SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2020 1.BİRLEŞİM

MART 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.03.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2020 meclis toplantısı birinci birleşimi 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

-

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Ali Alay’ın izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Ali Alay’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

“Bahar Kalkanı” harekatında Trabzon’da bir şehidimiz var. Şehidimize Allah Rahmet ettin. Ruhu şad olsun.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulan “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İkinci Askı Süresinde Yapılan İtirazlar” konulu yazı olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İkinci Askı Süresinde Yapılan İtirazlar. Oybirliğiyle gündeme alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.03.2020 tarihli ve E.452 sayılı “1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına İkinci Askı Süresinde Yapılan İtirazlar” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun Mahalle Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Raporu. Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 07.01.2020 tarihli ve E.23 sayılı, "Mahalle Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi" konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediye meclisimizce komisyonumuza havale edilen, 07.01.2020 tarih ve E.23 sayılı Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesi konulu Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ve eki dosya, komisyonumuzca incelenmiş olup halen Vakfıkebir ilçesi Hamzalı Mahallesi kadastrosu sınırları içerisinde bulunan ve Mahmutlu Mahallesi kadastro sınırlarına sınır teşkil eden Hamzalı Mahallesi; Ada 115, parseller 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56; Ada 130, parseller 33-34-35-37-38-39-40-45; Ada 132, parseller 1-2-3-4-5-6-7-8; Ada 133, parseller 8-9; Ada 138, parseller 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-19-24-25-26-27 numaralı taşınmazların Hamzalı Mahallesi kadastrosundan ayrılarak Mahmutlu Mahallesi kadastro sınırları içerisine dahil edilmesi talebinin komisyonumuzca değerlendirilmesi sonucunda işlemin yapılmasında bir sakınca olmadığı görülmüştür.

Bahsedilen taşınmazların yapılan talep doğrultusunda Hamzalı Mahallesi kadastrosundan ayrılarak Mahmutlu Mahallesi kadastro sınırları içerisine dahil edilmesi yönünde işlem yapılması” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: Sekmenli Mahallesi Lojman Tahsisi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 25.02.2020 tarihli ve E.428 sayılı, “Sekmenli Mahallesi Lojman Tahsisi” konulu yazı okundu. Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 5. Maddesi: Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araçlar. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 26.02.2020 tarihli ve E.435 sayılı, “Ekonomik Ömrünü Tamamlayan Araçlar” konulu yazı okundu.

Yazı hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 05.03.2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 04.03.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi