Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2017 1. BİRLEŞİM

OCAK 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.01.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2017 Meclis toplantısı birinci birleşimi 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14.00’ de belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Alaettin ŞANLITÜRK ve Metin Ali KARADENİZ’ in izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Halil İbrahim GARBETOĞLU birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

2016 yılındaki yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılmış ve yapılacak olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi; Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 13.12.2016 tarihli ve 1573 sayılı, Meclis tatil ayının belirlenmesi hususundaki yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. Maddesi 2. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi 4. Fıkrası gereği Belediye Meclisimizin 2017 yılı tatilinin Ağustos olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: 2017 Yılı Denetim Komisyonu’ nun Oluşturulması; Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 13.12.2016 tarihli 1574 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonunun oluşturulması hususundaki yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. AKP Grup Başkan Vekili Ali Bayram TANRIVERDİ, Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Metin Ali KARADENİZ tarafından Belediye Meclisine sunulan önergede; Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ, Fatih SİVRİ, Özer AKTAŞ, Şerafettin FURUNCU ve Yavuz SAYİN’ dan oluşması için öneride bulundu. MHP adına aday gösterilmedi. Denetim Komisyonu seçimi için yapılan gizli oylamada 13 oy kullanıldığı; Meclis üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ (13) oy, Fatih SİVRİ (13) oy, Özer AKTAŞ (13) oy, Şerafettin FURUNCU (13) oy, Yavuz SAYİN (13) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi: Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 22.12.2016 tarihli ve 223 sayılı yazı, 2017 yılı için istihdam edilecek Tam Zamanlı personelin istihdamı ve ücretinin tespiti konulu olduğu anlaşıldı. Konu hakkında konuşma talep eden olmadı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. bendi gereğince, mevcut yasa hükümlerine tabi Belediyemizde halen görev yapan sözleşmeli personelin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 31.10.2005 tarihli ve B.0.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazıları gereğince, 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve söz konusu personele ilişkin unvan bazında Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması kaydıyla 01.01.2017 tarihinden itibaren İnşaat Teknikeri Kenan CİVİL ve Jeofizik Mühendisi Resul ÖZOĞLU’ nun çalıştırılmaları meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:3)

Gündemin 5. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’ nun 2017 Yılı Gelir Tarifesi raporu; Belediye meclisimizin 07.12.2016 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.12.2016 tarihli ve 57356450/213 sayılı, 2017 yılı gelir tarifesi konusundaki yazının Plan Bütçe Komisyonuna ait raporu okundu. Rapor hakkında görüş talep edilmedi.

Rapora göre:

MADDE 1. İlan ve Reklam Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 12, 13, 14, 15 ve16. Maddelerine göre; Birinci taksit 1 Mart – 31 Mayıs 2017 ve İkinci Taksit ise 30 Kasım 2017 olmak üzere iki eşit taksit tahsil edilir.

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az

En Çok

1

2

3

4

(TL)

(TL)

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

42,23

36,20

33,79

30,16

Cadde

20

100

36,20

32,58

30,16

28,95

Sokak

20

100

33,79

31,36

28,95

27,75

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

30,16

24,13

18,09

12,06

Diğer

8

40

24,13

18,09

12,06

9,64

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

10,00

8,44

7,22

6,02

Cadde

2

10

8,44

7,22

6,02

4,81

Sokak

2

10

7,22

6,02

4,81

3,61

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

54,30

48,27

42,23

36,20

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

48,27

42,23

38,61

36,20

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,07

0,06

0,05

0,04

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

0,02

0,5

0,08

0,07

0,06

0,05

MADDE 2. Eğlence Vergisi Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddelerine göre;

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

24,13

18,09

12,06

7,22

51 m²-150 m² arası

5

100

30,16

24,13

14,47

9,61

151 m²-300 m² arası

5

100

36,20

30,16

18,09

12,06

301 m²’den yukarı

5

100

42,23

36,20

21,71

14,47

4 yıldızlı otelde

5

100

48,27

42,23

30,16

24,13

5 yıldızlı otelde

5

100

60,34

48,27

36,49

30,16

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

8,44

7,22

6,02

6,02

26 m²-50 m² arası

5

100

9,64

8,44

7,22

7,22

51 m²-100 m² arası

5

100

10,85

9,64

8,44

7,22

101 m²-200 m² arası

5

100

12,06

10,85

9,64

8,44

201 m²’den yukarı

5

100

13,36

12,06

10,85

9,64

MADDE 3. İşgaliye Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddelerine göre;

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

0,84

0,71

0,60

0,60

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

0,84

0,71

0,60

0,60

0,58

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5,00

3,61

2,40

2,40

2,32

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

0,32

0,30

0,29

0,29

0,28

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

0,84

0,71

0,60

0,60

0,58

MADDE 4. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği gereği 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 58, 59, 60, 61, ve 62. Maddelerine göre;

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

84,48

72,41

42,23

30,16

26 m²-100 m² arası

20

800

108,61

72,41

54,30

42,23

101 m²-250 m² arası

20

800

150,86

84,48

66,48

54,30

251 m²-500 m² arası

20

800

241,40

108,61

78,45

66,37

501 m²’den yukarı

20

800

362,11

150,86

108,61

84,48

MADDE 5. Çeşitli Harçlar Belediye Gelirleri Kanunu 45 seri nolu Genel Tebliği ile 3. Kalemdeki İşyeri Açma İzin Harcı 1, 2, 4 ve 5 inci kalemler 2005/8730 sayılı kararname ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 80 ve 84. Maddelerine göre;

1.KayıtSuret Harcı (TL)

a)

Her sayfa başına

0,60

b)

Harita, plan ve krokilerin beher m² sinden

7,00

2.İmar Mevzuatı Gereği Alınacak Harçlar (TL)

İşyeri

Konut

a)

İlk parselasyon (beher m² için)

0,11

0,08

b)

İfraz ve tevhid harcı (beher m² için)

0,11

0,08

c)

Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m² için)

0,11

0,08

d)

Zemin açma izni ve toprak hafriyet harcı

-Toprak (beher m³ için)

0,31

0,26

-Kanal (Beher m³ için)

1,15

0,95

e)

Yapı kullanma izin harcı (Beher İnşaat m² için)

0,10

0,08

3. İşyeri Açma İzin Harcı (TL)

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m²’ye kadar

0,1

1

0,71

0,65

0,60

0,52

26 m²-100 m² arası

0,1

1

0,77

0,71

0,65

0,53

101 m²-250 m² arası

0,1

1

0,84

0,77

0,71

0,60

251 m²-500 m² arası

0,1

1

0,89

0,84

0,77

0,65

501 m²’den yukarı

0,1

1

0,95

0,89

0,84

0,70

4.Muayene ruhsat ve rapor harcı

11,00

5.Sağlık belgesi harcı

2,00

MADDE 6. İnşaat Harcı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, ve Ek 6, Maddeleri ile 2005/8730 sayılı kararname belirtilen maktu harç tutarlarına göre;

İnşaatın Türü

İnşaat Alanı

Harcın Tutarı(TL)

1. Konut için

a)

01 m² -100 m² ye kadar

0,70

b)

101 m² -120 m² ye kadar

1,40

c)

121 m² -150 m² ye kadar

2,00

d)

151 m² -200 m² ye kadar

2,75

e)

200 m² den yukurı

3,50