SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ŞUBAT 2018 2.BİRLEŞİM

ŞUBAT 2018 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.02.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Şubat 2018 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.02.2018 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Bilirkişi Belirlenme Raporu. Belediye meclisimizin 07.02.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 01.02.2018 tarihli ve 268 sayılı bilirkişi seçimi konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

İlçemiz Deregözü Mahallesinden, 61858342704 TC nolu, Ahmet SAĞLAM ve Yıldız Mahallesinden, 36884175046 TC nolu, Yılmaz KERİM’in sabıka kayıtları nedeniyle bilirkişilik yapmalarına engel olduğundan adı geçen şahısların yerlerine;

  1. Deregözü Mahalle Muhtarı tarafından 61858342704 TC nolu, Ahmet SAĞLAM’ın yerine, 66238196786 TC nolu Erol AKÇAİR önerilmiştir.
  2. Yıldız Mahalle Muhtarı tarafından 36884175046 TC nolu, Yılmaz KERİM’in yerine 36842176412 TC nolu, Bayram KERİM önerilmiştir.

3402 sayılı Kadastro kanununun 3. Maddesi gereğince kadastro ekibi ile görev yapmak üzere; Deregözü ve Yıldız Mahalleleri hudutları dâhilindeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını iyi bilen yukarıda adı geçenlerin bilirkişi seçilmesinin, komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 2/b. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Üzüm Sıkma Makinesi İçin Destek Talebi Raporu. Belediye meclisimizin 07.02.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ibareli 01.02.2018 tarihli ve 269 sayılı, “Yöresel Ürünlerde Kadının Emeği” adlı projeye yardım talebi konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

“Yöresel Ürünlerde Kadının Emeği” adlı projede yöresel tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi ve üzüm sıkma makinesine yardım talep edilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 7’inci maddesine 6360 sayılı yasa ile eklenen Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” son fıkra gereği, tarıma destek olmak için, üzüm sıkma makinesinin alınması durumunda toplam tutarın 1.000 TL’lik kısmının belediyemiz tarafında karşılanmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine şeklindeki komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir. (Karar No:2)

Gündemin 2/c. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Şalpazarı Belediyesi ile İşbirliği Yapılması Konulu Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.02.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 07.02.2018 tarihli ve 9 sayılı Şalpazarı Belediyesi ile İşbirliği Yapılması konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi 1’inci fıkra (a) bendinde “Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.” İbaresi yer almaktadır. Bu mevzuat hükmü çerçevesinde, yapılacak “yol, altyapı, park bahçe, araç bakım ve onarım” hizmetleri için, Şalpazarı Belediyesi ile işbirliği yapılmasına, bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve işbirliği protokolü imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin, komisyondan geldiği şekliyle, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:3)

Gündemin 2/d. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Tonya Belediyesi ile İşbirliği Yapılması Konulu Raporu. Belediye Meclisi’nin 07.02.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 07.02.2018 tarihli ve 9 sayılı Tonya Belediyesi ile İşbirliği Yapılması konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi 1’inci fıkra (a) bendinde “Mahalli İdareler ile diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.” İbaresi yer almaktadır. Bu mevzuat hükmü çerçevesinde, yapılacak “altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi” hizmetleri için, Tonya Belediyesi ile işbirliği yapılmasına, bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve işbirliği protokolü imzalaması için Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesinin, komisyondan geldiği şekliyle, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:4)

Gündemin 3/a. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Avam Proje Onayı Raporu, Belediye Meclisi’nin 07.02.2018 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.02.2018 tarihli ve 90548586-298 sayılı, Hacıköy Mahallesi 373 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazda avam proje onayı konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

Hacıköy Mahallesi F42 c17d4d pafta, 373 ada, 5 nolu parselde avam proje, 07.12.2017 tarih ve 49 nolu Belediyemiz Meclis kararı 5. maddesinde uygulama, belediye meclisinde onanacak mimari avam proje doğrultusunda yapılacaktır denmektedir. Yapılacak inşaat için hazırlanan mimari avam projenin 07.12.2017 tarihli ve 49 nolu Belediyemiz Meclis kararı 5. maddesi gereği tasdik edilmesinin, komisyondan geldiği şekliyle, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:5)

Gündemin 3/b. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Trafo Yeri Raporu, Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen, 07.02.2018 tarihli birleşiminde, komisyonda kalması talep edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.12.2017 tarihli ve 90548586-2077 sayılı, “Trafo Yeri” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapora göre;

Yalıköy Mahallesi 202 ada 1 nolu parsel mevcut 1/1000 uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanı (KDKÇA) içerisindedir. Plan değişikliği ile KDKÇA güney kısmına 95.00 m²’lik trafo yeri alanı konularak geriye kalan kısım KDKÇA olarak bırakılmıştır. Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde teknik alt yapı alanı olarak sayılan trafo yeri alanları nüfus kriterlerine göre imar planına konulması zorunludur. Bu nedenle trafo yeri alanları teknik altyapı ihtiyacının karşılanması için gerekli ve zorunlu bir kullanım türü niteliğinde olan alanlardır. Fakat yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli planda bu alan Ticaret+Konut Alanı (TİCK) olarak belirlenmesinden dolayı ilgili trafo yeri alanı yeniden planlanan 1/1000 ölçekli (revizyon+ilave) uygulama imar planı kapsamında konumlandırılmalıdır.

Bu nedenlerden dolayı Yalıköy Mahallesi ve civarının elektrik enerjisin karşılanması amacı için kurulacak olan trafo binası alanı 1/5000 ölçekli planda gösterilen ticaret+konut(TİCK) adası içerisinden çıkarılarak, 1/1000 ölçekli revizyon+ilave imar planında uygun alana aktarılması, şeklindeki komisyon raporu doğrultusunda, meclisimizce oy birliğiyle kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:6)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Mart 2018 toplantısı, 07.03.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 08.02.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Katip

Meclis Başkanı