SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

NİSAN 2022 2. BİLEŞİM

NİSAN 2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 07.04.2022 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KÂTİP ÜYELER : Havva KURT ve Yusuf SAĞLAM

Vakfıkebir Belediyesi Nisan 2022 meclis toplantısı ikinci birleşimi 07.04.2022 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış.

Gündemin 2. Maddesi: Yoklama. Başkan tarafından, isim okumak suretiyle yoklama;

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Havva KURT

+

Ahmet BAŞTAN

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Okan BİLGİN

+

Ali ALAY

+

Özer AKTAŞ

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Selim ALP

+

Enver İSKENDEROĞLU

+

Şenol BÜLBÜL

+

Erol BAHADIR

-

Şerafettin FURUNCU

+

Fatih SİVRİ

+

Yusuf SAĞLAM

+

Meclis Başkanlığına hitaben Meclis Üyesi Erol Bahadır’ın izin dilekçesi okundu. Meclis Üyesi Erol Bahadır’ın izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan, toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldı, toplantıyı açıyorum.

Önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata olmadığı görüldü.

Gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 3/a Maddesi: Plan ve Bütçe Komisyonunun “2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması” Raporu. Belediye Meclisi’nin 06.04.2022 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 05.04.2022 tarihli ve 2390 sayılı “2022 Yılı Gelir Tarifesine Ek Artış Yapılması” konulu yazıya ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“Belediye Meclisimizin 02.12.2021 tarihli ve 30 sayılı karı ile alınan 2022 yılında uygulanan ancak gelişen ekonomik durum nedeniyle günümüz enflasyon şatlarına uygun tarife haline getirmek için Meclis Kararının 10. bölümünde yapılan düzenlemeye göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.

10. BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE-14 FEN İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRETLER

A-) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

1-) Taş Ocağı Ücretleri

B-) AÇIKLAMA:

Taşkırma ve Konkasör şantiyesinde imal edilen malzemeler ücrete tabidir. Bu tarife bulunmayan kalemler için Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları (Karlı fiyatlar) uygulanır.

C-) TARİFE: (KDV DAHİL)

TUTAR (TL)

a-) Toptan Dişli Kum (ton)

90,00

b-) Toptan Dişli Kum (m³)

130,00

c-) Perakende Dişli Kum (ton)

105,00

d-) Perakende Dişli Kum (m³)

165,00

e-) Toptan çakıl (ton)

60,00

f-) Toptan çakıl (m³)

100,00

g-) Perakende çakıl (ton)

80,00

h-) Perakende çakıl (m³)

85,00

i-) Kum Çakıl karışık (ton)

70,00

j-) Kum Çakıl karışık (m³)

110,00

k-) Filler (taban) malzemesi (ton)

40,00

l-) Filler (taban) Malzemesi (m³)

85,00

2-) İnşaat Artığı, Bahçe ve İşyerlerine ait Çöp Nakli

a-) İnşaat Atığı Alma (Her sefer için)

350,00

b-) İşyeri, Banka, Resmi Kurumlar, Öğrenci Yurtları ve Sitelerden kışın alınacak cüruf, kalorifer atığı (Her 25 kg lık çuval için)

6,00

3-) Fen İşleri Tahribat Ücretleri

a-) Stabilize Yol Tahribi (m3)

400,00

b-) Tretuvar Beton Tahribi (m3)

1.750,00

c-) Tretuvar üzerindeki beton plaka (parke) tahribi (m²)

300,00

d-) Parke Tahribi (8cm kalınlık) m2

300,00

e-) Bordur Tahribi (Adet)

150,00

f-) Asfalt Tahribi (ton)

3.000,00

g-) Beton Yol Tahribi (m3)

1.500,00

h-) Doğal Taş Tahribi (Arnavut Kaldırım)(m²)

400,00

ı-) Kazı Yapılması (Her Cins Zeminde) (m3)

150,00

i-) Karosiman Döşemesi (30x30x3) M2

300,00

j-) Sinyalizasyon Direği

3.500,00

k-)Sinyalizasyon Kablo İşçiliği

600,00

l-) Bilgilendirme Levhası (Adet)

1.500,00

m-) Normal Çalışma Levhası (Adet)

1.000,00

n-) Trafik Çalışma Levhası (Adet)

1.000,00

o-)Trafik Çalışma Dubası (Adet)

500,00

ö-)Trafik İşaret, Uyarı ve Yön Tabelası

1.500,00

p-)Granit Zemin Kaplama (m2)

800,00

r-)Bazalt Zemin Kaplama (m2)

600,00

s-)Andezit Zemin Kaplama (m2)

600,00

ş-)Dekoratif Aydınlatma Direği

20.000,00

3-) İş Makinaları Ücretleri (Yolda Geçen Süre Dahil)

a-) Greyder

600,00

b-) Kasalı Kamyon (Yakıt Hariç)

400,00

c-) Damperli Tek Dingilli Kamyon (Yakıt Hariç)

400,00

d-) JCP-Beko-Loder

400,00

e-) Damperli Çift Dingil Kamyon (Yakıt Hariç)

400,00

f-) Lastikli yükleyici (Loder)

800,00

g-) Kompresör

300,00

h-) Lastikli ekskavatör

500,00

ı-) Paletli ekskavatör

700,00

j-) Treylerin (Şehiriçi)

400,00

k-) Viprasyonlu silindirin (taşıyıcı ücreti hariç )

500,00

l-) Motopomt (Su tahliyesi talep edenlerden )

300,00

m-) Sepetli Platformlu Araç

1-) 2 saate kadar

300,00

2-) 2 saat ve üzeri

250,00

4-) Geçiş Yolu İzin Belgesi Ücretleri

a-) Yol Geçiş İzin Belgesi

800,00

b-) Müşterek Tesislerde (Motel, Lokanta ve Akaryakıt İst.)

2.500,00

5-) Açık alanda Depolama Ücreti (m³/TL)

a-) Odun ve İnşaat Malzemeleri için

5,00

b-) Malzeme Döktürülmesi için Yer Gösterme Ücreti

8,00

6-) Yol, Su her biri için yapılan talep ücretleri

600,00

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine göre ücrete tabi işler müzakere edilerek, 2022 yılında uygulanacak ek gelir tarifesi oluşturulmuştur. Yukarıda oluşturulan 2022 Yılı ek gelir tarifesi, 07.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 6)

Gündemin 4/a Maddesi: İmar Komisyonunun “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi” raporu. Belediye Meclisi’nin 06.04.2022 tarihli birleşiminde İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ibareli 01.04.2022 tarihli ve 2375 sayılı, “1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Görüşülmesi” konulu yazıya ait İmar Komisyonu raporları okundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde ve mahkeme kararlarınca belirtilen iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlanan; Vakfıkebir Belediye Meclisinin 03.02.2022 tarihli 08 sayılı kararı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 11.02.2022 tarihli 154 sayılı kararıyla onaylanan Vakfıkebir ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar.

RAPOR 1: “İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 105 ada 30 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Yakup KOYUN 30.03.2022 tarih ve 760 kayıt nolu dilekçesinde; DSİ tarafından yapımı tamamlanan ıslah çalışmaları kapsamında dere güzergâhının değiştirilmiş olduğunu, parselinin derede kaldığını ifade ederek arazinin mevcut durumunun dikkate alınarak parselinin bulunduğu bölgenin yeniden düzenlenmesi için itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza istinaden yerinde yapılan tespit ve ölçümler neticesinde planın uygulama imkan ve kabiliyetinin artırılması amacıyla dere güzergahının mevcut haliyle çevresiyle birlikte yeniden düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulunması koşuluyla anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 7)

RAPOR 2: “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 331 ada 1-4 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Semahat KAYA, 18.03.2022 tarih ve 640 kayıt nolu dilekçesinde; planlanan 12 m lik yolun parselden terk oluşturduğu, mevcutta kullanılan yolun 12 m olarak düzenlenmesi ve tarımsal faaliyetin aktif olarak sürdürüldüğü fındık bahçelerinin korunarak imar planında TNKA olarak belirlenmesine yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu 12 metrelik yolun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon ve ana taşıt yollarında güzergah değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, bahse konu yolun konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu ve oluşmuş kentsel doku göz önüne alınarak şekillendiği ve konut bölgeleri ve donatılar arasında bağlantı sağlayıcı güzergah olması ve plan bütünlüğünün bozulacak olması nedeniyle değiştirilmeyeceği ile anılan taşınmazlarla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir. .” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 8)

RAPOR 3: “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 331 ada 1-4 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Melahat DAYE, 22.03.2022 tarih ve 669 kayıt nolu dilekçesinde; parsellerin üzerinden geçirilen imar yolunun düşük kademeli bir yol ise kaldırılmasını, değil ise güzergahının değiştirilmesini, değiştirilemiyor ise çevre parsellerden eşit miktarda geçirilerek düzeltilmesi konusunda itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu 12 metrelik imar yolunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ana taşıt yollarında güzergah değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, bahse konu yolun konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu ve oluşmuş kentsel doku göz önüne alınarak şekillendiği ve konut bölgeleri ve donatılar arasında bağlantı sağlayıcı güzergah olması ve plan bütünlüğünün bozulacak olması nedeniyle değiştirilmeyeceği ile anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 9)

RAPOR 4: “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 338 ada 2 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Hayrettin KARACA, 25.03.2022 tarih ve 712 kayıt nolu dilekçesinde; mevcut evinin yol ve parka tecavüzlü hale geldiğini belirterek evine denk gelen yolun kaldırılması veya kaydırılması konusunda itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda park alanının kaldırılmasına yönelik talebin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, itiraza konu taşınmazın doğusunda dere hattının yer aldığı ve DSİ tarafından verilen kurum görüşünde dere hatlarının her iki tarafına bakım amaçlı yol bırakılması gerektiğinden kaldırılamayacağı gerekçesiyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 10)

RAPOR 5: “İlçemiz Büyükliman Mahallesi 334 ada 11 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Hayrettin KILIÇ, 25.03.2022 tarih ve 713 kayıt nolu dilekçesinde; mevcut evinin yol ve parka tecavüzlü hale geldiğini belirterek evine denk gelen yolun kaldırılması veya kaydırılması konusunda itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda eski imar planıyla revize edilen plan arasında herhangi bir değişiklik tespit edilmediğinden anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 11)

RAPOR 6: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 162 ada 27 parsel nolu taşınmaz maliklerinden olan Zehra Nejla HACIAHMETOĞLU, 11.03.2022 tarih ve 571 kayıt nolu dilekçesinde; DOP oranının %45’ten fazla olduğunu, 7 m lik yolun ve park alanının parselini küçülttüğünü, Ayrık Nizam 3 kat sayısının aynı bölgede yer alan parsellere verilen kat sayısından az olduğunu ifade ederek itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda; 7 m lik yol ve park alanına ilişkin talebin imar uygulama araçları ile karşılanabileceği ve DOP oranının bölgesel olarak hesaplanacağı, kat sayısının artırılması talebinin ise bahse konu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığından anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 12)

RAPOR 7: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 510 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Şenol Ali TOPALOĞLU, Erhan Mustafa TOPLAOĞLU, Asiye Tülay GÖZAÇAN, 22.03.2022 tarih ve 673 kayıt nolu dilekçesinde; mahkeme kararıyla iptal edilen önceki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların iptal gerekçelerine aykırı olarak tesis edildiği, askıdaki plan ile iptal edilen önceki plan arasında farklılık bulunmadığı hukuka aykırılıkların tekrarlandığı gerekçeleriyle itirazda bulunmuştur.

Mahkeme kararıyla iptal edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının iptal gerekçelerinin itiraza konu parsellerler ilgili olmadığı, bahse konu parsellerle ilgili davanın Belediyemiz lehine sonuçlandığından anılan taşınmazlarla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 13)

RAPOR 8: “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 184 ada 94 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Muhammet AÇİCİ, 31.03.2022 tarih ve 787 kayıt nolu dilekçesinde; kısmen BHA, kısmen yol ve kısmen konut alanı olarak planlanan parselin tamamının konut alanı olarak planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın konusunun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, konut ihtiyacı talebinin ise imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 14)

RAPOR 9: “İlçemiz Çamlık Sahil Mahallesi 305 ada 9 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Sabri YILDIZ, 22.03.2022 tarih ve 674 kayıt nolu dilekçesinde; parselinin A-4 konut alanı olarak planlanması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda kat sayısının artırılması talebinin yoğunluğu artıracağından bahse konu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 15)

RAPOR 10: “İlçemiz Çamlık Sahil Mahallesi 299 ada 10 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Yusuf BAHADIR ve Hissedarları, 25.03.2022 tarih ve 708 kayıt nolu dilekçesinde; 10 metrelik yolun kadastral yolu içine alacak şekilde düzenlenmesi ve mevcutta var olan duvarın korunması yönünde itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu 10 m lik yolun imar uygulama kabiliyetinin artırılabilmesi amacıyla kadastral yolu içine alacak şekilde düzenlenmesine ilişkin anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. ” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 16)

RAPOR 11: “İlçemiz Hacıköy Mahallesi 369 ada 1 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Havva BARAK, 28.03.2022 tarih ve 732 kayıt nolu dilekçesinde; mevcutta bulunan yapının 3 kat ruhsatının bulunduğu 2 katının yapıldığı ancak ruhsat süresinin dolduğu ifade edilerek başlanamayan katların yapılabilmesi imar planı plan notlarına plan notu eklenmesi için itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın konusunun ruhsat yenilemesi olması sebebiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olmadığı, plan notlarıyla mevzuata aykırı işlem tesis edilemeyeceği gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 17)

RAPOR 12: “İlçemiz Hürriyet Mahallesi 620 ada 5 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Murat ÖZEL, 24.03.2022 tarih ve 693 kayıt nolu dilekçesinde; parseldeki park alanının kuzeydeki parsel sınırına kaydırılması için itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazda park alanının kaydırılmasına yönelik talebin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 18)

RAPOR 13: “Çoruh Edaş Trabzon İl Müdürlüğü 31.03.2022 tarihli ve 5209 sayılı yazızında; Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesinin ve çevre mahallelerin elektrik enerjisi ihtiyacının sağlıklı olarak karşılanabilmesi için yapılması planlanan proje kapsamında kamulaştırmalara başlanabilmesi için yazı ekinde gönderilen pilon yerinin ve enerji nakil hattının imar planına işlenmesi yönünde talepte bulunmuştur.

Yapılan talep ile Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesinin ve çevre mahallelerin elektrik enerjisi ihtiyacının sağlıklı olarak karşılanabilecek olması, planlanan proje kapsamında iş ve işlemlere ivedilikle başlanabilmesi amaçlarıyla kamu yararı ve toplumsal fayda da dikkate alınarak Hürriyet Mahallesi 154 ada 21 nolu parsele isabet eden pilon yerinin ve enerji nakil hattının işlenmesine yönelik itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. ” Şeklindedir

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 19)

RAPOR 14: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 77 ada 8 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Rasim GÜRDAL, 11.03.2022 tarih ve 572 kayıt nolu dilekçesinde; eski imar planında B-6 olan yapılaşma hakkına göre 6 emsal inşaat hakkının yapılan değişiklikle (TİCK, E:2.00 Yençok:22.00 m 6 kat) 2 emsale düşürüldüğünü, inşaat alanının azaldığını ifade edilerek mağduriyetinin giderilmesine yönelik itirazda bulunulmuştur.

Yapılan itirazda emsalin artırılması talebinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında emsal artırımına yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 20)

RAPOR 15: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 78 ada 1 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Rasim GÜRDAL, 11.03.2022 tarih ve 573 kayıt nolu dilekçesinde; eski imar planında B-6 olan yapılaşma hakkına göre 6 emsal inşaat hakkının yapılan değişiklikle (TİCK, E:2.00 Yençok:22.00 m 6 kat) 2 emsale düşürüldüğü, inşaat alanının azaldığı ifade edilerek mağduriyetinin giderilmesine yönelik itirazda bulunulmuştur.

Yapılan itirazda emsalin artırılması talebinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında emsal artırımına yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 21)

RAPOR 16: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 115 ada 20 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Hikmet AKTAŞ, 11.03.2022 tarih ve 574 kayıt nolu dilekçesinde; 7 m lik yolun kaldırılmasına yönelik itirazda bulunulmuştur.

Yapılan itirazda 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle kaldırılamayacağı, ancak taşınmazın bulunduğu bölgede imar uygulamalarının yapılmış olması, planın uygulamasında sorunlar yaşanmaması, uygulamanın kolaylık ve kabiliyetini artıracak olması nedeniyle anılan 7 metrelik yolun doğu parsel sınırına ötelenmesine yönelik düzenleme komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 22)

RAPOR 17: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 140 ada 3 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali HABİBOĞLU, 30.03.2022 tarih ve 763 kayıt nolu dilekçesinde; mezarlık alanının bir kısmının imara açılmasına yönelik itirazda bulunulmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 23)

RAPOR 18: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 140 ada 7 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali HABİBOĞLU, 30.03.2022 tarih ve 765 kayıt nolu dilekçesinde; bir kısmı A-3 kat olarak planlanan parselin çevredeki yapılaşmaya benzer A-5 kat olarak planlanmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

İtiraz konusu taşınmazın bir kısmının A-5 meskun konut adası bir kısmının ise A-3 meskun konut adası olarak planlandığı, kat sayısının artırılması talebinin bahse konu planın dayanağı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı gerekçesiyle anılan taşınmaz ile ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 24)

RAPOR 19: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 140 ada 11 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali HABİBOĞLU, 30.03.2022 tarih ve 766 kayıt nolu dilekçesinde; parselinin büyük bir kısmının park alanı planlandığını belirterek çevre yapılaşmanın dikkate alınarak A-3 kat olarak planlanmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında yapılması gerektiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, konut talebinin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir,” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 25)

RAPOR 20: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 140 ada 15 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali HABİBOĞLU, 30.03.2022 tarih ve 767 kayıt nolu dilekçesinde; parselin büyük bir kısmının park alanı olarak planlandığını belirterek parselin imara açılmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama Planı sınırları içerisinde kalmakta ve imara açık olup, park alanına ilişkin talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 26)

RAPOR 21: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 110 ada 26-30-34-36 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Mehmet LİMANDAL, 31.03.2022 tarih ve 780 kayıt nolu dilekçesinde; 26 nolu parselde yer alan kat mülkiyeti bulunan binanın yola tecavüzlü duruma getirildiği, 30 nolu parselin çekme mesafesinin ticari fonksiyonun dikkate alınarak ada içerisindeki mevcut binaya göre belirlenmesi, 34 ve 36 nolu parsellerde 1.80 olan emsal hakkının 2.00 emsal çıkarılması ve 34 nolu parselinde kuzeyinde yer alan 10 m lik yolun 7 m ye düşürülmesine yönelik itirazlarda bulunmuştur.

Yapılan itirazda 10 metrelik yolların, konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu ve oluşmuş kentsel doku göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı/ayırıcı güzergah olması nedeniyle planın kuzey-güney, doğu batı doğrultularında sürekliliğinin bozulamaması amacıyla genişliğinin değiştirilemeyeceği, çekme mesafeleri mevzuatta yer alan hükümler doğrultusunda düzenlendiğinden müdahale edilemeyeceği ve emsal değerleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlendiğinden emsal artırımı talebinin bu planın konusu olmadığı gerekçeleri anılan taşınmazlarla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 27)

RAPOR 22: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 678 ada 2 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Cemil ZAMANİS, 31.03.2022 tarih ve 781 kayıt nolu dilekçesinde; bütün kazanımlarının ve haklarının derdest edildiği çok büyük haksızlıklara uğradığını beyan ederek itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 28)

RAPOR 23: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 676 ada 1 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Cemil ZAMANİS, 31.03.2022 tarih ve 782 kayıt nolu dilekçesinde; 2020/533 esas nolu ile açmış olduğu davanın Samsun Bölge İdare Mahkemesinde devam etmekte ve derdest dava olduğu ifade ederek, parsele getirilen tevhid şartı, minimum parsel büyüklüğünün mağduriyet oluşturmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

İtiraza konu talep 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Hükümlerini ilgilendirmekte olup, plan hükümleri ise plan genelinde yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiş olduğu için bu hükümlerinin değiştirilmesinin plan bütünlüğünü ve genel ilke ile esaslarını bozacak olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 29)

RAPOR 24: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 684 ada 2 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Cemil ZAMANİS, 31.03.2022 tarih ve 783 kayıt nolu dilekçesinde; haklarının ihlal edildiğini ifade ederek imar planına itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 30)

RAPOR 25: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 133 ada 4 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Cemil Nurettin ZAMANİS, 31.03.2022 tarih ve 784 kayıt nolu dilekçesinde; bütün haklarının ihlal edildiğini ifade ederek imar planına itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 31)

RAPOR 26: “İlçemiz Kemaliye Mahallesi 139 ada 1 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Cemil Nurettin ZAMANİS, 31.03.2022 tarih ve 785 kayıt nolu dilekçesinde; bütün haklarının ihlal edildiğini ifade ederek imar planına itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 32)

RAPOR 27: “İlçemiz Kirazlık Yeni Mahalle 626 ada 6 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Ali Kemal MESCİ, 10.03.2022 tarih ve 554 kayıt nolu dilekçesinde; parselinin doğusundan geçen 7 m lik yolun batı tarafına kaydırılmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itiraza konu 7 metrelik yolların dağıtıcı ve toplayıcı taşıt yolları, kamusal alanlar ile konut bölgeleri arasındaki plan kurgusu göz önüne alınarak şekillendiği, bu yolların konut bölgeleri, kamusal alanlar ve diğer kullanımlar arasında servis sağlayıcı güzergah olması, yolun güzergahının değiştirilmesi durumunda ada geometrilerinin bozulacağı ve plan bütünlüğünün etkilenecek olması gerekçeleriyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 33)

RAPOR 28: “İlçemiz Kirazlık Yeni Mahalle 626 ada 1 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Seyhan YÜKSEL, 22.03.2022 tarih ve 672 kayıt nolu dilekçesinde; yeşil alan olarak planlanan parselin arsa olarak yeniden planlanmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği itiraza konu talebin imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 34)

RAPOR 29: “İlçemiz Kirazlık Yeni Mahalle 548 ada 1 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Osman KOYUN, 23.03.2022 tarih ve 682 kayıt nolu dilekçesinde; parselin arsa ve arazi düzenlemesi yapılacak alandan çıkarılarak sadece konut alanı olarak planlanmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 34)

RAPOR 30: “İlçemiz Kirazlık Yeni Mahalle 471 ada 18 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Yusuf Ziya YAMAK, 24.03.2022 tarih ve 702 kayıt nolu dilekçesinde; taşınmazı üzerinde planlanan ilkokul alanının kaldırılarak bu kısmının konut alanı olarak planlanmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, itiraza konu talebin ise imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 36)

RAPOR 31: “İlçemiz Kirazlık Yeni Mahalle 557 ada 1-2-3-4-5-6-7 parsel nolu taşınmazların maliklerinden olan Alper YAMAK, 24.03.2022 tarih ve 704 kayıt nolu dilekçesinde; anaokulu ve yol olarak planlanan parselin konut alanı olacak şekilde yeniden planlanmasına yönelik itirazda bulunmuştur.

Yapılan itirazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının konusu olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğine yönelik itirazların değerlendirilemeyeceği, itiraza konu talebin ise imar uygulama araçlarıyla karşılanabilecek olması nedeniyle anılan taşınmazla ilgili itiraz komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmemiştir.” Şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabulüne ve gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar 37)