SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EYLÜL 2019 1.BİRLEŞİM

EYLÜL 2019 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 04.09.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

-

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Vakfıkebir Belediyesi Eylül 2019 meclis toplantısı birinci birleşimi 04.09.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama yapıldı.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular olmadığı, meclis başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izin dilekçesi olduğu görüldü.

Meclis Üyesi Metin Ali Karadeniz’in izinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Şehir içinde, işletmeler ve araç sahipleri tarafından yaya yollarının işgali konusunda bilgi verildi ve değerlendirme yapıldı.

Meclis Üyesi Selim Alp; ilçemizin park sorunu olduğu bir gerçek. Bankada işi olan bir araç sahibi aracını sahile bırakıp metrelerce yol yürümek zorunda kaldığı için aracını gideceği bankanın yakınına bırakıp işlemlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Benim önerim, bazı caddelerde parkmetreler ile geçici park alanları oluşturularak araç sahiplerine kolaylıklar sağlanabilir. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu; Öncelikle size ve bütün meclis üyesi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Yaptığımız ve yapılacak bütün çalışmalarda birlik içinde olmamızı temenni ediyorum. İşgal konusunda büyük bir sorun. Yayaların kullanımına ayrılan yol para karşılığı işletmelerin kullanımına ayrılmasına karşıyım. Sağlıklı çözüm üreteceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Özer Aktaş; Önceki yıllarda işgaliye konusu üzerinde durmuş ve bir rapor oluşturmuştuk. Genel olarak halkımız işgalden rahatsız, yani istemiyor. Esnaf ise bana dokunma diyor. Küçük işletmesi olan çay ocakları müşterisinin büyük çoğunluğuna işletme dışında hizmet vermekte ve bu durum çevre halkını rahatsız etmektedir. Teşekkür ederim.

Gündemin 2. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Başkan, Nisan 2019 meclis toplantısında meclis toplantı günlerinin her ayın ilk haftası Çarşamba saat 14.00 olarak belirlenmiştik. Ancak, Ekim 2019 toplantısı Uygulama imar planı çalışmalarının tamamlanması sebebiyle, 01.10.2019 Salı günü saat 14.00’te toplantının yapılması gerektiğini söyledi ve bu durum oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Ekim 2019 toplantısı, 01.10.2019 Salı günü saat 14.00’te toplanılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi: Kapanış. Gündemde görüşülecek başka madde yok. Ekim 2019 toplantısı için 01.10.2019 Salı günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 04.09.2019

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi