SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MART 2023

MART 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 01.03.2022 – 14.00

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mart 2023 meclis toplantısı birinci birleşimi 01.03.2023 Çarşamba günü saat 14.17’de belediye meclis toplantı salonunda Meclis Birinci Başkan V. Enver İskenderoğlu başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. İsim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

-

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

-

Ali ALAY

-

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

+

Şerafettin FURUNCU

-

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

Şehir dışında olan Belediye Başkanı Muhammet Balta ve Meclis Üyesi Okan Bilgin toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyeleri Ali Alay ve Şerafettin Furuncu’nun izin dilekçesi okundu. Meclis Üyeleri Ali Alay ve Şerafettin Furuncu’nun izinli sayılmaları oy birliğiyle kabul edildi.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Meclise sunulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 27.02.2023 tarihli ve 5308 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı Madde: Memur Kadro İptal-İhdas Görüşülmesi: Oybirliğiyle gündeme alındı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 27.02.2023 tarihli ve 5308 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “61 HK 213 Plakalı Araç Devri” Raporu: Belediye Meclisi’nin 04.01.2023 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 02.01.2023 tarihli ve 4832 sayılı “61 HK 213 Plakalı Araç Devri” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının 01.09.2022 tarih ve E.85002 sayılı yazısı ile talep edilen 1 adet yol süpürme aracının devri konusunda olduğu görüldü.

4916 sayılı Kanunun 37’nci maddesinde ‘Katma bütçeli idareler ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait, hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş araç, gereç ve malzemeleri belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirmeye ilgili kurumlar yetkilidir.’ Denilmektedir.

Buna istinaden; Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait Belediyemiz iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulmayan 61 HK 213 plakalı 223010 motor nolu NNNANRL5L02000853 şasi nolu 2014 model ısuzu marka yol süpürme aracı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bedelsiz devri oy birliği ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Komisyon çalışmasını yapması için birleşime 14.30’da devam etmek üzere 5 dakika ara verildi.

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 01.03.2023

BİRLEŞİM : 1

OTURUM : 2

MECLİS BİRİNCİ BAŞKAN V. : Enver İSKENDEROĞLU

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin katılımıyla ikinci oturum başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun “Memur Kadro İptal-İhdas” Raporu: Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarihli birleşimi birinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 27.02.2023 tarihli ve 5308 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğin 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasında "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur. Yine aynı maddeni 2'inci fıkrasında ise Birinci fıkraya göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenir. Yeni kadrolara atanma tarihi meclis karar tarihini takip eden aybaşını geçemez.” Denilmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında Teknik Hizmetler sınıfındaki boş bulunan 8750 unvan kodlu Teknik Hizmetler sınıfı 5'inci dereceli 1 adet tekniker kadrosunun iptal edilerek, 8750 unvan kodlu Teknik Hizmetler sınıfı 9'uncu dereceli 1 adet tekniker kadrosunun ihdas edilmesi hususu komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar 7)

Başkan, depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem bölgesine yardıma giden personellerimize; yardım ve destek için halkımıza teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen olmadı.

Nisan 2023 Meclis toplantısı 05.04.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 01.03.2023

Enver İSKENDEROĞLU Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Meclis Birinci Başkan V. Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi