SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2020 1.BİRLEŞİM

ARALIK 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.12.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2020 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.12.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

-

Ali Bayram TANRIVERDİ

-

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

-

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Özer Aktaş ve Şenol Bülbül’ün izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Özer Aktaş ve Şenol Bülbül’ün izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce, meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.12.2020 tarihli ve E.1948 sayılı “Yalıköy Millet Bahçesi İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Yalıköy Millet Bahçesi İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi. Oybirliğiyle gündeme alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.12.2020 tarihli ve E.1948 sayılı “Yalıköy Millet Bahçesi İmar Planı-Plan Hükümleri Değişiklik Teklifi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2021 Gelir Tarifesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 27.11.2020 tarihli ve E.1930 sayılı, “2021 Gelir Tarifesi” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 03.12.2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 02.12.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi