SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

HAZİRAN 2022

HAİRAN 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.06.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Haziran 2022 meclis toplantısı birinci birleşimi 01.06.2022 Çarşamba günü saat 14.20’de belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi:Yoklama. Başkan tarafından, isim okutmak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

-

Metin Ali Karadeniz

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

-

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Selim Alp’in izin dilekçeleri okundu. Meclis Üyeleri Ahmet Baştan ve Selim Alp’in izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: İş Birliği Projesinin Görüşülmesi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ibareli 24.05.2022 tarihli ve 2706 sayılı, “İş Birliği Projesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülmekte olan 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) TR90/22/SOGEP26/0001 kapsamında kurumumuz adına “Üretimde Kadının Eli” projesine başvuruda bulunmaya ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ile ilişkin belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Muhammet Balta’nın yetkili kılınmasının kabulüne ve gereği için kararın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. (Karar 1)

Gündemin 4. Maddesi: Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 26.05.2022 tarihli ve 2718 sayılı, “Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Komisyon çalışmasını yapması için birleşime 14.40’ta devam etmek üzere 10 dakika ara verildi.

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 01.06.2022

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin katılımıyla ikinci oturum başladı.

İmar Komisyonunun “Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi” Raporu. Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonuna havale edilen, 26.05.2022 tarihli ve 2718 sayılı, “Yol Boyu Ticaret Alanlarının Belirlenmesi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporu okundu.

Rapor; “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 486 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz maliki 23.05.2022 tarih ve 1271 kayıt sayılı dilekçe ile taşınmazının Kemaliye Caddesine bakan kısmında ticaret yapmak istediğini belirterek, belediye meclisimizce konut altı ticaret kararının alınmasını talep etmektedir.

Bahse konu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BL-6 TAKS:0,35/1.80 Meskun Konut alanında kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümlerinin 11.Konut Alanları başlıklı maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan “Vakfıkebir Belediye meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan ve bu planda mahalle alt merkezlerini oluşturmak amacıyla "kamusal kullanımların bir arada planlandığı gelişme bölgelerinde” komşu adaların cephe hatları içerisinde bulunan yol güzergâhları boyunca ticari kullanımların teşekkül ettiği dikkate alınarak konut alanlarında yer alan parsel veya parsellerde; galeri katsız yapıların zemin katlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19. maddesinin f bendinin 1. fıkrasında belirtilen ticari kullanımlara ilişkin izin vermeye İlçe belediyesi yetkilidir.” hükmüne istinaden söz konusu talebin bulunduğu bölgede yol boyu ticaret kullanımlarının teşekkül ettiği alanlar incelenmiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu talep de göz önünde bulundurularak anılan bölgede; Batıda Tonya Caddesinden başlayarak doğu istikametinde devam eden Koltuk Bayırı Sokak, Kemaliye Caddesi; doğuda Sahil yolundan başlayarak ve güney istikametinde devam eden Hasan Cemil Güç Caddesinin Kemaliye Caddesi ile kesişimine kadar olan güzergah, Hacı Ali Limandal Caddesi ve Okullar Caddesinin bulunduğu güzergahlar boyunca yol boyu ticaret kullanımlarının teşekkül ettiği dikkate alınarak konut alanlarında yer alan parsel ve parsellerin; talep edilmesi durumunda zemin katlarının galeri katsız ticaret olarak kullanılması; oy birliği ile uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu konuşma talebinde bulundu.

Meclis Üyeleri Ahmet Salih Birincioğlu, eski bina sahipleri de yapılacak bu uygulamadan yararlanabilecek mi?

Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 2)

Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyeleri Şerafettin Furuncu ve Ahmet Salih Birincioğlu söz istedi.

Meclis Üyesi Şerafettin Furuncu: Millet Bahçesinin temizliği konusunda Yalıköy mahallesi halkının talepleri var.

Meclis Üyesi Ahmet Salih Birincioğlu: Trabzonsporun şampiyonluk kutlamaları çok ses getirdi. Halkımızın gösterdiği ilgi güzeldi. Kaynağını bilmiyorum ama destek olanlara müteşekkirim. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.

Meclis üyesi arkadaşımızın çocuğunun düğünü oldu, kendilerine hayırlı olsun dileklerimle, bir baba olarak mutluluğunu tahmin edebiliyorum.

Üçler lokantasının arkası sokakları yapıldı, güzel de oldu. Ancak, bir vatandaş Kemaliye Mahallesi 522 sokak 72 daireli bir evden bahsetti. (Başkan araya girerek durumu Yusuf Bey bahsetti. Biz orayı altyapısı olmadığı için bıraktık. Kanalizasyonunu ve altyapısını yaptık. Bundan sonra da orayı yapacağız.)

14 Şubat caddesinin iki tarafı da araç park yerlerine döndü, çevre esnafı bu durumdan dolayı mağdur.

Yapılan eğlenceleri görünce çağrışım oldu eskiden yayla şenlikleri yapılırdı. Gurbetçileri ilçeye getirme sağlanırdı. Bir şekilde yeniden başlamak gerek. Teşekkür ederim.

Temmuz 2022 meclis toplantısı için 06.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 01.06.2022

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi