SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

MAYIS 2023 1.BİRLEŞİM

MAYIS 2023 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

BİRİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.05.2023 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Mayıs 2023 meclis toplantısı birinci birleşimi 03.05.2023 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış. Yapılmış ve yapılmakta olan işler hakkında bilgi verildi.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet Balta

+

Havva Kurt

+

Ahmet Baştan

+

Metin Ali Karadeniz

+

Ahmet Salih Birincioğlu

+

Okan Bilgin

+

Ali Alay

+

Özer Aktaş

+

Ali Bayram Tanrıverdi

+

Selim Alp

+

Enver İskenderoğlu

+

Şenol Bülbül

+

Erol Bahadır

+

Şerafettin Furuncu

+

Fatih Sivri

+

Yusuf Sağlam

+

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, birleşimi açıyorum dedi.

05.04.2023 tarihli birleşimde alınan kararlarda maddi hata olmadığı, tutanakta ise sehven yazılan üyelerin; Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin Meclis Üyeleri Özer Aktaş, Şerafettin Furuncu, Havva Kurt, Okan Bilgin ve Ahmet Baştan; İmar Komisyonu Üyeleri Enver İskenderoğlu, Erol Bahadır, Fatih sivri, Selim Alp ve Şenol Bülbül şeklinde tashih edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem dışı müzekkerenin olduğu görüldü.

Meclise sunulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5837 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı 1. Madde: Memur Kadro İptal-İhdas Görüşülmesi: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5837 sayılı, “Memur Kadro İptal-İhdas” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Oy birliğiyle gündeme alındı. Değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5842 sayılı, “Borçlanma” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı 2. Madde: Borçlanma Konusunun Görüşülmesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5842 sayılı, “Borçlanma (1 Milyon 750 Bin TL.)” konulu yazı. Oy birliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5843 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi Kullanılması” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı 3. Madde: Gayri Nakdi Kredi Kullanılması Konusunun Görüşülmesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5843 sayılı, “Gayri Nakdi Kredi Kullanılması (2 Milyon TL.)” konulu yazı. Oy birliğiyle gündeme alındı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edildi.

Meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5844 sayılı, “Borçlanma” konulu yazı okundu.

Gündem Dışı 4. Madde: Borçlanma Konusunun Görüşülmesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 03.05.2023 tarihli ve 5844 sayılı, “Borçlanma (2 Milyon TL.)” konulu yazı. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Oy birliğiyle gündeme alındı. Değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi: Taşınmaz Satışı (Ballı Mah. 819 ada, 10 parsel) Konusunun Görüşülmesi. Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 17.04.2023 tarihli ve 5737 sayılı, “Taşınmaz Satışı” konusundaki yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesi: 2022 Yılı İdare ve Kesin Hesabının Görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 27.04.2023 tarihli ve 5791 sayılı, “2022 Yılı Kesin Hesap Görüşülmesi” konulu yazı okundu. Konu hakkında görüş talep eden olmadı. Değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edildi.

Konuşma talebi olmadı.

Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok ancak komisyon çalışmasını takip etmek için, ikinci birleşimi 04.05.2023 Perşembe günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi. 03.05.2023

Muhammet BALTA Havva KURT Yusuf SAĞLAM

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi