SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

Uygulama İmar Planı askıya çıktı

01 Kasım 2019 Cuma

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.2017 tarih ve 1999 sayılı meclisi kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Trabzon İdare Mahkemesi tarafından 2019/126 sayılı karar numarası ile iptal edilmiştir. Bahse konu planın iptal olması daha önce Belediye Meclisimize sunularak onaylanan ve askıya çıkarılan, askı sürecinde itirazları alınan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının dayanaksız kalmasına neden olmuş ve yeniden hazırlanmasını gerekli kılmıştır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal gerekçeleri dikkate alınarak yeniden hazırlanan, 12.07.2019 tarih ve 321 sayılı meclis kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı; Vakfıkebir Belediye Meclisi’nin 02/10/2019 tarihli 37 sayılı meclis kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2019 tarihli 448 sayılı meclis kararıyla onaylanmış olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Binası ilan panosunda 29/11/2019 tarihine kadar askıda kalacaktır.