SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

EKİM 2017 5.BİRLEŞİM

EKİM 2017 MECLİS TOPLANTI 5. BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 10.10.2017 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Cayit KURT ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

+

Halil İbrahim GARBETOĞLU

+

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

+

Soner BEKTAŞ

Davut SAĞLAM

+

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYİN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ekim 2017 meclis toplantısı beşinci birleşimi 10.10.2017 Salı günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış ve Yoklama. Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU, Metin Ali KARADENİZ ve Soner BEKTAŞ’ın izin talep dilekçesi okundu. İzinli sayılması oybirliğiyle kabul edildi. Diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2/a. Maddesi: Plan Bütçe Komisyonu’nun 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi raporu: Belediye meclisinin 04.10.2017 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 29.09.2017 tarihli ve 57356450/198 sayılı yazının, Plan Bütçe Komisyonu’na ait raporu okundu.

2018 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1. Belediye harcama birimlerin giderleri için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 48.872.000-TL-TL. Ödenek verilmiştir.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 2. Belediye bütçesinin gelirleri (B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 38.872.000-TL-TL. Olarak tahmin edilmiştir.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2018 Mali yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki borçlanma karşılığı 10.000.000-TL.TL gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. (G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Meclis sözleşme yapma yetkisini Belediye Başkanına devretmiş olup, Başkan bu yetkisini üst yönetici yardımcıları eliyle kullanabilir.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8. Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

 1. Bütçe Kararnamesi
 2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
 3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması (B) (Örnek-15)
 4. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
 5. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (Örnek-17)
 6. Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18)
 7. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 8. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 9. Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 10. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G ) Cetveli (Örnek-21)
 11. Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
 12. İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
 13. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir K-2) ) Cetveli (Örnek-24)
 14. 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
 15. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
 16. Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 17. Finansman Programı (Örnek-28)

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının 1. Düzeyi ( A Cetveli);

MADDE 11. Özel Kalem Müdürlüğü : 1.434.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12. Mali Hizmetler Müdürlüğü : 4.570.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 464.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 14. Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 8.567.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 15. Yazı İşleri Müdürlüğü : 451.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 16. Temizlik işleri Müdürlüğü : 895.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 17. Fen işleri Müdürlüğü :31.030.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 18. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : 496.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 19. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü : 485.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 20. Zabıta Müdürlüğü : 480.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE 21. Vergi Gelirleri : 7.080.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 7.210.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 23. Alınan Bağış ve Yardımlar : 3.800.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 24. Diğer Gelirler :14.910.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 25. Sermaye Gelirleri : 6.000.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 26. Ret ve İadeler : -128.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyi (B cetveli);

MADDE 27. Personel Giderleri : 4.934.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 28. Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid : 761.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 29. Mal ve Hizmet Alım Gid. :15.330.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 30. Faiz Giderleri : 550.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 31. Cari Transferler : 752.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 32. Sermaye Giderleri :23.045.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 33. Yedek Ödenekler : 3.500.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2018 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyi;

MADDE 34. İç Borçlanma : 10.000.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2018 Yılı Harcama Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE 35. Personel Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 1.235.500-TL

II. 3 ay (%25) : 1.235.500-TL

III.3 ay (%25) : 1.235.500-TL

IV.3 ay (%25) : 1.235.500-TL

Toplan : 4.934.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 36. Sosyal Güvenlik : I. 3 Ay (%25) : 190.250-TL

II. 3 ay (%25) : 190.250-TL

III.3 ay (%25) : 190.250-TL

IV.3 ay (%25) : 190.250-TL

Toplan : 761.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 37. Mal ve Hizmet Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 3.852.500-TL

II. 3 ay (%25) : 3.852.500-TL

III.3 ay (%25) : 3.852.500-TL

IV.3 ay (%25) : 3.852.500-TL

Toplan : 15.330.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 38. Faiz Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 137.500-TL

II. 3 ay (%25) : 137.500-TL

III.3 ay (%25) : 137.500-TL

IV.3 ay (%25) : 137.500-TL

Toplan : 550.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 39. Cari Transferler : I. 3 Ay (%25) : 188.000-TL

II. 3 ay (%25) : 188.000-TL

III.3 ay (%25) : 188.000-TL

IV.3 ay (%25) : 188.000-TL

Toplan : 752.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 40. Sermaye Giderleri : I. 3 Ay (%25) : 5.761.250-TL

II.3 ay (%25) : 5.761.250-TL

III.3 ay (%25) : 5.761.250-TL

IV.3 ay (%25) : 5.761.250-TL

Toplan :23.045.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 41. Yedek Ödenek : I. 3 Ay (%25) : 875.000-TL

II.3 ay (%25) : 875.000-TL

III.3 ay (%25) : 875.000-TL

IV.3 ay (%25) : 875.000-TL

Toplan : 3.500.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

2018 Yılı Gelir Programı 3 Aylık Dönemler İtibariyle Toplamları Üzerinden 1. Düzeyi;

MADDE 42. Vergi Gelirleri : I. 3 Ay (%25) : 1.770.000-TL

II.3 ay (%25) : 1.770.000-TL

III.3 ay (%25) : 1.770.000-TL

IV.3 ay (%25) : 1.770.000-TL Toplan : 7.080.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 43. Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. : I. 3 Ay (%25) : 1.802.500-TL

II.3 ay (%25) : 1.802.500-TL

III.3 ay (%25) : 1.802.500-TL

IV.3 ay (%25) : 1.802.500-TL

Toplan : 7.210.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 44. Alınan Bağış ve Yard. : I. 3 Ay (%25) : 950.000-TL

II.3 ay (%25) : 950.000-TL

III.3 ay (%25) : 950.000-TL

IV.3 ay (%25) : 950.000-TL

Toplan : 3.800.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 45. Diğer Gelirler : I. 3 Ay (%25) : 3.727.500-TL

II.3 ay (%25) : 3.727.500-TL

III.3 ay (%25) : 3.727.500-TL

IV.3 ay (%25) : 3.727.500-TL

Toplan : 14.910.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 46. Sermaye Gelirleri : I. 3 Ay (%25) : 1.500.000-TL

II.3 ay (%25) : 1.500.000-TL

III.3 ay (%25) : 1.500.000-TL IV.3 ay (%25) : 1.500.000-TL

Toplan : 6.000.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 47. Red ve İadeler : I. 3 Ay (%25) : -32.000-TL

II.3 ay (%25) : -32.000-TL

III.3 ay (%25) : -32.000-TL

IV.3 ay (%25) : -32.000-TL

Toplan : -128.000-TL

Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle, Meclis üyelerinin adları okunmak suretiyle yapılan açık oylamada, 13 kabul, 0 ret oyu kullanılarak oybirliği ile kabul edildi.

Önerilen ödeneklerin hizmet gereği olduğu incelenmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine uygun olduğundan, 2018 Mali yılı Bütçemizin tümü, Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oya sunuldu. Yapılan oylamada Bütçenin 2018 yılı için birimlerin ihtiyaç duydukları giderler toplamı 48.872.000,00-TL.; gelirler toplamı, 38.872.000,00.TL. ve borçlanma karşılığı 10.000.000,00.TL. gösterilmek suretiyle denkleştirilmiştir.

2018 Bütçesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi 1. Fıkrası (b) bendi gereği belediye meclisimizce oybirliği ile kabulüne, gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar No:1)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz alan olmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, Kasım 2017 toplantısı 01.11.2017 Çarşamba günü saat 14.00’ de toplanmak üzere toplantıya son verildi. 10.10.2017

Muhammet BALTA Cayit KURT Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye Katip Üye

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi