SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

ARALIK 2019 2.BİRLEŞİM

ARALIK 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.12.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Aralık 2019 meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.12.2019 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Ödenek Aktarma” konusundaki Raporu. Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.11.2019 tarihli ve E.2170 sayılı, “Ödenek Aktarma” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinde “Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın üçüncü düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” denmektedir.

A CETVELİ

ÖDENEK FAZLALIĞI BULUNAN

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

01.05 Diğer Personel

300.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

05.03 Kar amacı Güt. Kurlş.

130.000,00

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

05.03 Kar amacı Güt. Kurlş.

210.000,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

06.03 Gayri Maddi hak alımları

55.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

05.03 Kar Amacı Gütmeyen Krlş

380.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

09.01Personel Yedek Ödenek

300.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

09.06 Yedek Ödenek

2.000.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

01.01 Memurlar

30.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.02 Tük.Yön.Mal Malz. Alım

8.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

05.01 Görev Zararları

12.000,00

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

02.01 Memurlar

7.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

03.05 Hizmet Alımları

165.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

03.07 Menkul Mal Alım.

280.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

04.02 İç Borç Fazi Gid.

138.000,00

46.61.20.02

01.01.01

5

05.01 Görev Zararları

550.000,00

TOPLAM 4.565.000,00

ÖDENEK YETERSİZ BULUNAN

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

03.05 Hizmet alımları

65.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

03.08 Bakım Onarın Gid

4.350.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KUR.SINF.

FONK.SINIF. FİNASMAN TİPİ

EKON.SINIF.

AÇIKLAMA

TUTAR/TL.

46.61.20.02

01.01.01

5

03.06 Temsil ve ağırlama Gid.

150.000,00

TOPLAM : 4.565.000,00

2019 yılı Bütçesi ile verilen ödenekler yılı içerisinde harcamalara yeterli gelmediğinden; Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan kaynakları Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğünün ödeneklerin alınarak ihtiyaç duyulan Temizlik İşleri Müdürlüğü, fen İşleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri kalemlere aktarma yapılmasına 5393 sayılı Belediye kanunun 34’üncü maddesi (d) bendi Mahalli İdareler Bütçe uygulama yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin 2’nci fıkrası gereğince komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Meclis üyei Enver İskenderoğlu söz aldı. Bugün 5 Aralık 2019, 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı” tanınması sebebiyle meclis üyemiz Havva Hanımın nezdinde, tüm dünya ve ülkemiz kadınlarının 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kapanış. Komisyon çalışmalarını takip etmek için, Aralık 2019 Meclis toplantısı üçüncü birleşimi 06.12.2019 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.12.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi