Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2017 2.BİRLEŞİM

HAZİRAN 2017 MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 08.06.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI 1. VEKİLİ : Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2017 meclis toplantısı ikinci birleşimi 08.06.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı 1. Vekili Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ’ın birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: İmar Komisyonu’nun Kemaliye Mahallesi 112 ada, 16 parselde imar planı değişikliği raporu.

Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.06.2017 tarihli ve 90548586-977 sayılı, Kemaliye Mahallesi 112 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz da plan değişikliği konulu yazının İmar komisyonu raporu okundu.

Kemaliye Mah. 112 ada 16 parsel mevcut 1/1000 uygulama imar planında parselin batısı ticaret- konut alanı olup A-5 (ayrık nizam beş kat) yapılaşma şartlarında doğusu ise çocuk bahçesi-oyun alanı olarak planlanmıştır. Yapılan plan değişikliği sonucunda ise parselin batı kısmındaki konut alanı E=2.00 Yencok=28.50 m ticaret-konut alanı olarak planlanmış doğusu ise yine çocuk bahçesi-oyun alanı olarak kalmıştır.

İmar komisyonu olarak yaptığımız incelemede yapılan plan değişikliği ile Ticaret-konut alanı fonksiyonu değişmediğini, E=2.00 olan emsalin yine aynı kaldığını herhangi bir yoğunluk artışına gidilmediğini, teklif edilen bina yüksekliği (28.5m) çevre adalarda yapılan bina yüksekliklerine bakıldığında emsallerine göre daha uygun bir yükseklik verildiği, görülmüştür. Açıklanan bu nedenlerden dolayı Kemaliye Mah. 112 ada 16 parselde yapılan imar planı değişikliği mekansal planlar yapım yönetmeliğine uygunluğunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Araç Alımı. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 08.06.2017 tarihli ve 1020 sayılı arazide kullanılmak üzere 2 adet 4x4 çift kabin pikap araç alımı konulu yazı okundu. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU söz almak istedi.

Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU, Büyükşehir belediyesi özellikle Vakfıkebir belediye meclisinin yok sayarak imar tadilat dosyalarını reddetmekte. Bizim hazırladığımız kat artırımı dosyalara benzer nitelikteki Akçaabat ve Araklı belediyelerinin dosyaları onaylanmaktadır. Amacım meclisimizi suçlamak değil eğer yanlış anlaşılmışsam hepinizden özür dilerim, bu duruma dikkatinizi çekmek istedim. Teşekkür ederim.

Yapılan açıklama üzerine Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ söz almak istedi. Büyükşehir bünyesinde komisyonlarda görev aldım. Bu şekilde bir ayrım yapıldığını düşünmüyorum. Bu demek değil ki hata olmaz. Ancak, hata olarak değerlendirilmeli, kasıt aranmamalı. Komisyon çalışmaları mevzuat içinde çalışıldığı için mecliste de komisyondan geldiği şekliyle kararlar alınır. Teşekkür ederim.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak gündemde kalan konudan dolayı için Haziran 2017 toplantısına, 3. birleşimi 09.06.2017 Cuma günü saat 14.00’ de toplanmak üzere birleşime son verildi. 08.06.2017

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU Cayit KURT Özer AKTAŞ

Meclis Başkanı 1. Vekili Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi