SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2017 3.BİRLEŞİM

NİSAN 2017 MECLİS TOPLANTI 3. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.04.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2017 Meclis toplantısı üçüncü birleşimi 07.04.2017 Cuma günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Şerafettin FURUNCU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün Tahsis Talebi Raporu: Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2017 tarihli ve 57358021-39 sayılı, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün hizmet merkezi olarak kullanılmak üzere 150m² ile 250m² arasında bir alana ihtiyaçları olduğunu belediyemizin uygun bir alanının tahsis veya kiralık olarak talep ettiklerine dair yazının, Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 30.03.2017 tarihli ve 39 sayılı müzekkeresi, Kaymakamlık Makamının 20.03.2017 tarihli ve 467 sayılı yazısında, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün hizmet verilebilmesi için 150 m2 ile 250 m2 arasında bir alana ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Değerlendirilmek üzere komisyonumuza havale edilen tahsis talebi hususunda yapılan değerlendirme neticesi; Belediyemize ait Çarşı Mahallesi Manifaturacılar Caddesi No:8 adresinde bulunan 43 ada, 1 parseldeki binanın 3. Normal katını idari hizmet binası olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine, tüm vergi ve harçların, yapılacak her türlü tadilat ve doğacak masrafların tahsis edilen kurum tarafından karşılanması, süre bitimi veya daha önce terk edilmesi durumunda belediyemizden hiçbir hak talep edilmemesi. İş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:7)

Gündemin 2/b. Maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Ek Bütçe Raporu: Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 30.03.2017 tarihli ve 79 sayılı, 2017 yılında yapılacak olan yatırımlar ile ilgili ek bütçe konulu yazının, Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

2017 yılı içinde yapılması planlanan 5.500.000-TL yol betonlanması, 500.000-TL, nakliye gideri 1.000.000-TL ekskavatör çalıştırılması, 800.000-TL büz alımı, 1.500.000-TL park yapılması, 800.000-TL restoran yapılması, 2.000.000-TL cadde düzenlemesi, 1.500.000-TL Yalıköy sahil parkı yapılması ve 2.500.000-TL arsa alınması olmak üzere toplam 16.100.00-TL gider ek bütçesi; gelir karşılığı ise belediyemize ait taşınmazların hazineye devredilmesi karşılığında, Belediyemize aktarılan 16.100.000-TL ile gösterilmesi koşulu ile ek bütçe yapılmasının komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:8)

Gündemin 2/c. Maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Asfalt Talebi Raporu: Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 05.04.2017 tarihli ve 40 sayılı, mahalle yolları için Trabzon Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesinden asfalt talebi konulu yazının, Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Belediyemize bağlı Karatepe, Fevziye, Şenocak, Hamzalı, Çamlık, İshaklı, Sinanlı ve Soğuksu Mahalle yolları için stabilize kaplama olan yerlerde asfalt kaplama çalışması yapılması gerekmektedir. İhtiyaç duyulan asfalt miktarı10.000 (onbin) ton olarak tesbit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı, 75. maddesi “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (a) bendinde belirtilen ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilmek maksadıyla, İhtiyaç duyulan asfaltın temini için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere, Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesi uygun görüldüğüne dair komisyondan geldiği şekliyle meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:9)

Gündemin 3/a. Maddesi, İmar Komisyonu’nun Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı Raporu: Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 04.04.2017 tarihli 90548586-491 sayılı, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlanı konusundaki yazının, İmar Komisyonu raporu okundu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" başlıklı 73. maddesinde; "Belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır" denilmektedir.

Bu nedenle, Çarşı Mahallesi; 14 ada 1 parsel, 15 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 16 ada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 parsel, 17 ada 1, 2 parsel, 18 ada 1, 2 parsel, 19 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 20 ada 1, 2, 4, 8, 10, 11, 13 parsel, 21 ada 1 parsel, 22 ada 6, 7, 8, 9 parsel, 23 ada 2, 3, 9 parsel, 24 ada 1 parsel, 25 ada 2, 3, 4, 5, 6, 10 parsel, 26 ada 1, 3, 4, 5, 6, 8 parsel, 27 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 parsel, 29 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 30 ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19 parsel, 31 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14 parsel, 32 ada 1, 2 parsel, 33 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 21 parsel, 34 ada 1, 2 parsel, 35 ada 1, 4 parsel, 38 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 parsel, 39 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 40 ada 1 parsel, 41 ada 1 parsel, 42 ada 3, 4, 5, 6 parsel 43 ada 1 parsel, 44 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 45 ada 1 parsel, 46 ada 1 parsel, 47 ada 1 parsel, 48 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 49 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 66, 71, 72, 73, 74 parsel, 51 ada 1, 2 parsel, 52 ada 1 parsel, 53 ada 1, 2, 3 parsel, 253 ada 8, 9 parsel, 265 ada 45, 69 parsel, 266 ada 47, 48, 71, 74, 75 parsel, 287 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel, 288 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsel, 602 ada 4, 5, 8 parsel, 686 ada 1, 2, 3, 4 parsel; Kemaliye Mahallesi; 102 ada 1 parsel, 104 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 105 ada 3, 4, 5 parsel, 106 ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 parsel, 107 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel, 149 ada 2, 4, 5, 6, 13 parsel, 150 ada 1, 6, 7 parsel, 258 ada 2, 3, 4 parsel, 259 ada 3, 5, 7 parsel, 681 ada 1, 2 parsel; Hürriyet Mahallesi; 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13,1 4, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 parsel, 157 ada 32, 33, 34, 35, 36, 37 parsel, 158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parsel, 159 ada 1, 2, 3 parsel, 160 ada 1, 2, 3, 4 parsel, 161 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 parsel, 163 ada 1 parsel, 267 ada 1, 2 parsel, 268 ada 1, 2 parsel, 283 ada 1, 2, 3 parsel, 631 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsel, 632 ada 1, 2, 3 parsel, 633 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel, 634 ada 1, 2 parsel, 635 ada 1 parsel, 636 ada 1 parsel; Cumhuriyet Mahallesi; 170 ada 1, 2, 3 parsellerde kayıtlı taşınmazları içine alan bölgenin; eskiyen kent merkezi görüntüsünden kurtularak, Konut Alanlarının, Ticaret Alanlarının, Kamu Alanlarının birbirinden ayrıldığı, sosyal donatıların ve rekreasyon alanlarının artırıldığı, daha düzenli, daha modern ve daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulduğu modern bir kent merkezi yapılabilmesi için, yukarıda ada parsel bilgileri yazılmış olan Çarşı, Kemaliye, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 13,7 hektar büyüklüğündeki alanın, temel mühendislik ilkelerinden uzak, plansız, düzensiz yapılaşmış olması, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların çok olması, yolların dar olması; park, otopark, meydan gibi açık ve yeşil alanların, sosyal donatı alanlarının az olması nedeniyle kötü bir görünüme sahip olduğu, yaşam kalitesinin düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen ada ve parsellerin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak önerilmesi konusu komisyonumuzca incelenerek uygun görüldüğüne dair komisyondan geldiği şekliyle Meclis Üyeleri Aydın ÇALIŞ ve Alaettin ŞANLITÜRK’ün ret oyu ile meclisimizce oy çokluğuyla kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:10)

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok Mayıs 2017 toplantısı, 03.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 07.04.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi