SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2020 2.BİRLEŞİM

EKİM 2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.10.2020 – 14.00

MECLİS BAŞKANI 1. VEKİLİ : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2020 meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.10.2020 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis 1. Başkan Vekili Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

-

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

-

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

-

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

-

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, Trabzon Milletvekilimiz Sayın Adnan Günnar’ın babasının vefatı nedeniyle Belediye Başkanımız cenazesine katıldığından bugünkü birleşime katılamadı. Toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Ahmet Salih Birincioğlu, Ali Alay ve Selim Alp’in izin dilekçesi okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan, Ahmet Salih Birincioğlu, Ali Alay ve Selim Alp’in izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi” Raporu. Belediye Meclisimizin 07.10.2020 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 02.10.2020 tarihli ve E.1485 sayılı, “Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi” konusundaki yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“İlçemiz Kemaliye Mahallesi 112 ada 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz maliki ilgi(a) dilekçe ile parselin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Konut alanında kaldığını ve cephe aldığı yollar boyunca mevcutta konut altı ticaret kullanımlarının yer aldığını belirterek parseline mevcutta teşekkül ettiği şekliyle konut altı ticaret kullanımı verilmesini talep etmektedir.

Vakfıkebir İlçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerinin 10.Konut Alanları başlıklı maddesinin 2.c bendinde yer alan “Vakfıkebir Belediye meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne istinaden söz konusu talebin bulunduğu bölgede yol boyu ticaret kullanımlarının teşekkül ettiği alanlar incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu talep de göz önünde bulundurularak anılan bölgede; Batıda Tonya Caddesinden başlayarak doğu istikametinde devam eden Koltuk Bayırı Sokak, Kemaliye Caddesi; doğuda Sahil yolundan başlayarak ve güney istikametinde devam eden Hasan Cemil Güç Caddesinin Kemaliye Caddesi ile kesişimine kadar olan güzergah ve Hacı Ali Limandal Caddesinin bulunduğu güzergahlar boyunca yol boyu ticaret kullanımlarının teşekkül ettiği dikkate alınarak konut alanlarında yer alan parsel ve parsellerin talep edilmesi durumunda zemin katlarının galeri katsız ticaret olarak kullanılmasına” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Komisyon çalışmalarını takip etmek için, 09.10.2020 Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 08.10.2020

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi