SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2017 2.BİRLEŞİM

EKİM 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.10.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI 1. Vekili : Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2017 meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.10.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Birinci Vekili Ahmet Salih BİRİRNCİOĞLU başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU’nun izin talep dilekçesi okundu. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Muhammet BALTA toplantıya katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi raporu: Belediye meclisinin 04.10.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 57356450/198 sayılı yazının, 2018 yılı, Özel Kalem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçeleri müzakere edildi.

Gündemin 2/b Maddesi: Kıranköy, Güney ve Soğuksu Mahalleleri Kadastro Çalışmaları İçin Bilirkişi. Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 78788358-1555 sayılı, bilirkişi seçimi konulu yazı.

Kıranköy Mahallesi, Güney Mahallesi, ve Soğuksu Mahallesi sınırları içinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22/A maddesine göre Kadastro Müdürlüğü tarafından yenileme çalışmalarına başlanacağından; aynı kanunun 3. Maddesi gereği belediyemiz meclisince 6’şar kişilik bilirkişi belirlenmesi.

  1. Güney Mahalle Muhtarı tarafından 6 kişiden oluşan bilirkişi; Ertan ŞEREF, Ömer ÖZTÜRKOĞLU, Ahmet ERTÜRK, Adil ERGİN, Cevdet KILIÇARSLAN ve Erdoğan ÖZKUL bildirilmiştir.
  2. Soğuksu Mahalle Muhtarı tarafından 6 kişiden oluşan bilirkişi; Saim AYDIN, Göksal ZAMAN, Kemal ÖZCAN, Ali YILDIZ, Zülküf YAYLA, Osman KAYNAR bildirilmiştir.
  3. Kıran Mahalle Muhtarı tarafından 6 kişiden oluşan bilirkişi; Hüseyin ALBAYRAK, Alaattin KADIOĞLU, Osman KARAMAHMUTOĞLU, Ali ALBAYRAK, İshak ALBAYRAK, Mustafa UÇAR bildirilmiştir.

Güney, Kıran ve Soğuksu Mahalleleri hudutları dâhilindeki taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını iyi bilen yukarıda adı geçen her mahalleden 6 adet bilirkişi seçilmesine şeklindeki komisyon raporu komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile kabulüne, gereği için kararın Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 14. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak bütçe görüşmelerine devam etmek için Ekim 2017 toplantısına, 3. birleşimi 06.10.2017 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 05.10.2017

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU Cayit KURT Özer AKTAŞ

Meclis Başkanı 1. Vekili Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi