SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
CANLI DESTEK

OCAK 2019 2.BİRLEŞİM

OCAK 2019 MECLİS TOPLANTI İKİNCİ BİRLEŞİM TUTANAĞI

BİRLEŞİM TARİH VE SAATİ : 03.01.2019 – 14.00

MECLİS BAŞKANI : Muhammet BALTA

KATİP ÜYELER : Şerafettin FURUNCU ve Özer AKTAŞ

YOKLAMA

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

MECLİS ÜYESİNİN

ADI SOYADI

İŞTİRAK

Muhammet BALTA

+

Eyüp YAVUZ

+

Ahmet Salih BİRİNCİOĞLU

+

Fatih SİVRİ

+

Alaettin ŞANLITÜRK

Halil İbrahim GARBETOĞLU

Ali Bayram TANRIVERDİ

+

Metin Ali KARADENİZ

+

Aydın ÇALIŞ

+

Özer AKTAŞ

+

Cayit KURT

Soner BEKTAŞ

Davut SAĞLAM

Şerafettin FURUNCU

+

Erol BAHADIR

+

Yavuz SAYIN

+

Vakfıkebir Belediyesi Ocak 2019 Meclis toplantısı ikinci birleşimi 03.01.2019 Perşembe günü saat 14.00’te belediye meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Muhammet BALTA başkanlığında toplandı.

Gündemin 1. Maddesi: Açılış, yoklama; Başkan, ekseriyet mevcut olduğu görülmüştür. Oturumu açıyorum dedi.

Meclis Üyeleri Alaettin ŞANLITÜRK, Cayit KURT, Davut SAĞLAM, Soner BEKTAŞ izin talep dilekçeleri olduğu görüldü. İzinli sayılmaları oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Üyesi Halil İbrahim GARBETOĞLU toplantıya katılmadığı, diğer Meclis Üyelerinin toplantıya katıldığı görüldü

Gündemin 2/a Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ibareli 21.12.2018 tarihli ve 97991899-903.99- E.2557 sayılı “Sözleşmeli Personelin Devamı ve Ücretinin Belirlenmesi” konulu yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi 3. fıkrası gereğince, mevcut yasa hükümlerine tabi Belediyemizde halen görev yapan sözleşmeli personellerin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ nün 31.10.2005 tarihli ve B.0.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yazıları gereğince, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesi ve söz konusu personele ilişkin unvan bazında Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı için belirlenen ücret tavanlarının uygulanması kaydıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren İnşaat Teknikeri Kenan CİVİL ve Jeofizik Mühendisi Resul ÖZOĞLU’ nun çalıştırılmaları uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:1)

Gündemin 2/b Maddesi: Plan Bütçe Komisyonunun “Zabıta Maktu Mesaileri” konusundaki raporu. Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli birleşiminde, Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğü ibareli 27.12.2018 tarihli ve 30310930-165.99- E.2589 sayılı, Zabıta Memuru 2019 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hususundaki yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7156 sayılı 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (K) cetveli (III). Bölüm B-1 de belirtilen, “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için” maktu fazla çalışma ücreti 527.00-TL’yi geçemez. Şeklinde düzenlenmiştir. Zabıta aylık maktu fazla çalışma ücreti 527,00-TL olarak uygulamasına” şeklindedir.

Komisyon raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:2)

Gündemin 2/c Maddesi: İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu “Şehit P. Er Erdal BAŞTAN isminin yaşatılması ” konusundaki müşterek raporu. Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonuna müşterek havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 02.01.2019 tarihli ve 58256134-020-E.2 sayılı “İsim Verilmesi Talepleri” hususundaki yazı ve Ak Parti grubunun verdiği 02.01.2019 tarihli önergeye ait İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ‘Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.’ maddesi gereğince Belediye Meclisi kararı gerektiğinden; Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi ve konu hakkında Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Kemaliye Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi No:159/1 adresinde bulunan “112 Acil Servis İstasyonu” adının “Şehit P. Er Erdal BAŞTAN 112 Acil Servis İstasyonu” olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:3)

Gündemin 2/d Maddesi: İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu “Şehit Polis Mahmut BİLGİN isminin yaşatılması” konusundaki müşterek raporu. Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu müşterek havale edilen Ak Parti Grubunun 02.01.2019 tarihli önergesine ait İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n ‘Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.’ maddesi gereğince Belediye Meclisi kararı gerekmektedir. Ak Parti grubunun verdiği önerge ile Çarşı Mahallesi Gülbahar Hatun Caddesi Devlet Hastane önü adresinde bulunan üst geçit adının daha sonra değerlendirilmesi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:4)

Gündemin 2/e Maddesi: İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu “Alçak Küme Evleri İsminin Değiştirilmesi” konusundaki müşterek raporu. Belediye Meclisi’nin 02.01.2019 tarihli birleşiminde, İmar Komisyonu-Plan Bütçe Komisyonu havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü ibareli 02.01.2019 tarihli ve 58256134-020-E.2 sayılı “İsim Verilmesi Talepleri” hususundaki yazıya ait Plan Bütçe Komisyonu raporu okundu. Rapor;

“5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” Belediye Meclisi kararı gerektiğinden; Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi, Yalıköy Mahallesi Alçak Küme Evleri adresinde yaşayan mahalle sakinlerinin verdiği toplu dilekçede, “Alçak” kelimesinden dolayı Yalıköy Mahallesinde bulunan Alçak Küme Evleri isminin “ Yalı Mahallesi Yeşil Küme Evleri” olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür.” şeklindedir.

Raporu hakkında konuşma talebi olmadı. Yapılan oylamada komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabulüne ve gereği için kararın Destek Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. (Karar:5)

Gündemin 3. Maddesi: Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyenler soruldu. Söz alanolmadı.

Gündemin 4. Maddesi: Kapanış; Başkan, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı. Şubat 2019 toplantısı 06.02.2019 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere toplantıya son verildi. 03.01.2019

Muhammet BALTA Şerafettin FURUNCU Özer AKTAŞ

Belediye Başkanı Katip Üye (Yedek) Katip

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi