SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2018 2.BİRLEŞİM

NİSAN 2018 MECLİS TOPLANTI 2. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 05.04.2018 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

+

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2018 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 05.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Birleşimi açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Fatih SİVRİ ve Halil İbrahim GARBETOĞLU’ nun izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi, İmar Komisyonu’nun Kamu Yararı raporu: Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarihli birleşiminde İmar Komisyonu’na havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 30.03.2018 tarihli ve 90548586-653 sayılı, kamu yararı hususundaki yazının İmar Komisyonu raporu okundu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 56343363-230.04.02-E.684310 sayılı yazısında, İlgili parseller üzerinde Turizm Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı kapsamında kurum görüşlerinin sorulduğunu, Talebin İl Toprak Koruma Kurulunun 15.02.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 232 sayılı karar ile; toplam alanı 42.899,21m² (21.009m² Kuru Dikili Tarım Arazisi + 19.705,20m² Kuru Marjinal Tarım Arazisi + 2185m² yol) alanı kapsayan Vakfıkebir İlçesi Kirazlık Mahallesinde bulunan 111 ada 1 parsel, 112 ada 14-15-17-18-19-20-21-24-25 nolu parsellerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Turizm Alanı Amaçlı Tarım Dışı Tahsis Talebi daha uygun alternatif alan bulunmadığından Kurula sunulan amaç ve gerekçe raporunda belirtilen tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerini yürütürken, bu faaliyetleri turizm sektörü ile destekleyen ve içerisinde ekolojik turizmden (çitlik turizmi-agro turizmi) özellikler barındıran konsept ile faaliyet yapılması, yine amaç ve gerekçe raporunda sunulan plan taslağına uyulması, ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı (21.009 m² lik Kuru Dikili Tarım Arazileri için) alınması ve Toprak Koruma Projesi hazırlanarak uygulanması şartıyla oy birliği ile kabul edildiği,

“Bakanlığımızca nihai karar verilebilmesi için Toprak Koruma Kurulunca izinlendirilen toplam 42.899,21m² alandan 21.009m² Kuru Dikili Tarım Arazisi (fındık) için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kulanım Kanunu’nun 13. Maddesine göre yazımız ekinde örneği gönderilen teknik raporunun da düzenlenip, ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınarak İl Müdürlüğümüze ulaştırılması” ibarelerine yer vermiştir.

Tarım dışı tahsis talebine ilişkin Bakanlıkça nihai karar verilebilmesi için izinlendirilen toplam 42.899,21 m² alandan 21.009m² lik Kuru Dikili Tarım Arazisine ilişkin olarak İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden Kamu Yararı Kararı alınarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesi için düzenlenen komisyon raporunun oya sunularak, oy çokluğu ile kabulüne gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:1)

Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin, Başkanlık divanı başlıklı 9. maddesi “…yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık yapar.” Hükmü gereği gündemin 3. maddesi olan 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi için birleşime beş dakika ara verildi.

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 05.04.2018

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 2

MECLİS BAŞKANI : Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

Birinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı ikinci oturuma da katıldığı görüldü.

Gündemin 3. Maddesi, 2017 Yılı Faaliyet Raporu: Yazı İşleri Müdürlüğü ibareli 29.03.2018 tarihli ve 040.05-642 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu hususunda olduğu anlaşıldı.

Belediye Başkanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açılarak okundu. Faaliyet raporu hakkında; Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ birim amirlerine hitaben, vatandaşlarımızın kişisel taleplerinde daha hassas olunmasını istedi. Meclis Üyesi Aydın ÇALIŞ, camiler ve okullara yapılan yardımlara teşekkür ederim dedi. Meclis Üyesi Özer AKTAŞ birim amirlerine hitaben, vatandaş taleplerinde yerine getirilemeyen işler olup olmadığını sordu. Meclis Üyesi Soner BEKTAŞ birim amirlerine hitaben, personel yetersizliği olup olmadığını sordu.

Yapılan “işaretle oylama” neticesinde 2017 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. (Karar No:2)

Birleşime 5 dakika ara verildi.

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU Cayit KURT Özer AKTAŞ

Meclis Başkan 1. Vekili Katip Üye Katip Üye

Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi

TARİH : 05.04.2018

BİRLEŞİM : 2

OTURUM : 3

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

ikinci oturuma katılan meclis üyelerinin tamamı üçüncü oturuma da katıldığı görüldü.

3. Oturum, Meclis Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında başladı. Yapılan çalışmalardan ve hazırlanan rapordan dolayı, meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür konuşması yaptı.

Gündemin 4. Maddesi, Dilek ve Temenniler, Meclis Üyeleri Eyüp YAVUZ ve Cayit KURT söz istediler.

Meclis Üyesi Eyüp YAVUZ, Ulusal market ve mağazaların mahalle bakkalları olarak isimlendireceğim küçük esnaflarımızın yerini aldı. Yerel yönetimler olarak ne yapabiliriz. Yaşlılarımızın barınmaları ve bakımı için bizlerinde katkı vermemiz gerektiği noktasında bende bir esnaf olarak üzerime düşeni yapmaya hazırım dedi. Teşekkür ederim.

Meclis Üyesi Cayit KURT, Ulusal market ve mağazaların konusunda Eyüp Bey’e katılıyorum. Teşekkür ederim.

Gündemin 5. Maddesi, Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde yok Mayıs 2018 toplantısı, 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 05.04.2018

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi