunlukları Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.07.2019 tarihli ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında belirlenmiş olup askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında maksimum yoğunluklar kullanılmıştır. Kat yüksekliğinin artırılması talebi dayanak plana aykırılık oluşturacağından değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle anılan taşınmaz ile ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 47)

Rapor 50: “İlçemiz Çamlık Sahil Mahallesi 292 ada 5 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali KUKUL 22.11.2019 tarih ve 1049 kayıt nolu dilekçesinde E:1.80 hmax:24.50 m ve önemli miktarda park alanı olarak planlanan taşınmazın emsalin brüt alan üzerinden yapılacak şekilde yeniden düzenlenmesi yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazdan emsalin brüt alan üzerinden kullanılması talebinin imar mevzuatları yönünden mümkün olmaması, DSİ tarafından verilen kurum görüşlerine istinaden dere hatlarının yapılaşmaya açılmaması, her iki tarafına bakım amaçlı yol bırakılması gerektiğinden anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 48)

Rapor 51: “İlçemiz Çamlık Sahil Mahallesi 624 ada 1-2 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali KUKUL 22.11.2019 tarih ve 1050 kayıt nolu dilekçesinde