SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2017 2.BİRLEŞİM

NİSAN 2017 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 06.04.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2017 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 06.04.2017 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyesi Alaettin ŞANLITÜRK’ün izin talep dilekçesi olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi, Plan Bütçe Komisyonu’nun Totem Gelir Tarifesi raporu: Belediye Meclisinin 05.04.2017 tarihli birleşiminde Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 20.03.2017 tarihli ve 57356450-71 sayılı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi gereği 2017 yılında uygulanmak üzere, direkli (Totem) tanıtım elemanı için gelir tarifesinin oluşturulması hususundaki yazının Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” Hükmü çerçevesinde direkli (Totem) tanıtım elemanı için gelir tarifesi:

1. 1 Günlük Reklam Bedeli 100-TL.

2. 15 Günlük Reklam Bedeli 300-TL.

3. 1 Aylık Reklam Bedeli 500-TL.

4. 3 Aylık Reklam Bedeli 1.300-TL.

5. 6 Aylık Reklam Bedeli 2.500-TL.

6. 12 Aylık Reklam Bedeli 4.500-TL.

Reklam alanının kullanımı tamamen belediyemizin tasarrufunda olmak üzere, müşterilerin kendi hazırlattığı reklam çalışmaları ve tasarımları minimum 15 saniye ile maksimum 35 saniye arasında olacaktır. Altı aylık ve yıllık reklam veren müşterilerimizin istekleri doğrultusunda her ay reklam tasarımı değiştirilebilecektir. Gösterimler, günlük ortalama 150, aylık ortalama 4300 ve yıllık ortalama 51800 gösterim olarak ve 06.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmasının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne Gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. (Karar No:5)

Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9. maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” Hükmü gereği gündemin 3. Maddesi olan 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için birleşime 5 dk ara verildi.

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.04.2017

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Gündemin 3. Maddesi, 2016 Yılı Faaliyet Raporu: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 27.03.2017 tarihli ve 78788835-434 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu hususunda olduğu anlaşıldı.

Belediye Başkanlığının 2016 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açılarak okundu. Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ söz alarak emeği geçen herkese teşekkür etti. Faaliyet raporu hakkında başka görüş beyan eden olmadı. Yapılan “işaretle oylama” neticesinde 2016 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:6)

Birleşime 5 dakika ara verildi.

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU Cayit KURT Özer AKTAŞ

Meclis Başkan 1. Vekili Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 06.04.2017

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

Birinci ve ikinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı üçüncü oturuma da katıldığı görüldü.

3. Oturum, Meclis Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında başladı. Yapılan çalışmalardan ve hazırlanan rapordan dolayı, meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür konuşması yaptı. Komisyonların çalışmalarının sonuçlanması için Nisan 2017 Meclis Toplantısı 3. Birleşimi 07.04.2017 tarih ve saat 14.00’te toplanmak üzere birleşime son verildi.06.04.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi