SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2017 1.BİRLEŞİM

EKİM 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.10.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2017 meclis toplantısı birinci birleşimi 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Ali Bayram TANRIVERDİ ve Aydın ÇALIŞ’ın izin talep dilekçeleri okundu. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 25.09.2017 tarihli ve 7878835-301.03-1534 sayılı, müdürlüğün “Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü, “Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 57356450-197 sayılı, müdürlüğün “Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, “Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 90548586-301.03-1554 sayılı, müdürlüğün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesi: Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 28.09.2017 tarihli ve 58256134/85 sayılı, müdürlüğün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 26.09.2017 tarihli ve 97991899-301.03-1535 sayılı, müdürlüğün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ibareli 28.09.2017 tarihli ve 58256134-84 sayılı, müdürlüğün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi: Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Zabıta Müdürlüğü ibareli 26.09.2017 tarihli ve 30310930-1536 sayılı, müdürlüğün “Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Zabıta Müdürlüğü, “Emir ve Yasaklar Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi: Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 57356450-196 sayılı, müdürlüğün “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliği’nin görüşülmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ibareli 26.09.2017 tarihli ve 34144605-301.03-1537 sayılı, müdürlüğün “Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi konulu yazısı okundu.

Yazı ekinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” tasarısı okundu. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi: 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 57356450/198 sayılı, Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Bütçe Encümende değerlendirilerek 29.09.2017 tarihli ve 93 sayılı kararı ile meclise sunulmuştur. Kararda bütçenin, Personel Giderleri: 4.934.000-TL. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet giderleri: 761.000-TL. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 15.330.000-TL, Cari Transferler: 752.000-TL., Sermaye Giderleri: 23.045.000-TL., Yedek Ödenekler 3.500.000-TL. ve Faiz Giderleri: 550.000-TL. olmak üzere, toplam 48.872.000-TL. gider bütçesi; Vergi Gelirleri 7.080.000-TL, Teşebbüs ve Maliye Gelirleri: 7.210.000-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar: 3.800.000-TL, Diğer Gelirler 15.910.000-TL., Sermaye Gelirleri 15.000.000-TL. ve Ret ve İadeler -128.000-TL. olmak üzere toplam 48.872.000-TL. gider bütçesi oldu görüldü. Bütçe hakkında konuşma talebi olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. Maddesi: Kıranköy, Güney ve Soğuksu Mahalleleri Kadastro Çalışmaları İçin Bilirkişi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 78788358-1555 sayılı, bilirkişi seçimi konulu yazı.

Kıranköy Mahallesi, Güney Mahallesi, ve Soğuksu Mahallesi sınırları içinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/A maddesine göre Kadastro Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmalarına başlanacağından; aynı kanunun 3. Maddesi gereği belediyemiz meclisince 6’şar kişilik bilirkişi belirlenmesi. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 14. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için Ekim 2017 toplantısına, 2. birleşimi 05.10.2017 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 04.10.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi