SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2017 1.BİRLEŞİM

MART 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.03.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2017 Meclis toplantısı birinci birleşimi 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ’un izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Halil İbrahim GARBETOĞLU birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündem dışı dosya olduğu görüldü.

Gündem dışı 1: Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 28.02.2017 tarihli ve 58256134-287 sayılı, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışı konulu yazısı okundu.

Belediyemizin ekonomik ömrünü tamamlayan; 61 HA 335 Plakalı CJ-5, 61 HH 001 Plakalı CJ-8, 61 HC 003 Plakalı CJ-8, 61 HB 046 Plakalı Pick-up, 61 HA 334 Plakalı Pick-up, 61 HF 260 Plakalı MAN Kamyon, 61 HA 352 Plakalı BMC ( FATİH) Kamyon, 61 HA 182 Plakalı MERCEDES Çöp Kamyonu olmak üzere 8 adet araçların satışlarının yapılması hususu oybirliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 07.02.2017 tarihli ve 90548586-186 sayılı, Ali SABAH’ın yapılması istenen Uygulama imar planı tadilatına itirazı konulu yazısı okundu.

Ali SABAH 06.02.2017 tarihli dilekçe ile Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 680 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmazda istenen 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tadilatına itiraz etmektedir. İtiraz konusunda görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, İmar Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul verildi.

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ söz almak istedi.

Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ: Daha önce söylemiş olduğum, sizin de açılış konuşmanızda ifade ettiğiniz Hacıköy Mahallemizindeki yol çalışmasını hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmalarını takip etmek için Mart 2017 toplantısı, 2. Birleşimi 02.03.2017 Perşembe günü saat 14.00’ de toplanmak üzere birleşime son verildi. 01.03.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi