SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2021 1.BİRLEŞİM

HAİRAN 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.06.2021 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2021 meclis toplantısı birinci birleşimi 02.06.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

-

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

-

Selim Alp

-

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Metin Ali Karadeniz ve Selim Alp’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ali Bayram Tanrıverdi, Metin Ali Karadeniz ve Selim Alp’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: İmar Komisyonunun “Trampa” Raporu. Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 14.04.2021 tarihli ve 558 sayılı, “Trampa” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediye meclisimizce komisyonumuza havale edilen, 14.04.2021 tarih ve 558 sayılı müzekkere ekindeki Kemaliye mahallesi 667 ada 2 nolu parselin imar planı yola giden kısımlarıyla (YOL1=41,32M² ,YOL2=0,11M²),aynı adada yoldan ihdas sonucu oluşacak olan (Yİ=14,41M²) alana sahip alan ile değer ve bedel farkı aranmaksızın birebir trampa yapılması istenmektedir. Kemaliye mahallesi 667 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda yapılacak olan talep konusu trampa işleminde 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/c maddesi gereğince işlem yapılmasında bir sakınca olmadığı görülmüştür. Bahsedilen, Kemaliye Mahallesi 667 adadaki trampa işleminin talep doğrultusunda yapılması uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 1)

Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu, Ahmet Baştan, Özer Aktaş ve Ahmet Salih Birincioğlu söz istedi.

Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu: Yapılan Millet Bahçesi için alt geçit temizliğine dikkat edilmeli ve kuruyan ağaçlar var ilgilenmek gerekir.

Meclis Üyesi Ahmet Baştan: Hacıköy-Ballı-Karadağ yolu bozuk bakıma ihtiyacı var.

Meclis Üyesi Özer Aktaş: Plaj işletmesi için ihale düşünülüyordu ne durumda?

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Yapımına başlanan gasılhane hangi kurum tarafından yapılmakta ve kim işletecek? (Cevaben, 5 ilçeye hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp işletilecek.) teşekkür ederim. Meclis Üyesi Şenol Bülbül, İsrail’in yaptıklarını kınıyoruz. Turan Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerimim iletiyorum. Basın yoluyla 112 ve itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı hız konusunda uyarmak istiyorum. Teşekkür ederim.

Temmuz 2021 meclis toplantısı için 07.07.2021 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere Toplantıya son verildi. 02.06.2021

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi