SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2020 1.BİRLEŞİM

EKİM 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.10.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2020 meclis toplantısı birinci birleşimi 07.10.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Can Azerbaycan’ın Karabağ için yürüttüğü haklı mücadelesinde başarılar temenni ediyorum. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

-

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

-

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu ve Özer Aktaş’ın izin dilekçesi okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu ve Özer Aktaş’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 23.09.2020 tarihli ve E.1431 sayılı, “2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” konulu yazı okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Encümende değerlendirilerek 15.09.2020 tarihli ve 69 sayılı kararı ile başkanlığa sunulan 2021 Yılı Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38’inci maddesi gereğince belediyemiz meclisine havale edildi.

Yazı ekinde bulunan 2021 Yılı Bütçe Tasarısı verileri:

Gider Bütçesi, Personel Giderleri 6.248.022,88-TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet giderleri: 1.019.838,69-TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 15.184.500,00-TL, Faiz Giderleri: 740.000,00-TL, Cari Transferler: 826.586,09-TL, Sermaye Giderleri: 3.319.500,00 -TL ve Yedek Ödenekler: 2.600.000,00-TL. olmak üzere, toplam 30.018.447,66 -TL.

Gelir bütçesi, Vergi Gelirleri: 8.196.747,66-TL, Teşebbüs ve Maliye Gelirleri: 2.250.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar: 2.700.000,00-TL, Diğer Gelirler: 11.074.000,00-TL., Sermaye Gelirleri: 1.000.000,00-TL. ve Red ve İadeler -202.300,00-TL. olmak üzere toplam 25.018.447,66-TL.

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması, İç Borçlanma: 5.000.000,00-TL. olmak üzere gelir bütçesi toplamı 30.018.447,66 -TL. görüldü.

Bütçe Tasarısı hakkında konuşma talebi olmadı. Detaylı incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.10.2020 tarihli ve E.1485 sayılı, “Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Detaylı incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 08.10.2020 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 07.10.2020

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi