SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

YAPI RUHSATI ALIMI

PLANLI ALANDA RUHSAT BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

1. İmar Durum Belgesi,

2. Kübaj Hesabı,

3. Numarataj belgesi,

4. Tapu Kaydı,

5. Müteahhit taahhütnamesi, sözleşmesi,

6. Şantiye Şefi sözleşmesi, ikametgahı ve sicil durum taahhütnamesi,

7. Fenni mesul taahütnameleri,

8. Mimari, Betonarme, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Kat Kaloriferi(varsa), Asansör(varsa), Zemin Etüd Raporu, Peyzaj Projesi, Yapı Aplikasyon Projesi.

Not: İnşaat alanı 200m² yi gecerse dosya yapı denetimden gelecek !

PLANSIZ ALANLARDA RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1. İmar Durum Belgesi,

2. Kübaj Hesabı,

3. Numarataj belgesi,

4. Tapu Kaydı,

5. Müteahhit taahhütnamesi, sözleşmesi,

6. Proje müelliflerinin sicil durum taahhütnameleri,

7. Fenni mesul taahütnameleri,

8. Mimari, Betonarme, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Kat Kaloriferi(varsa), Asansör(varsa), Zemin Etüd Raporu, Peyzaj Projesi, Yapı Aplikasyon Projesi.

Not: İnşaat alanı 200m² yi gecerse dosya yapı denetimden gelecek !

KÖYDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN ALANLARDA RUHSAT BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

1. Güncel Tapu Kaydı,

2. İkametgah,

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Hisseli ise hissedarlardan noterden muvaffakatname,

5. Harita Aplikasyonu (Bina İşlenmiş ve LİHKAB onaylı olacak),

6. Zemin Etüt Raporu (jeoloji-jeofizik-inşaat mühendisi imzalı),

7. Mimari-Statik-Tesisat Projeleri(3'er takım),

8. Fenni Mesul Taahhütnameleri,

9. Geçici Müteahhitlik belgesi,

10. İl Afetten Yazı,

11. Numarataj.

Not: 500m² yi gecerse dosya yapı denetime tabiidir.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

1. Dilekçe,

2. Güncel Tapu Kaydı,

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Ruhsat fotokopisi,

5. Fenni Mesullerden Rapor,

6. Enerji Kimlik Belgesi,

7. LİHKAB onaylı aplikasyon,

8. Binanın iç ve dış fotoğrafları.