SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2017 1.BİRLEŞİM

MAYIS 2017 MECLİS TOPLANTI 1. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.05.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2017 meclis toplantısı birinci birleşimi 03.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ’un izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesi: 2016 Yılı Kesin Hesabı, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 28.04.2016 tarihli ve 57356450-91 sayılı yazı: 2016 yılı kesin hesabı Mecliste görüşülmesi hususunda olduğu anlaşıldı. 28.04.2016 tarihli ve 34 sayılı Encümen kararı ile 2016 yılı kesin hesabı encümende görüşülerek meclise sunulmasına karar verilmiştir.

Encümen kararı okundu. Kararda 2016 yılı kesin hesabı;

1-BÜTÇE GELİRLERİ

Gelir Türü

Tahmini Gelir(TL)

Yıl Sonu Tahsilat(TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Toplam Gelir İçindeki Pay (%)

Vergi Gelirleri

2.443.000,00

2.054.643,68

98,31

21,96

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.622.000,00

510.922,28

97,15

5,46

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1.300.000,00

1.740.000,00

100

18,60

Diğer Gelirler

7.721.100,00

5.043667,60

100

53,90

Sermaye Gelirleri

3.200.000,00

7.739,00

100

0,08

Toplam

17.286.100,00

9.356.972,56

Gelir Türü

2015 Yılından Devreden Tahakkuk (TL)

2016 Yılı Tahakkuk (TL)

Toplam Tahakkuk (TL)

Yıl Sonu Tahsilat (TL)

Gerçekleşme Oranı(%)

Vergi Gelirleri

36.247,66

2.053.696,50

2.089.944,16

2.054.643,68

98,31

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri

23.026,66

502.895,62

525.922,28

510.922,28

97,15

Alınan Bağ.ve Yard. ile Özel. Gel.

0,00

1.740.000,00

1.740.000,00

1.740.000,00

100,00

Diğer Gelirler

0,00

5.043.667,60

5.043.667,60

5.043.667,60

100,00

Sermaye Gelirleri

0,00

7.739,00

7.739,00

7.739,00

100,00

Toplam

59.274,32

9.347.998,72

9.407.273,04

9.356.972,56

99,47

TOPLAM TAHAKKUK : 9.407.273,04 TL

TAHSİLAT : 9.356.972,56 TL

2017 YILINA DEVREDİLEN ALACAK : 50.300,48 TL

RED VE İADELER : 7.878.826,96 TL

2-BÜTÇE GİDERLERİ

Gider Türü

Bütçe Tahmini

(TL)

Gerçekleşen Gider

(TL)

Gerçekleşme Oranı

(%)

Toplam Gider İçindeki Pay (%)

Personel Giderleri

3.755.500,00

3.546.710,95

94,44

19,37

Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri

664.500,00

598.602,64

90,08

3,27

Mal ve Hizmet Alımları

11.520.000,00

11.153.399,47

96,82

60,90

Faiz Giderleri

350.000,00

341.669,26

97,62

1,87

Cari Transferler

2.867.000,00

220.295,83

7,68

1,20

Sermaye Giderleri

2.692.000,00

2.453.890,71

91,15

13,40

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

0,00

Yedek Ödenek

437.100,00

0,00

0,00

0,00

TOPLAM

22.286.100,00

18.314.568,86

82,18

100,00

3 – BİLANÇO VE MİZAN

2016 yılı mali tabloları genel olarak incelendiğinde dönem sonu itibariyle;

  1. Dönen Varlıklar : 810.041,37 TL.
  2. Duran Varlıklar : 23.731.190,50 TL.
  3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar : 8.637.693,82 TL.
  4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar : 8.036.827,71 TL.
  5. Öz Kaynaklar : 7.885.138,02 TL.

4- Belediyemizin taşınır ve taşınmaz mal yönetmeliğine göre tüm menkul ve gayrimenkullerinin kayıt altına alındığı ve muhasebeleştirildiği ve gerekli cetvellerin düzenlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı kesin hesap cetvellerinin ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlandığı, bütçede tertibi açılmamış, ödenek verilmemiş bir hizmet, mal ve yapım işleri için harcama yapılmadığı, ödenek üstü harcama bulunmadığı, bütçe giderlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun’nun 14. Maddesinde yazılı belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarıyla 60. maddesinde yazılı belediyenin giderlerini kapsadığı görülmüştür. 2016 yılı kesin hesap cetvelleri hakkında konuşma talep eden olmadı. Gelir ve gider kesin hesabı kalemleri tek tek okunmak suretiyle yapılan işaretle oylamada 2016 yılı kesin hesabı meclisimizce oybirliğiyle kabul edildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bem-Bir-Sen Memur Sendikası ile Görüşme Yetkilendirilmesi. Başkan, komisyon başkanı Meclis Üyesi Yavuz SAYİN’a söz verdi. Komisyon başkanı, konunun komisyonda kalması talep edildi. Konu hakkında konuşma talep eden olmadı. Gündemde kalması oya sunuldu. Konunun plan ve bütçe komisyonunda kalması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: Dilek ve Temenniler; Söz almak isteyenler soruldu. Meclis Üyesi Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU söz almak istedi.

Meclis Üyesi Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, şehir içi park ve trafik sorunumuz halen devam etmekte. Demirci Mahallemiz kuran kursu su akarları çevreye kötü koku verdiği şikayetleri aldım. Kısaca söyleyeceklerim bunlar teşekkür ederim.

Gündemin 5. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok Haziran 2017 toplantısı, 07.06.2017 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.05.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi