SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2017 2.BİRLEŞİM

MART 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 02.03.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Eyüp YAVUZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2017 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 02.03.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan Vekili Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Yavuz SAYİN’ın izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Muhammet BALTA ve Halil İbrahim GARBETOĞLU birleşime katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: İmar Komisyonu’nun, Kemaliye Mahallesi 680 ada, 87 parselde imar plan tadilatı raporu: Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarihli toplantısında İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.01.2017 tarihli ve 90548586-146 sayılı, Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 680 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmaz da plan değişikliği konulu yazının İmar Komisyonu’na ait raporu okundu.

Plan değişikliği, Düzenlemeye konu Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 680 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmaz, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Ayrık Nizam 6 Kat (A-6) yapılaşma şartlarıyla konut alanı işlevli olarak planlanmıştır. Planlama alanının kuzey cephesinden ve doğu cephesinden 7 metrelik taşıt yolu, batı cephesinden 7 metrelik taşıt yolu ve fol deresi geçmektedir, güney cephesinden 10 metrelik taşıt yolu geçmektedir. Planlama alanının kuzeyi yüksek yoğunluklu konut, batısı park alanı, güneyi konut alanı ve doğusu ticaret alanı işlevlidir. Önerilen imar planında inşaat alanında değişiklik yapılmadan taban alanı daraltılarak E=2.40, Yençok= 28.00m şeklinde planlanmak istenmektedir.

Yapılmak istenen imar planı değişikliği ile; parselin inşaat alanının artmadığı, inşaat taban alanının daraltılarak insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayan daha fazla alan bırakıldığı, daha nitelikli konut alanları oluşturma amacı güdüldüğü görülmüştür. Şeklindeki İmar plan değişikliği hakkında görüş talep edilmedi, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Karar No:1)

Gündemin 2/b. Maddesi: İmar Komisyonu’nun, Kemaliye Mahallesi 680 ada, 87 parselde imar plan tadilatı raporu: Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 07.02.2017 tarihli ve 90548586-186 sayılı, Ali SABAH’ın, Kemaliye Mahallesi F42c21b1d pafta, 680 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmazda yapılmak istenen plan değişikliğine itirazı konulu yazının İmar Komisyonu’na ait raporu okundu.

Kemaliye Mah. Stadyum Sok No 3'de ikamet etmekte olan Ali SABAH tarafından verilen dilekçede, düzenlemeye konu parselde yapılmak istenen imar planı değişikliği sonucunda Kemaliye Mah. 613 ada 21 nolu parselde yer alan binanın bu durumdan olumsuz etkileneceğinden, havadan ve güneş ışığından mahrum kalacağından bahsedilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; düzenleme öncesi 5m olan çekme mesafesinin düzenleme sonrası 6.5m ye çekildiği, düzenlemeye konu parselin Ali SABAH’a ait binanın güneyinde kaldığı, ekteki vaziyet planında da görüleceği üzere parsele çapraz konumlandırıldığı, Ali SABAH’a ait 21 nolu parseldeki binayı güneşlenme açısından etkilemediği görülmüştür. Şeklindeki rapor hakkında görüş talep edilmedi, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Karar No:2)

Gündemin 3/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun araçların satış raporu: Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 28.02.2017 tarihli ve 58256134-287 sayılı, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışı konulu yazısının, Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

Belediyemizin ekonomik ömrünü tamamlayan; 61 HA 335 Plakalı CJ-5, 61 HH 001 Plakalı CJ-8, 61 HC 003 Plakalı CJ-8, 61 HB 046 Plakalı Pick-up, 61 HA 334 Plakalı Pick-up, 61 HF 260 Plakalı MAN Kamyon, 61 HA 352 Plakalı BMC ( FATİH) Kamyon, 61 HA 182 Plakalı MERCEDES Çöp Kamyonu olmak üzere 8 adet araçların satışlarının yapılması hususu komisyon tarafından incelenerek satışlarının uygun görülmüştür. Şeklindeki rapor hakkında görüş talep edilmedi, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Karar No:3)

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok Nisan 2017 toplantısı, 05.04.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 02.03.2017

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU Cayit KURT Özer AKTAŞ

Meclis Başkan 1. Vekili Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi