SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2018 2.BİRLEŞİM

ARALIK 2018 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.12.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Şerafettin FURUNCU

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2018 meclis toplantısı ikinci birleşimi 06.12.2018 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Açılış konuşmasında, yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Meclis Üyeleri Alaettin ŞANLITÜRK, Davut SAĞLAM, Metin Ali KARADENİZ ve Özer AKTAŞ’ın izin dilekçesi olduğu ve İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadı.

Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Taşınmaz Alımı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 06.12.2018 tarihli ve E.2409 sayılı “Taşınmaz Alımı”, konulu yazı. Oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun, “Ödenek Aktarma” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 26.11.2018 tarihli ve E.2300 sayılı, “Ödenek Aktarma” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinde ‘Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın üçüncü düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır’ denilmektedir.

A CETVELİ

ÖDENEK FAZLALIĞI BULUNAN

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

09.01Personel Yedek Ödenek

250,000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

09.06 Yedek Ödenek

1.380,000,00

TOPLAM

1.630,000,00

ÖDENEK YETERSİZ BULUNAN

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

10.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri

450.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

05.03 Kar Amacı Güt.Kur.Yap

220.000,00

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

5.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

01.03 İşçiler

20.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

01.05 Diğer Personel

5.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

5.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.02 Tüketime Yön. Mal Malz. Alım

25.000,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

40.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.07 Menkul Gayri Hak Alım bakım

100.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

50.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

01.03 İşçiler

10.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

5.000,00

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

10,000,00

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

10.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.05 Hizmet Alımları

60.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

10.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

02.03 İşçiler

10.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

20.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

5.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri

525.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

20.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

01.02 Sözleşmeli Personel

10.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

5.000,00

ÖDENEK YETERSİZ BULUNANLAR

TOPLAMI

1.630.000,00

2018 yılı Bütçesi ile verilen ödenekler yılı içerisinde harcamalara yeterli gelmediğinden Mali Hizmetler Müdürlüğünün yedek ödenek ve Personel Yedek Ödeneği harcama kaleminden ödeneklerin alınarak ihtiyaç duyulan diğer birim kalemlere aktarma yapılmasına 5393 sayılı Belediye kanunun 34’üncü maddesi (d) bendi Mahalli İdareler Bütçe uygulama yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2’nci fıkrası gereğince uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun, “Kadro İptal İhdas” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.11.2018 tarihli ve E.2341 sayılı,, “Kadro İptal İhdas” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi ve 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, 9935 Unvan Kodlu 7’nci dereceli 1 Adet Zabıta Komiseri kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 3’üncü derece 9935 Unvan kodlu Zabıta Komiseri kadrosunun ihdas edilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi 1’inci fıkrasının (l) bendi gereği uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:2)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ Konuşma Talebinde bulundu.

Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ, Rıdvanlı mahallesi karşı mevkiinin stabilize yolun beton dökülmesi. Ayrıca Rahmi BİR’in evinin üst kısmında yapılan duvar çalışması sonrası yol bozuldu ve bakımına ihtiyaç duyulmaktadır. Teşekkür ederim.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Ocak 2019 toplantısı 02.01.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 06.12.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye (Yedek)

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi