SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2018 2.BİRLEŞİM

HAZİRAN 2018 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.06.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Soner BEKTAŞ ve Şerafettin FURUNCU

YOKLAMA:

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

Cayit KURT

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2018 meclis toplantısı ikinci birleşimi 07.06.2018 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama: Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Cayit KURT, Davut SAĞLAM, Halil İbrahim GARBETOĞLU ve Özer AKTAŞ’ın izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Gündem dışı gelen 15 Milyon TL Kredi Talebi” yazısı oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.06.2018 tarihli ve 57356450-73 sayılı, “ yapılacak olan Tonya Caddesi, 14 Şubat Caddesi, Gülbahar Hatun Caddesi ve iskele çevresi peyzaj düzenlemesi ile sanat yapıları işinde kullanılmak üzere 15 milyon lira krediye ihtiyaç duyulmuştur.” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Dışı 2. Madde: Gündem dışı gelen Kredi Talebi” yazısı oybirliğiyle gündeme alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.06.2018 tarihli ve 57356450-85 sayılı, “Belediyemiz Meclisince 08.03.2018 tarihli ve 20 sayılı kararı ile almış olduğu 7.000.000,00 TL iç borçlanma, İller Bankasından yapılacağından kararın İller Bankası formatında ve ayrıntılı olarak, sahil parkı yapım işi için 3.600.000,00 TL, 1 adet lastikli yükleyici ve 1 adet greyder alımı için 1.300.000,00 TL, yol betonlaması için 2.100.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL olarak değiştirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı dosyalarının acil olması sebebiyle, komisyon çalışmasını yapabilmesi için, oturuma bir saat ara verildiği için birinci oturuma son verildi. 07.06.2018

Muhammet BALTA Soner BEKTAŞ Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye (Yedek) Katip Üye (Yedek)

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 07.06.2018

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Soner BEKTAŞ ve Şerafettin FURUNCU

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Gündem Dışı 1. Madde: Gündem dışı gelen, Plan Bütçe Komisyonu’nun 15.000.000,00 TL Kredi Talebi” raporu. Belediye meclisimizin 07.06.2018 tarihli ikinci birleşim birinci oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 07.06.2018 tarihli ve 57356450-73 sayılı, “Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi, 14 Şubat Kurtuluş Caddesi, Gülbahar Hatun Caddesi ve iskele çevresi peyzaj düzenlemesi ile sanat yapıları ve yol betonlama işinde kullanılmak üzere 15.000.000,00 TL krediye ihtiyaç duyulmuştur.” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapor;

“Belediyemiz tarafından yapılacak olan Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi, 14 Şubat Kurtuluş Caddesi, Gülbahar Hatun Caddesi ve iskele çevresi peyzaj düzenlemesi için 10.000.000,00 TL, yol betonlaması için 3.000.000,00 TL ile sanat yapıları işi için 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL kredi kullanılması.

Belediyemiz tarafından yapılacak olan Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi, 14 Şubat Kurtuluş Caddesi, Gülbahar Hatun Caddesi ve iskele çevresi peyzaj düzenlemesi için 10.000.000,00 TL, yol betonlanması için 3.000.000,00 TL ile sanat yapıları işi için 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 15 milyon lira krediye kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkili kılınmasına” şeklindedir. Talebin, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:1)

Gündem Dışı 2. Madde: Gündem dışı gelen, Plan Bütçe Komisyonu’nun Kredi Talebi” raporu. Belediye meclisimizin 07.06.2018 tarihli ikinci birleşim birinci oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli ibareli 07.06.2018 tarihli ve 57356450-85 sayılı, “Belediyemiz Meclisince 08.03.2018 tarihli ve 20 sayılı kararı ile almış olduğu 7.000.000,00 TL iç borçlanma, İller Bankasından yapılacağından kararın İller Bankası formatında ve ayrıntılı olarak, sahil parkı yapım işi için 3.600.000,00 TL, 1 adet lastikli yükleyici ve 1 adet greyder alımı için 1.300.000,00 TL, yol betonlaması için 2.100.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL olarak değiştirilmesi ihtiyacı duyulmuştur.” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapor;

“08.03.2018 tarihli ve 20 sayılı 7.000.000,00 TL iç borçlanma kararının;

1 adet lastik tekerlekli yükleyiciye 1 adet Greyder alımı için 1.300.000,00 TL, Yol betonlaması için 2.100.000,00 TL, sahil parkı yapım işi için 3.600.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL kredi kullanılması.

1 adet lastik tekerlekli yükleyici ve 1 adet Greyder alımı için 1.300.000,00 TL, Yol betonlaması için 2.100.000,00 TL, sahil parkı yapım işi için 3.600.000,00 TL olmak üzere toplam 7.000.000,00 TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası AŞ’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muhammet BALTA’nın yetkili kılınmasına şeklinde değiştirilmesine,” şeklindedir. Talebin, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:2)

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun Hacıköy Mahallesi 606 ada, 3 nolu Parselin Tahsis” raporu. Belediye meclisimizin 06.06.2018 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 21.05.2018 tarihli ve 90548586/911 sayılı, Hacıköy Mahallesi 606 ada, 3 nolu Parselin Tahsis” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapor;

“Hacıköy Mahallesi F42C14D4D pafta, 606 ada, 1 ve 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası için Emniyet Müdürlüğü’ne Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi (h) bendi ve yine aynı kanunun 18’inci maddesinin (e) bendine göre 30 yıllık süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

Hacıköy Mahallesinde, F42c14d4d pafta, 606 ada, 1 ve 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar tevhit edilerek oluşturulan 606 ada 3 nolu parselin, 30 yıllık süre ile bedelsiz tahsis edilmesine tahsis işlemlerinin yürütülmesinde Belediye Başkanı Muhammet BALTA’ya yetki verilmesine” şeklindedir. Tahsis talebinin, komisyon raporu doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:3)

Gündemin 3/a. Maddesi: İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonları Müşterek “Çelebi, Demirci, Küçükdere, Yalı Mahallelerinin Yeniden oluşturulması” Raporu. Belediye meclisimizin 06.06.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına müştereken havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 30.05.2018 tarihli ve 78788835/973 sayılı, “Çelebi, Demirci, Küçükdere ve Yalı Mahallelerinin Yeniden oluşturulması” konulu yazıya ait İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarının müşterek raporu okundu. Rapor hakkında konuşma talep eden olmadı. Rapor;

“6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri gereğince, 29 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimleri ile birlikte tüzel kişiliği sona eren Yalıköy Belde Belediyesi ile Çelebi, Demirci, Küçükdere ve Yalıköy Mahalleri kapatılarak Yalıköy Mahallesi adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu mahallelerin eski muhtarları verdikleri 20.10.2014 tarih ve 837 kayıt nolu ortak dilekçe ile bu mahallelerin yeniden ihdasını talep etmişlerdir. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 9. maddesi ikinci fıkrası ve 6360 sayılı kanunun 15.maddesi ile eklenen Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında olup, Mülki Amirin görüşü üzerine Valilik onayı ile gerçekleşmektedir.” Ayrıca “Belediye sınırları içinde nufüsu 500 kişinin altında mahalle kurulamaz” denmektedir. Bu nedenle 6360 sayılı Kanun gereğince ilçemiz mülga Yalıköy Belde Belediyesi bünyesinde bulunan Çelebi, Demirci, Küçükdere ve Yalıköy Mahallerinin yeniden kurulabilmesi için oluşan yerleşim yerlerinin Büyükşehir olmadan önceki sınırları saklı kalmak şartıyla resmi nüfus sayısı sorulmuş olup, Vakfıkebir İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve E.833 sayılı yazısı ekinde alınan tabloya göre nüfus sayısı Demirci 503, Çelebi 203, Küçükdere 550, Yalıköy 500 kişi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Kadastro müdürlüğünün, 31.05.2018 tarihli ve E.1554742 sayılı yazısı ile bu mahallelerin sayısal mahalle sınırları ve krokileri temin edilmiştir.

6360 sayılı yasanın 15. maddesi hükmü kapsamında, mülga Yalıköy Belde Belediyesinin Demirci Mahallesi, Küçükdere Mahallesi, Yalıköy Mahallesi yeniden mahalle olma durumu oluşmuş fakat Çelebi Mahallesi nüfusu yetersiz kalmıştır. Nüfus kriteri tutmayan Çelebi Mahallesinin Yalıköy Mahallesiyle birleşerek ismi Yalıköy Mahallesi olarak kalmasına; Demirci Mahallesi ve Küçükdere Mahallesinin Büyükşehir olmadan önceki mahalle sınırları saklı kalmak kaydıyla nüfus kriterleri uyumlu olduğundan Demirci Mahallesi ve Küçükdere Mahallerinin oluşması uygun görülmüştür.

04/04/1945 tarih ve 3/2412 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan “Şehir ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzük” hükümleri ile İlçe Nüfus Müdürlüğünün 28.05.2018 tarihli ve E.833 sayılı yazısı ekinde alınan tabloda belirtilen nüfus miktarı da dikkate alınarak, Belediyemiz sınırları içinde kalan Yalıköy Mahallesi bölünerek, Yalıköy Mahallesi, Demirci Mahallesi ve Küçükdere Mahallesi adı altında üç mahalle kurulması,” şeklindedir. Mahallelerin oluşturulması talebinin, müşterek rapor doğrultusunda meclisimizce oybirliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetleri Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir. (Karar No:4)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Konuşma talebi olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış: Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Temmuz 2018 toplantısı, 04.07.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 07.06.2018

Muhammet BALTA Soner BEKTAŞ Şerafettin FURUNCU

Belediye Başkanı Katip Üye (Yedek) Katip Üye (Yedek)

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi