SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2018 1.BİRLEŞİM

OCAK 2018 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.01.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Şerafettin FURUNCU ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2018 Meclis toplantısı birinci birleşimi 03.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Cayit KURT izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

2017 yılındaki yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılmış ve yapılacak olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosyalar; Yalıköy Mahallesi trafo yeri alanı imar planı tadilatı, 6360 sayılı yasa ile mahalle olan köylerde iki bodrum kat talebi, Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin kamulaştırılma talebi, bilirkişi belirlenmesi konularının gündeme alınması ve mevcut gündemin 6. maddesinden sonra görüşülmesi için yapılan oylamada oy birliğiyle gündeme alındı.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.12.2017 tarihli ve 2034 sayılı, Meclis tatil ayının belirlenmesi hususundaki yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20. Maddesi 2. Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 6. Maddesi 4. Fıkrası gereği Belediye Meclisimizin 2018 yılı tatilinin Ağustos olarak belirlenmesi meclisimizce oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: 2018 Yılı Denetim Komisyonu’ nun Oluşturulması. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.12.2017 tarihli 2035 sayılı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonunun oluşturulması hususundaki yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Ali Bayram TANRIVERDİ, Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Metin Ali KARADENİZ tarafından Belediye Meclisine sunulan önergede; Meclis Üyeleri Özer AKTAŞ, Yavuz SAYİN, Şerafettin FURUNCU ve Davut SAĞLAM’dan oluşması için öneride bulundu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. MHP adına Alaettin ŞANLITÜRK aday oldu. Denetim Komisyonu seçimi için yapılan gizli oylamada toplam 15 oy kullanıldığı; Meclis üyeleri Özer AKTAŞ (15) oy, Yavuz SAYİN (15) oy, Şerafettin FURUNCU (15) oy, Davut SAĞLAM (15) ve Alaettin ŞANLITÜRK (14) alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler. (Karar No:2)

Gündemin 4. Maddesi: Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 26.12.2017 tarihli ve 199 sayılı yazı, 2018 yılı için istihdam edilecek tam zamanlı personelin istihdamı ve ücretinin tespiti konulu olduğu anlaşıldı.

Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Dereli Belediyesi Yardım Talebi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 58256134/117 sayılı, 25.12.2017 tarihli ve 135 sayılı encümen kararı ile Belediye meclisine gönderilen Dereli Belediyesinin yardım talebi konusundaki yazısı okundu.

Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: Zabıta Maktu Mesailerinin Görüşülmesi; Zabıta Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 30310930/2060 sayılı, Zabıta Memuru 2018 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususundaki yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündem Dışı 1. Madde: Yalıköy Mahallesi Trafo Yeri Alanı İmar Planı Tadilatı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 90548586/2077 sayılı, Yalıköy Mahallesi trafo yeri alanı imar planı tadilatı konulu yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündem Dışı 2. Madde: 6360 sayılı yasa ile mahalle olan köylerde iki bodrum kat talebi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 90548586/2078 sayılı, 6360 sayılı yasa ile mahalle olan köylerde iki bodrum kat ilavesi konulu yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündem Dışı 3. Madde: Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin kamulaştırılma talebi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 03.01.2018 tarihli ve 58256134/118 sayılı, Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin imar planına esas kullanım amacına uygun kamulaştırılması konulu yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündem Dışı 4. Madde: Bilirkişi Belirlenmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 03.01.2018 tarihli ve 78788835/09 sayılı, Aydoğdu Mahallesi, Çamlık Mahallesi, Deregözü Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yalıköy Mahallesi, ve Yıldız Mahallesi Orman Kadastro Komisyonuna bilirkişi belirlenmesi konulu yazı okundu.

Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 7. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 8. Maddesi: Kapanış; Başkan, gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Ocak 2018 toplantısı, ikinci birleşimi 04.01.2018 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.01.2018

Muhammet BALTA Şerafettin FURUNCU Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı